Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Výstavy

Výstavní tituly

Vladimíra Tichá (vticha@volny.cz)

Tituly zadávané přímo ve výstavním kruhu

Vítěz třídy
zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě, vítězů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních a krajských. Na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní je výbornému 1 zadáváno v tomu určených třídách čekatelství šampionátu (ve třídě mladých CAJC, ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě, třídě vítězů a šampiónů CAC)
Nejhezčí veterán
pes nebo fena z konkurence vítězů tříd veteránů
Oblastní vítěz
zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů
Krajský vítěz
zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů
Klubový vítěz
podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu, zpravidla se zadává nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence výborných 1 + CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů
Vítěz speciální výstavy
zadává se nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence výborných 1 + CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů
Národní vítěz
zadává se nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence výborných 1 + CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů (Pozor! Vzhledem k většímu počtu pořádaných výstav jsou i národní výstavy, na kterých se titul Národní vítěz nezadává. Vše je třeba ověřit podle propozic či se přímo zeptat na poradě rozhodčích.)
Vítěz plemene - BOB
nezadává se na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC, výborných 1 z tříd veteránů a podle typu výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen. Na mezinárodní výstavě postupují do soutěže o BOB všichni CAJC, výborní 1 z tříd veteránů + pes i fena CACIB. Pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu národní vítěz, postupují do soutěže o BOB všichni CAJC + všichni CAC a výborní 1 z tříd veteránů.
Klubový vítěz
podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu, zpravidla se zadává nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence výborných 1 + CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

Čekatelství

CAJC - čekatelství šampionátu mladých
může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.
CAC - čekatelství českého šampionátu krásy
může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů - šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.
r.CAC
může být zadáno výbornému 2 - psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů - šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.
CACIB - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy
může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 + CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů
r.CACIB
může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci - psovi i feně. Do této soutěže postupují: výborný 2 + r.CAC ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 + CAC z ostatních tříd.

Ve všech třídách mimo třídy mimo konkurenci je rozhodčí povinen stanovit pořadí prvních čtyř. Stanovuje se pořadí ve třídě, nikoliv ve známce a to z jedinců oceněných známkou nadějný, velmi nadějný v třídě dorostu a výborný nebo velmi dobrý v ostatních třídách (může se tedy stát že je pořadí např. určeno následovně: V1, V2, VD3, VD4).

Žádný z titulů není nárokový!


Tituly a čekatelství na jednotlivých typech výstav

Oblastní výstava
vítěz třídy, nejkrásnější veterán, Oblastní vítěz
Krajská výstava
vítěz třídy, nejkrásnější veterán, Krajský vítěz
Klubová výstava
CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, Klubový vítěz, BOB
Speciální výstava
CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, Vítěz speciální výstavy, BOB
Národní výstava
CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, Národní vítěz (neurčují-li propozice jinak), BOB
Mezinárodní výstava
CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, CACIB, r.CACIB, BOB

Publikováno 6.5.2002. 2002, www.spicove.cz

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.