Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Výstavy > Šampioni

Řády pro udělování šampionátů

Řád pro udělování titulu Šampion ČR

 1. CAC (čekatelství šampionátu krásy) ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR.
 2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
 3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampion mají.
 4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
 5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

Udělení titulu Šampion ČR je podmíněno:

 1. Čtverým získáním čekatelství CAC - z toho 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.
 2. Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách (výstavní sezona = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích.
 3. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR.
 4. Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.
 5. Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou „výborný 2“, může rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou „výborná 1“.

Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res.CAC. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU.

Řád pro udělování titulu Junioršampion ČR

 • CAJC (čekatelství Českého junior šampiona) se uděluje psům a fenám jednotlivě v třídě mladých na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR.
 • CAJC může být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
 • CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampion přiznán.
 • Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
 • CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

Udělení titulu Český junior šampion je podmíněno:

 • Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců.
 • Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých (CAJC) a jedno čekatelství (CAC) může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo třídě vítězů. Toto čekatelství CAC nelze použít pro přiznání titulu Český šampion.
 • Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.
 • Titul Český junior šampion uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa/feny, tj. potvrzení z výstav (karty), kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa (u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa) a žádosti majitele psa.
 • Titul „Český junior šampion“ neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů.

Řád pro udělování titulu Mezinárodní šampion

Plemena, která nepodléhají pracovním zkouškám musí předtím obdržet:

 • V období nejméně jednoho roku a jednoho dne čtyři osvědčení o čekatelství na mezinárodní šampionát krásy ( CACIB ) ve třech různých zemích od tří různých rozhodčích bez ohledu na počet konkurentů.
 • Období mezi prvním a posledním CACIBem je třeba chápat následovně: např. od 1.ledna 1996 do 1.ledna 1997

Pro 1. a 2. se mohou učinit výjimky, pokud byly schváleny představenstvem F.C.I.

Publikováno 6.5.2002.

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.