Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Chovatelství psů

Kynologické-psí zkratky (část 5.)

Eva Nohelová (noe@raz-dva.cz) http://www.rancpohoda.unas.cz/

Je mnoho inzerátů, kde se objevují nejrůznější zkratky. Se zkratkami se setkáte také v nejrůznější kynologické literatuře, kynologických předpisech a řádech a samozřejmě i v průkazech původů. Ona kynologie vůbec disponuje snad nekonečnou řadou zkratek. Kolikrát jde začínajícímu kynologovi hlava kolem, když si přečte inzerát dlouhý na pět řádků a kromě adresy je vše "zašifrováno" do řady zkratek, písmen a číslic. Bohužel používaných zkratek je v současné době tolik, že je nezřídka důležité vědět, k čemu se daná zkratka vztahuje (k průkazu původu, očkovacímu průkazu, výstavě, výcviku...). Kdo se má ale v těch zkratkách vyznat? Jmenujme proto alespoň některé, aby jste se v té spleti zkratek, čísel a velkých písmen neztratili.

Kynologické-psí zkratky (část 1.)
Kynologické-psí zkratky (část 2.)
Kynologické-psí zkratky (část 3.)
Kynologické-psí zkratky (část 4.)
Kynologické-psí zkratky (část 5.)

S-Z

S, P, O
Stopa, poslušnost, obrana. Těchto zkratek se používá při vypisování dosažených bodů v dané zkoušce, tedy např: ZVV2 - S 93, P 99, O 95. Čím více dosažených bodů, tím lépe. Většinou je nejvyšší počet bodů 100, ale např. u ZM je max.50 za každý oddíl, ale naproti tomu např. v oddíle obrany u zkoušky ZPO2 je max. počet dosažených bodů 200.
SC
Schweizerischer Schäferhund Club - Švýcarský klub chovatelů ovčáckých psů
SHSB
Schweizer Hundestammbuch - plemenná kniha Švýcarska
SKG
Schweizerische Kinologische Gesellschaft - Švýcarská kynologická společnost
SchH 1-3
Mezinárodní zkušební řad vytvořený klubem německých ovčáků, tedy se jedná o zkoušky sportovní kynologie, obsahující stopu, poslušnost a obranu. Opět nejvyšší číslo označuje nejvyšší a tedy i nejtěžší stupeň zkoušky, přičemž je bezpodmínečné absolvování všech stupňů vzestupně - postupně.
SchHA
Zkouška ze souboru zkušebního řádu SchH, obsahující pouze poslušnost a obranu, tedy se jedná o zkoušku stopařskou.
Skj (v saňovém sportu)
Třída Skijöring, je nejméně náročná třída - soutěž na vybavení, její počátky byly ve Skandinávii a u nás.
SKJ
Slovenská kynologická jednota
SPT1-3
Zkouška psa stopaře dle zkušebního řádu TART, která obsahuje stopu, poslušnost a speciální cviky. Zkoušky se skládají postupně - vzestupně, přičemž SPT3 je zkouška nejnáročnější.
SPZ
Slovenský poĺovnický zväz
SSPS ČR
Svaz sportu psích spřežení České republiky
SV
Verein für Deutsche Schäferhunde - Spolek chovatelů německých ovčáků v Německu
SV
Speciální výstava. Tato výstava je pořádána 1x ročně pro každé plemeno svým klubem. Na této výstavě se zadává i ocenění CAC a CAJC.
SVV1-3
Slovenská všestranná zkouška, je velice obdobná (ne-li přímo stejná), jako zkouška dle českého národního zkušebního řádu ZVV1-3.
T 1-3 (TART 1-3)
Zkoušky dle zkušebního řádu TART. Jsou všestranné (stopa, poslušnost a obrana) a skládají se postupně - vzestupně, přičemž T3 (TART3) je zkouška nejnáročnější.
TRIAL
Soutěže v pasení (práce ovčáckého psa)
U
"Uspokojivý", jedná se u o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se čtyřce.
U
Univerzálně lovecky upotřebitelný pes (takto je zapisován do plemenné knihy)
V
"Výborný", jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se jedničce. Je-li u hodnocení na výstavě k tomuto písmenu přidáno i číslo, znamená to že pes je typický v exteriéru pro dané plemeno a číslo označuje pořadí nejlepších čtyř jedinců v dané třídě.
VD
"Velmi dobrý", jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se dvojce. Jeli u hodnocení na výstavě k tomuto písmenu přidáno i číslo, znamená to že pes je "velmi dobrý" v exteriéru pro dané plemeno a číslo označuje pořadí nejlepších čtyř jedinců v dané třídě.
VDH
Verband für das Deutsche Hundewesen - Německý kynologický svaz
VP
Speciální zkoušky zaměřené na vodní práce loveckých psů
Výstavní řád - určuje pravidla na výstavách tak, aby všechny výstavy na území České republiky měly jednotný a důstojný ráz. Bezprostředně navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI.
VSV (Vítěz SV)
"Vítěz speciální výstavy" - jedná se o výstavu určenou pro jednotlivá plemena, je pořádána pouze 1x ročně.
VTD
Vítěz třídy dorostu (na výstavě oblastní či krajské)
VTM
Vítěz třídy mladých (na výstavě oblastní či krajské)
VTO
Vítěz třídy otevřené (na výstavě oblastní či krajské)
VTP
Vítěz třídy pracovní (na výstavě oblastní či krajské)
VV
Výstavní výbor - jedná se o organizační jednotku, která se stará o zdárný průběh výstavy.
VZ
Všestranné zkoušky - jsou nejvyšším typem loveckých zkoušek. Pes, který je úspěšně absolvuje, může být v plemenné knize zapsán jako univerzálně lovecky upotřebitelný pes (zkratka U).
VZ 1-3
Vytrvalostní zkouška, kterou se prověřuje fyzická zdatnost psa. Čísla 1-3 představují obtížnost zkoušky. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
VZMP
Všestranné zkoušky malých plemen
WeltsGR
Světový vítěz (Světové výstavy)
ZH
Zkoušky honičů - kvalifikuje psa k lovu a dosledu spárkaté zvěře se zvláštním zaměřením na náročný lov a dosled zvěře černé.
ZKO
Základní kynologická organizace (cvičiště psů)
ZLP1-3
Zkouška lavinových psů 1.-3.stupně, přičemž zkoušky se musí splňovat postupně a vzestupně, tedy zkouška ZLP3 je z této série zkouškou nejnáročnější. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
ZLP-N
Noční zkouška lavinových prací, prověřuje schopnosti psa vyhledávat zasypané osoby sněhem, přičemž zkouška je ztížena tmou. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
ZM
Zkouška základního minima dle českého národního zkušebního řádu, zkouška prověřující všestrannost (zahrnuje stopu, poslušnost a obranu), přístupná pro všechny psy s výškou min. 45 cm.
ZMMP
Všestranná zkouška základního minima ve sportovní kynologii malých plemen (stopa, poslušnost a spec.cviky) - určena pro plemena do výšky 45 cm.
ZMP 1-2
Všestranná zkouška (stopa, poslušnost, speciální cviky) malých plemen dle národního zkušebního řádu sportovní kynologie, určena pro všechny psy menší než 45 cm, bez dalšího omezení. Čísla znamenají stupně obtížnosti, přičemž ZMP2 je zkouška náročnější - těžší. Zkoušky se musí absolvovat postupně - vzestupně.
ZN
Zkoušky z norování (u psů norníků)
ZO
Základní organizace (cvičiště psů)
ZO
Zkouška odvahy psa
ZOP
Zkouška ovladatelnosti psa, vytvořená Kynologickou jednotou Brno. Obsahuje nejzákladnější cviky poslušnosti.
ZPO 1-2
Zkouška psa obranáře ve sportovní kynologii (obsahuje poslušnost a obranu), pro oba stupně je stanovená minim. výška psa, která činní 45 cm. 1. stupeň je přípustný jak pro psy s p.p. tak bez p.p., 2. stupeň, podstatně náročnější zkouška-na dva figuranty, je určena pouze psy s průkazem původu. Účast na ZPO2 podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPO1.
ZPO1-2 (OP1-2)
Zkouška psa obranáře ve sportovní kynologii, dle Národního zkušebního řádu. Přípustná je psům vyšším než 45 cm. Obě zkoušky se musí dělat postupně - vzestupně. Obsahuje pouze poslušnost a obranu. ZPO2 mohou provádět pouze plemena s průkazem původu.
ZPOP1-3
Zkoušky práce ovčáckého psa. Cílem je posoudit vlohy a stupeň vyškolení psa k práci s ovcemi. Stupně označují náročnost zkoušky, přičemž čím vyšší číslo - stupeň, tím je zkouška náročnější.
ZPR
Zkoušky přinášení, určeno pro retrívry
ZPS 1-2 (SP1-2)
Zkouška psa stopaře ve sportovní kynologii (obsahuje poslušnost a stopy), 1. stupeň je přípustný pro všechny psy bez omezení, 2. stupeň, podstatně náročnější zkouška, je určena pouze psy s průkazem původu, bez omezení výšky. Účast na ZPS2 podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPS1.
ZPU1-2
Zkouška pracovní upotřebitelnosti psa, vytvořená Kynologickou jednotou Brno. ZPU1 obsahuje základní cviky poslušnosti + u volitelný cvik - hlídání předmětu nebo stopování, ZPU2 obsahuje stopu, poslušnost a obranu.
Zkušební řád (pravidla a seznam cviků např. u sportovní kynologie či myslivosti atd.)
ZTV
Zkouška terénního vyhledávání je zkouškou záchranných psů. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
ZV
Zkoušky vloh - základní lovecké zkoušky odhalující vrozené vlohy psa.
ZVMP
Zkoušky vloh malých plemen (lovecká zkouška)
ZVOP
Zkouška vloh ovčáckého psa. Cílem je posoudit vlohy a stupeň vyškolení psa k práci s ovcemi. U některých plemen je pes (fena), který úspěšně absolvuje tuto zkoušku, oprávněn být na výstavě zařazen do třídy pracovní.
ZVP 1-3
Zkouška vodních prací 1.-3. stupně, prověřuje práci psa ve vyhledávání a zachraňování osob ve vodě. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
ZVP-N
Noční zkouška vodních prací, prověřuje práci psa ve vyhledávání a zachraňování osob ve vodě, ztížena tmou. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
ZVR, LZR, PZR, VZR
Jmenované zkoušky jsou různé lovecké zkoušky pro retrívry.
ZVV1-3
(ZVV1 či ZV1, ZVV2 či ZV2, ZVV3 či ZV3), jedná se o zkoušky všestrannosti (stopa, poslušnost, obrana) dle národního zkušebního řádu sportovní kynologie. Je přístupná všem psům vyšším 45 cm. Do druhého stupně včetně je přístupná všem psům bez ohledu na plemeno a čistokrevnost. Čísla znamenají stupně obtížnosti, přičemž čím vyšší je číslo, tím náročnější - těžší zkouška je. Zkoušky se musí absolvovat postupně - vzestupně.
ZZP1-3
Zkouška záchranných prací 1.-3. stupně, přičemž zkoušky se musí splňovat postupně a vzestupně, tedy zkouška ZZP3 je z této série zkouškou nejnáročnější. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
ZZP-N
Noční zkouška záchranných prací (psů). Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
ZZS
Zkouška záchranného stopování. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
ZZZ
Zkouška záchranářské způsobilosti (psa), dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád

Kynologické-psí zkratky (část 1.)
Kynologické-psí zkratky (část 2.)
Kynologické-psí zkratky (část 3.)
Kynologické-psí zkratky (část 4.)
Kynologické-psí zkratky (část 5.)

Publikováno 6.5.2005. Uveřejněno se souhlasem autorky. Redakčně upraveno.

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.