Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Zajímavosti

Svatý Rochus

Magdalena Hodálová /Čižmářová/ (spicove@centrum.cz)

Svatý Rochus je patronem nejen pejsků, ale i jejich milovníků a také patronem invalidů nebo lidí s problémy s koleny. U nás skutečně mnoho soch tohoto světce nenajdeme, protože (anebo právě proto) u nás není příliš znám. Jeho životopisy z frankofonních zemí ale vydávají zajímavá svědectví o jeho životě, zde je ve zkratce jeden z nich:

Svatý Rochus
Svatý Rochus

Roch, známý také jako Rock, Rocco, Rollox, Roque a Rochus, se narodil roku 1295 jako syn zámožného francouzského šlechtice. Jako chlapec a později mladý muž užíval mnoho výhod a privilegií. Již v dospívání byl však všímavý k potřebám bezdomovců, chudáků a nemocných. Ve dvaceti letech rozdal svůj majetek chudým a vzdal se své urozenosti. Poté se vydal na dlouhou pouť do Říma, kde se zabýval péčí o oběti moru, které ošetřoval a léčil znamením kříže. To pro něj mělo mimochodem osobní význam, neboť mateřské znaménko které měl na hrudi, mělo právě tvar kříže.

Zatímco poskytoval pomoc a útěchu chorým, se však sám nakazil. Jak už bylo jeho povaze vlastní, nechtěl se svými problémy obtěžovat ostatní a zůstal proto osamocený v odlehlé chatrči. Když zde umírající ležel, objevil jej pes z blízké vesnice a nosil mu každý den čerstvou housku. Majitel psa si tohoto podivného chování povšimnul a zvědavost jej nakonec zavedla až k Rochovi. Pln dojetí nemocným mužem a jeho utrpením se s ním pejskův majitel spřátelil a Roch se díky němu začas uzdravil.

Mezitím se ve Francii rozpoutala občanská válka. Roch se vrátil domů a pes s ním. Nepokoje a zmatky spojené s válkou však způsobily, že byl obžalován ze špionáže. Jelikož se Roch odmítl identifikovat jako šlechtic, byl uvržen spolu se svým psem do vězení. Zde trávil čas modlitbami a pomáháním přátelům-vězňům, dokud o pět let později (1327) nezemřel. Bylo mu třicet dva let... Teprve po smrti byla díky dokladu, který měl v držení, a samozřejmě i díky výraznému mateřskému znaménku, odhalena jeho pravá totožnost.

Po jeho smrti mu byly připsány četné zázraky, zvláště ty související s morem a infekčními nemocemi. Byl kanonizován sto let po své smrti.

Související články

Publikováno 13.8.2005. Článek vznikl pro Spicove.cz.

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.