Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Veterina > Oční vady

Dědičné oční choroby

Jiřina Severová

Týká se to také našich plemen. Do popředí chovatelského zájmu a současně do popředí zájmů FCI (mezinárodní kynologické federace, jejímiž členy jsme prostřednictvím naší ČMKU) se dostává kromě exteriérových záležitosti i zdravotní stav psů. Jistě jste četli články zaměřené na toto téma v mnoha časopisech a sami můžete potvrdit, že jejich počet rapidně narůstá. FCI chystá doporučeni pro jednotlivá plemena, zaměřená právě na zdravotní stav psů.

Před očními vadami oči nezavírám!

My obrátíme pochopitelně svou pozornost na naše plemena a jejich problémy. Kromě sledování dysplazie kyčelních kloubů, která není pro naše plemena až tak závažná (pro jejich "pracovní" vytížení a tělesnou hmotnost), musíme uvažovat i o vyšetření těch dědičných vad, která jsou daleko závažnější. Jedním takovým problémem je výskyt očních vad.

V současné době se často můžete setkat s pojmy jako PRA, Cataract a podobně. Jde o pojmy z oboru veterinární oftalmologie, označující dvě nejčastěji se vyskytující oční choroby.

Na prvním místě v řadě dědičných chorob oka stojí jednoznačně onemocnění sítnice, označované jako progresivní retinální atrofie - PRA. Jde o postupné odumírání speciálních buněk, jež vystýlají oční kouli a jsou odpovědné za příjem světelných paprsků. Západní země věnuji tomuto onemocnění velkou pozornost a není výjimkou požadovat při zahraničním krytí po chovném partnerovi mimo jiné i negativní výsledek tohoto vyšetření. Mnozí majitelé zahraničních krycích psů dávají sami, při krytí fen, zdravotní potvrzeni, které mimo vyšetření srdce obsahuje i vyšetření očí.

Onemocnění je závažné pro svou vysokou dědivost a celkovou nebezpečnost v populaci. Jeho diagnostika je vázána na specializovaná pracoviště vlastnící fundus kameru nebo elektroretinograf, jimiž lze onemocnění diagnostikovat ještě před výskytem vlastních klinických příznaků (snížená viditelnost za šera, horší orientace, narážení do překážek, zhoršené periferní vidění až zakalení čočky končící ztrátou zraku). Výskyt onemocnění je různý podle stáří a plemenné příslušnosti (u kolie a irského setra se projevuje před 6. měsícem věku, u knírače, pudla, samojeda či husky až ve středním věku stáří).

V souvislosti s PRA se lze často setkat s kataraktou, tj. zákalem oční čočky. Toto onemocnění vykazuje výskyt v nejrůznějším věku. Nejspolehlivější terapií je chirurgické odstranění katarakt.

Frekvence výskytu geneticky přenosných onemocněni je značná (například jen u plemene americký kokršpaněl je popsáno 23 genetických onemocnění očního aparátu, ze zahraničních materiálů máme k dispozici tabulky s počty pro dalších téměř 50 plemen). V naši republice je již vyšetřeno několik stovek psů, většinou špičkových jedinců plemen, kde se popisuje zvýšený výskyt PRA (pudl, irský setr, anglický a americký kokršpaněl, tibetský teriér a mnozí další). Výsledky vyšetření je možné evidovat v plemenné knize a uvádět do průkazu původu potomků. S praxi preference exteriérově i zdravotně výběrového chovu je u nás nejdále Tibetan terriér klub, který na základě zkušenosti ze zahraničí zakotvil povinnost vyšetření chovných jedinců a intenzivně spolupracuje s evropskými institucemi sledující chromozomálně onemocnění sítnice.

Jediné pracoviště v bývalém východním bloku s diagnostickým zařízením na PRA je Veterinární ošetřovna, Husova 1747, 530 02 Pardubice, jmenovitě MVDr. Jiří Beránek. (Pozn. red.: V současné době je již posuzovatelů víc.) Všechna zvířata obdrží protokol o vyšetření s celosvětovou platnosti a fotodokumentaci vyšetřeného očního pozadí předvedeného psa, přičemž kopie a druhý snímek je pochopitelně archivován. Vlastní vyšetření se skládá z klinického vyšetřeni završeného prohlídkou očního pozadí kamerou KOWA-2 s fotografickým záznamem. Celá akce trvá asi 10-20 minut a je prováděna za plného vědomí zvířete.

Publikováno 22.2.2005. 1998, převzato ze Zpravodaje KCHKKCHŠ.

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.