Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Aktivity se psem > Cestování se psem

Cestování se psy

Vladimíra Tichá (vticha@volny.cz)

Vstup do Evropské unie sebou přinesl řadu změn, které není úplně jednoduché sledovat.

Následující povídání se týká cestování se psy a také s kočkami nebo fretkami a požadavky v něm uvedené budou platit od 7. července 2004. Vyplývají z kapitoly IV, článku 15 nařízení EP a Rady (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS. Předpisy týkající se cestování se psem se dají zhruba rozdělit do čtyř částí:

 1. cestování po členských státech EU mimo velké Británie, Švédska a Irska
 2. cestování do Velké Británie, Irska a Švédska
 3. dovoz zvířat nebo návrat se zvířaty z tzv. vyjmenovaných třetích zemí
 4. dovoz zvířat nebo návrat se zvířaty z ostatních třetích států

A jedem!
A jedem!

1. Požadavky pro cestování se psem z České republiky do ostatních států EU mimo Velké Británie, Irska a Švédska

 • pes musí mít vystavený mezinárodní průkaz pro malá zvířata - tzv. pas
 • pes musí být identifikačně označen. Uznávány jsou dva způsoby:
  1. tetování
  2. mikročip
 • pes musí mít platné očkování proti vzteklině
 • mláďata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována, mohou cestovat pokud mají vystavený pas a od narození pobývala na stejném místě a nepřišla do kontaktu s volně žijícími zvířaty nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá

2. Požadavky pro cestování se psem z České republiky do Velké Británie, Irska a Švédska

 • pes musí mít vystavený mezinárodní průkaz pro malá zvířata - tzv. pas
 • pes musí být identifikačně označen (tetování nebo mikročip)
 • pes musí mít platné očkování proti vzteklině
 • musí být provedeno sérologické vyšetření na vzteklinu. Minimální hodnota titru ochranných protilátek musí být 0,5 m.j./ml
 • štěňata mladší 3 měsíců nesmí, pokud jim výše uvedené státy neposkytly vyjímku, cestovat

3. Požadavky na cestování se psem z vyjmenovaných třetích zemí - dovoz nebo zpětný návrat

Tyto požadavky se vztahují na některé nečlenské státy EU, např. USA, Kanadu, Chorvatsko atd. (Seznam vyjmenovaných třetích zemí)

 • pas nebo doklad o splnění podmínek dovozu
 • identifikační označení čipem nebo tetováním
 • pes musí mít platné očkování proti vzteklině
 • štěňata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována mohou být dovezena, pokud to dovoluje výskyt vztekliny v zemi původu

4. Požadavky na cestování se psem z ostatních třetích států - dovoz nebo zpětný návrat

Tyto požadavky se vztahují na státy mimo EU, pokud nejsou uvedeny na seznamu zmíněném v bodě 3.

 • pas nebo doklad o splnění podmínek dovozu
 • identifikační označení čipem nebo tetováním
 • pes musí mít platné očkování proti vzteklině
 • musí být provedeno sérologické vyšetření na vzteklinu. Minimální hodnota titru ochranných protilátek musí být 0,5 m.j./ml

K výše uvedeným bodům se vztahují některá další ustanovení. Např proti vzteklině musí být očkovaná zvířata starší 3 měsíců. Pas je nový a poměrně obsáhlý formulář s jasně vymezenými údaji a bude evidováno kdo a komu určité číslo pasu vydal. Podle směrnice EU by mělo být tetování uznáváno po přechodnou dobu osmi let a v případě čipování by měl použitý mikročip odpovídat požadavkům tzv. ISO normy č. 11784 a 11785. Uvedené pasy může vystavovat a odběry krve zaměřené na stanovení hladiny protilátek proti vzteklině může provádět pouze veterinář, který byl na základě splnění různých podmínek schválen a registrován příslušnou veterinární správou. Samotné vyšetření krve provádějí tzv. schválené laboratoře. Jejich aktuální seznam je (stejně jako seznam vyjmenovaných třetích zemí) uveden na internetových stránkách Státní veterinární správy ČR, kde je zároveň možné najít podrobnější informace o podmínkách pro cestování se psy platných od 7. července 2004.

Publikováno 19.5.2004, poslední změna 19.3.2009. Uveřejněno se souhlasem autora.

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.