Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Chovatelství psů

Kynologické-psí zkratky (část 3.)

Eva Nohelová (noe@raz-dva.cz) http://www.rancpohoda.unas.cz/

Je mnoho inzerátů, kde se objevují nejrůznější zkratky. Se zkratkami se setkáte také v nejrůznější kynologické literatuře, kynologických předpisech a řádech a samozřejmě i v průkazech původů. Ona kynologie vůbec disponuje snad nekonečnou řadou zkratek. Kolikrát jde začínajícímu kynologovi hlava kolem, když si přečte inzerát dlouhý na pět řádků a kromě adresy je vše "zašifrováno" do řady zkratek, písmen a číslic. Bohužel používaných zkratek je v současné době tolik, že je nezřídka důležité vědět, k čemu se daná zkratka vztahuje (k průkazu původu, očkovacímu průkazu, výstavě, výcviku...). Kdo se má ale v těch zkratkách vyznat? Jmenujme proto alespoň některé, aby jste se v té spleti zkratek, čísel a velkých písmen neztratili.

Kynologické-psí zkratky (část 1.)
Kynologické-psí zkratky (část 2.)
Kynologické-psí zkratky (část 3.)
Kynologické-psí zkratky (část 4.)
Kynologické-psí zkratky (část 5.)

L-O

L
Leptospiróza - infekční onemocnění postihující zejména játra a ledviny. Je přenosné i na lidi.
LOE
Zkratka plemenné knihy Španělska
LOF
Zkratka plemenné knihy Francie
LOSH
Zkratka plemenné knihy Belgie
LZ
Lesní zkoušky, po jejichž absolvování získá pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře.
LZMP
Lesní zkoušky malých plemen psů
M IPO
Mistrovství dle řádu IPO (3.stupně), týká se sportovního výcviku psů. (Zpravidla se jedná o mistrovství České republiky).
M NZŘ
"Pětistovka" - Mistrovství dle Národního zkušebního řádu. Obsahuje stopové práce dle ZPS2, poslušnost dle ZVV3 a obranu dle ZPO2, jedná se o uznávaný národní závod, právem považovaný za nejtěžší (i když se najdou i odpůrci tohoto názoru).
M1 až M3
Dentes molares (zuby - stoličky)
ME
Mistrovství Evropy. Může se týkat všech typů sportů a práce se psy (sportovní kynologie, dostihy chrtů, záchranářské práce...)
MET
Zkratka plemenné knihy Maďarska
MFH
Memoriál Františka Housky (soutěž určená loveckým psům)
MFV
Memoriál Františka Vojtěcha (soutěž určená loveckým psům)
MIL.DH
Vojenská (armádní) zkouška psů
MJK
Memoriál Jozefa Kadleca (soutěž určená loveckým psům)
MKP
Memoriál Karla Podhajského - je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů v ČR. Uspěje-li vítěz v I. ceně, obdrží titul CACIT a CACT. Druhý pes v I. ceně obdrží r.CACIT a r.CACT. Tyto tituly se v MKP zadávají nejlepším všech zúčastněných plemen, pokud získají I. cenu.
MKS
Memoriál Kolomana Slimáka (soutěž určená loveckým psům) - jedná se o vrcholné mezinárodní zkoušky ohařů s udělováním CACIT. K. Slimák je nestor slovenské lovecké kynologie.
MMŠ
Memoriál Mileny Štěrbové (soutěž určená loveckým psům)
MRK
Memoriál Richarda Knolla - je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů o titul "Všestranný vítěz ČR roku..."
MS
Mistrovství světa. Může se týkat všech typů sportů a práce se psy (sportovní kynologie, dostihy chrtů, záchranářské práce...).
MS WUSV
Mistrovství světa německých ovčáků
MSKS
Moravskoslezský kynologický svaz (sportovní kynologie)
MVDrK
Memoriál MVDr.Josefa Kuhna (soutěž určená loveckým psům)
MZŘ
Mezinárodní zkušební řád (např. IPO či SchH, ale i jakýkoliv jiný netýkající se sportovní kynologie)
N
"Nedostatečný", jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se pětce, tedy, že pes není typický, či že jeho výkon byl jednoduše nedostatečný.
NHSB
Zkratka plemenné knihy Holandska
NV
Národní výstava (je určena všem plemenům psů) nebo se také může jednat o zkratku titulu "Národní vítěz"
NZŘ
Národní zkušební řád, (např. pro sportovní kynologii zahrnuje zkoušky ZM-ZVV3, ZPO a ZPS, ale může se týkat i jiného zaměření kynologie)
OV (Obl.v.)
Oblastní výstava. Jedná se o výstavu (společně s Krajskou výstavou) nejnižšího stupně. Je určena plemenům uvedeným v propozicích výstavy. Nebo tato zkratka může také znamenat titul "Oblastní vítěz". Součástí oblastních výstav, po dohodě s kluby jednotlivých plemen, mohou být i klubové nebo speciální výstavy určené pro jednotlivá plemena.
OCD
Osteochondróza - osteochondritida. Jedná se o nádorové onemocnění chrupavky.
ÖHZB
Zkratka plemenné knihy Rakouska
ÖKV
Österreichischer Kynologenverband - Rakouský kynologický svaz
OPCH
Oblastní poradce chovu
OPT 1-3
Zkouška psa obranáře dle zkušebního řádu zvaného TART. Obsahuje poslušnost a obranu. Zkoušky se skládají od nejnižšího stupně po nejvyšší - vzestupně, přičemž OPT3 je zkouška nejnáročnější.

Kynologické-psí zkratky (část 1.)
Kynologické-psí zkratky (část 2.)
Kynologické-psí zkratky (část 3.)
Kynologické-psí zkratky (část 4.)
Kynologické-psí zkratky (část 5.)

Publikováno 6.5.2005. Uveřejněno se souhlasem autorky. Redakčně upraveno.

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.