Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Zajímavosti

Listina psích práv a svobod

Pavel Steiner (psteiner@centrum.cz) http://mujweb.cz/www/psteiner/

001/2001 Sb. psích zákonů
ZÁKON ze dne 16. října 2001

Pouliční psí parlament (PPP) se usnesl na tomto platném znění Listiny psích práv a svobod (LPPS):

Článek I - Jídlo

§ 1. Pes musí mít vždy k dispozici plnou misku žrádla a vody.
§ 2. Pes má právo žebrat u každého jídla.
§ 3. Pes muže sežrat cokoliv, co upadlo na zem.
§ 4. Pes má právo dostat svuj díl od každého páníckova jídla.
§ 5. Pes má právo ukrást a sežrat nedostatecne zabezpecené jídlo, kdykoliv je k tomu príležitost.
§ 6. Pes má právo se pri varení plést v kuchyni panicce pod nohy.
§ 7. Pes má právo na jeden cerstvý rohlík z každého nákupu.
§ 8. Pes má právo sežrat jakýkoliv fujtajbl nalezený u popelnic.

Ukrást a sežrat
Ukrást a sežrat

Článek II - Vycházky

§ 9. Pes má právo na minimálně dvě dlouhé procházky denně.
§ 10. Pes má právo štěkáním pobízet paničku k rychlejšímu odchodu na procházku.
§ 11. Pes má právo během procházky číst a odepisovat na psí poštu.
§ 12. Pes má právo sám odejít na procházku, uzná-li to za vhodné.
§ 13. Pes má právo během procházky štěkat na každého cizího psa, je-li za plotem.

Článek III - Poslušnost

§ 14. Pes nemusí poslechnout povel páníčka, běží-li za hárající fenkou.
§ 15. Pes nemusí poslechnout páníčka, je li v dosahu jedlý pes.
§ 16. Pes nemusí hned poslechnout páníčka, pokud zrovna čte psí poštu.
§ 17. Pes se může při čekání na páníčka přemístit na jiné, vhodnější místo.

Článek IV - Sport

§ 18. Pes má právo kdykoliv řádně prohnat jakoukoliv cizí kočku.
§ 19. Pes má právo prohnat i páníčkovu kočku, pokud se přiblíží k jeho misce.
§ 20. Pes má právo kdykoliv prohnat zajíce.
§ 21. Pes má právo vyžadovat trénink v aportování.
§ 22. Pes si může aportovanou věc ponechat, případně ji recyklovat.

Ťuťuťu...
Ťuťuťu...

Článek V - Kousání

§ 23. Pes má právo kdykoliv kousnout poštovního doručovatele do ... kamkoliv.
§ 24. Pes má právo v prvním roce života rozkousat deset párů bot.
§ 25. Pes má právo překousnout elektrický kabel, pokud není pod napětím.
§ 26. Pes má právo prokousnout zahradní hadici i v případě, je-li pod tlakem.
§ 27. Pes má právo láskyplně žužlat páníčkovi nos.
§ 28. Pes má právo řešit své rozpory s jiným psem rvačkou.
§ 29. Pes si může v případě potřeby sám sundat košík.

Článek VI - Spaní

§ 30. Pes má právo na měkký a teplý pelíšek (křeslo, kanape, válendu apod.)
§ 31. Pes má právo vždy spát s paničkou v ložnici a to i ve stanu.
§ 32. Pes má právo zabrat místo ve vyhřátém spacáku, pokud ho majitel v noci opustí.
§ 33. Pes může spát s paničkou v posteli, je-li páníček na služební cestě.
§ 34. Pes má právo budit ráno paničku olíznutím obličeje.

Článek VII - Osobní hygiena a zdraví

§ 35. Pes má právo se ochladit v jakékoliv louži či bahně.
§ 36. Pes má právo se kdykoliv vyválet v tom nejhorším smradlavém sajrajtu.
§ 37. Pes má právo darovat, zapůjčovat či vyměňovat své vlastní blechy.

A jedéééém...
A jedéééém...

Článek VII - Ostatní ustanovení

§ 38. Pes má právo umístit na zahradě svou hromádku tak, aby do ní páníček šlápnul.
§ 39. Pes má právo páníčka lehce kousat do pat, pokud se mu zdá, že nejde dost rychle.
§ 40. Pes má právo nastoupit do auta a vystoupit z auta vždy jako první.
§ 41. Pes má právo vyhrabat v záhonku libovolně velkou jámu při pronásledování myší.
§ 42. Pes má právo býti drbán páníčkem v kteroukoli denní i noční dobu.
§ 43. Pes má právo kdykoli zřídit schránku psí pošty na vhodném objektu.

Odchýlit se od této listiny lze pouze s výslovným souhlasem psa nebo je-li to v jeho prospěch.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vydání a rozeslání pachovým systémem psí pošty (PSPP).

Tento zákon může být kdykoliv doplněn o další články a paragrafy na základě návrhu kteréhokoliv dospělého psa.

Haryk v. p.
Pif v. p.
Rex v. p.

Publikováno 16.10.2012. Uveřejněno se souhlasem autora.

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.