Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Chovatelství psů

Kynologické-psí zkratky (část 1.)

Eva Nohelová (noe@raz-dva.cz) http://www.rancpohoda.unas.cz/

Je mnoho inzerátů, kde se objevují nejrůznější zkratky. Se zkratkami se setkáte také v nejrůznější kynologické literatuře, kynologických předpisech a řádech a samozřejmě i v průkazech původů. Ona kynologie vůbec disponuje snad nekonečnou řadou zkratek. Kolikrát jde začínajícímu kynologovi hlava kolem, když si přečte inzerát dlouhý na pět řádků a kromě adresy je vše "zašifrováno" do řady zkratek, písmen a číslic. Bohužel používaných zkratek je v současné době tolik, že je nezřídka důležité vědět, k čemu se daná zkratka vztahuje (k průkazu původu, očkovacímu průkazu, výstavě, výcviku...). Kdo se má ale v těch zkratkách vyznat? Jmenujme proto alespoň některé, aby jste se v té spleti zkratek, čísel a velkých písmen neztratili.

Záchranář Argo
Záchranář Argo

Jsou-li na začátku inzerátu velká písmena, ale název plemene se v inzerátu nevyskytuje, jedná se tedy o počáteční písmena názvu plemene, či běžně používaná zkratka pro dané plemeno. Např. RTW = rotvajler, AST = americký stafordšírský teriér, KKChŠ = kavalír King Charles španěl ap. Propletenec písmen a čísel nedávající na první pohled smysl, jako např. 5AJZ/4 nebo 01254887A či A6, J4, I2, G2, Zt/5 apod. je tzv. bonitační kód. Je to soubor nedostatků a celkový vzhled psa vyjádřen v číslech a písmenech. K rozluštění bonitačního kódu potřebujete znát "tabulku" (bonitační kartu), kde je jednotlivými čísly a písmeny vyjádřeno hodnocení exteriéru. S rozšifrováním kódů Vám pomůže klub pro dané plemeno, neboť každý klub má svou specifickou bonitační kartu.

Kynologické-psí zkratky (část 1.)
Kynologické-psí zkratky (část 2.)
Kynologické-psí zkratky (část 3.)
Kynologické-psí zkratky (část 4.)
Kynologické-psí zkratky (část 5.)

A-D

A1-3
Soutěže Agility. Čím vyšší číslo, tím větší náročnost - obtížnost.
AGFIS
Světová federace sportů (týká se saňového sportu - psích spřežení)
AKC
American Kennel Club - Americký Kennel klub je kynologický klub (organizace) omezený pouze na chovatelská hlediska a organizuje mnoho různých druhů výstav v Americe. Vznikl v roce 1884. České republiky se netýká.
BH
Barvářské zkoušky honičů - ověřují schopnost loveckého psa při lovu černé zvěře.
BH
Jedna ze zkoušek sportovní kynologie dle řádu SchH, zkouška doprovodného psa. Tato zkouška prověřuje ovladatelnost psa, tedy nezahrnuje obranu ani pachové práce, ale je zaměřena na vyrovnanost a ovladatelnost psa v běžném městském ruchu i na cvičišti (prověřuje se základní poslušnost).
BIG
Best In Group - také jinak řečeno "Vítěz skupiny FCI". Plemena uznaná FCI jsou rozdělena do 10 skupin a v závěrečných soutěžích výstav je z každé skupiny vybrán nejhezčí zástupce. Účastní se všichni vítězové plemen; tedy všichni, kteří obdrželi titul BOB. Každý nejkrásnější pes - Vítěz skupiny obdrží titul BIG (někdy je používána zkratka BOG) a pokračuje do další soutěže, o titul BIS - Vítěz výstavy.
BIS
Best In Show - jedná se o ocenění, které se přiděluje ve finále výstavy, při soutěži o nejkrásnějšího psa výstavy (resp. výstavního dne). Do této soutěže nastupují všichni jedinci, kteří daný den obdrželi titul BIG - Vítěz skupiny.
BK
Bonitační komise, je přítomna bonitacím, kde se hodnotí přihlášeni - předvedeni psi a feny. Stanovy (řád) jednotlivých klubů stanovuje, jaké složení (kdo) je v bonitační komisi (např. hlavní poradce chovu, rozhodčí...).
BLUP
Best Linear Unbiased Predicition - jedná se o počítačový program na určení chovné hodnoty psa (na základě údajů jeho příbuzných).
BOB
Best Of Breed - také jinak řečeno "Vítěz plemene". Toto ocenění obdrží jediný zástupce jednotlivých plemen, kterého rozhodčí určí jako nejlepšího z vystavovaných jedinců téhož plemene na té které výstavě. Tedy na výstavě je většinou zadáno tolik ocenění BOB, zpravidla tolik, kolik je přítomno plemen. Všichni nejkrásnější jedinci plemen, tedy s přiděleným oceněním BOB, pokračují do další soutěže probíhající na konci výstavy, o titul BIG (resp. BOG).
BOG
Best Of Group - znamená totéž jako BIG.
BundSg nebo BundessGR
Vítěz Německa (týká se výstavy).
BZ
Barvářské zkoušky - kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro dohledávku spárkaté zvěře na stopě staré i více jak 12 hodin.
BZMP
Barvářské zkoušky malých loveckých plemen.
C
Carré (ve veterinářství), méně často označováno také D - Distemper. Jedná se o onemocnění zvané psinka. Nemoc nezřídka končící smrtí, je doporučováno od štěněčího věku pravidelné očkování.
C
Dentes canini (z anatomie), což znamená zuby - špičáky.
CAC
Certificat d'Aptitude au Championat - čekatelství na národní titul šampióna krásy. Tento titul se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) ohodnoceným známkou "výborný 1", na výstavách mezinárodích, národních, speciálních a klubových pořádaných v České republice. Nejedná se o titul nárokový a nemusí být tedy zadán v každé jmenované třídě, bez ohledu na počet zúčastněných psů či fen, pouze jedincům mimořádných kvalit.
CACIB
Certificat d'Aptitude au Championat International de Beauté - čekatelství na mezinárodní titul šampióna krásy - Interchampion. Udělení 4x CACIB při splnění dalších podmínek může daný pes získat titul Ich., tedy Interšampión.
CACIT
Certificat d'Aptitude au Championat International de Travail - čekatelství na mezinárodní pracovní titul pro pracovně upotřebitelné psy (lovecká, služební plemena apod.).
CACT
Čekatelství šampionátu práce (výkonu). Uděluje se nejlepšímu jedinci každého (pracovního) plemene při akci národního nebo mezinárodního významu konané v ČR, která probíhá v plném rozsahu zkoušky IPO3, SchH3, IPO-FH (stopařský závod nejvyšší úrovně), nebo propozic Mistrovství "500 bodů". Daný pes nebo fena se musí umístnit na 1. místě, a to nejméně s oceněním "velmi dobrý". Tento titul se může udělit psovi i feně, kteří již titul "Šampion práce" mají. Návrh na tento titul může navrhnout pouze sbor rozhodčích delegovaný na danou akci a to pouze za mimořádně kvalitní výkony v průběhu celé soutěže. Druhý pes v pořadí může obdržet Res. CACT, taktéž za předpokladu získání min. známky "velmi dobrý". CACT i Res.CACT se zapisuje do výkonnostní knížky psa a psovod obdrží osvědčení vystavené rozhodčím. Titul není nárokový a je udělován pouze za mimořádné kvalitní výkony předváděné v průběhu celé soutěže.Trojím získáním titulu CACT ve období 2 výcvikových sezón vzniká nárok na přidělení titulu "Šampion práce" (výkonu).
CACT-ČR
Dostihový šampión České republiky. Uděluje se jen na vybraných bodovacích dostizích. Řediteli nebo vedoucímu dostihu, který je zadáváním CACT-ČR pověřen, musí majitel psa před dostihem předložit potvrzení, že dotyčný pes obdržel na klubové, speciální, národní nebo mezinárodní výstavě známku "výborný". Podmínek je samozřejmě více. Na všech typech výstav v České republice může být chrt jakéhokoliv plemene vystaven ve třídě pracovní za předpokladu, že dosáhne 4x CACT-ČR v rozmezí více než 12 měsíců.
CAJC
Čekatelství na národní titul "Šampión krásy mladých". Je udělován psům a fenám pouze ve třídě mladých.
CC
Challenge Certificat - osvědčení, které se podaří získat jen velmi malému počtu psů (praktikuje se pouze v zemích, které spadají pod Kennel Club, tedy ne v ČR). Které plemeno na které výstavě bude mít příležitost získat CC určuje Kennel Club.
CEA
Anomálie očí objevující se u kólií, spíše výjimečně u šeltií.
Co
Coronaviróza (ve veterinářství) - jedná se o virové onemocnění, které provázení silné průjmy.
CRA
Atrofie sítnice (často se objevuje po chronickém zánětů oka).
ČASPS
Česká asociace sportu psích spřežení, která vznikla v roce 1989 a je určena pro zájemce o saňový sport - psí spřežení, bez omezení plemenem a čistokrevnosti zapřahaných psů.
ČKS
Český kynologický svaz
ČMKJ
Českomoravská kynologická jednota
ČMKU
Českomoravská kynologická unie
ČMMJ
Českomoravská myslivecká jednota
ČMSKSP
Český musherský svaz klubu severských psů, je určen pro závodníky z řad majitelů čistokrevných severských saňových psů.
D
"dobrý", jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se trojce.
D
Distemper (ve veterinářství) - často také označováno C - Carré. Je to označení pro psinku, nemoc nezřídka končící smrtí. Je doporučováno od štěněčího věku pravidelné očkování.
DKK 0/0,0/1,1/2... apod.
Je výše postižení onemocnění kyčelních kloubů, přičemž 0/0, často uváděno pouze: neg., tedy negativní, hovoří o zdravých kloubech kyčelních. Číslo před lomítkem a za lomítkem je hodnocení pro každou končetinu zvlášť. Čím větší je číslo, tím větší je postižení. Nejhorší a nejvyšší postižení je u nás známo 4/4. U většiny plemen, u kterých je RTG DKK (rentgen kyčelních kloubů) povinné, je maximální povolená výše druhého stupně, tedy 2/2, 2/1, 2/0, 0/2. 1/2. Jsou však plemena, kde je do chovu povoleno i větší postižení, nebo naopak menší či žádné. Tuto informaci vám poskytne příslušný klub.
DNA nebo DNK
Kyselina deoxyribonukleová, chemická sloučenina, jenž je materiálním základem genetické informace (je používána v genetických strukturách).
DSVV
Německý svaz sportu psích spřežení

Kynologické-psí zkratky (část 1.)
Kynologické-psí zkratky (část 2.)
Kynologické-psí zkratky (část 3.)
Kynologické-psí zkratky (část 4.)
Kynologické-psí zkratky (část 5.)

Publikováno 6.5.2005. Uveřejněno se souhlasem autorky. Redakčně upraveno.

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.