Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Chovatelství psů > Koupě a prodej psů

Kupní smlouva pes/fena - vzor č.1

Magdalena Hodálová /Čižmářová/ (spicove@centrum.cz)

Kupní smlouva

uzavřená dne .......... mezi panem/paní .......... nar. .........., bytem .........., jako prodávajícím (dále jen "prodávající") a panem/paní .........., nar .........., bytem .........., jako kupujícím (dále jen "kupující").

I.

Prodávající prodává kupujícímu štěně - psíka (fenku) .......... (jméno psa) plemene německý špic, barvy .........., tetovací číslo .........., narozené .........., ze spojení .......... (otec x matka), za předem dohodnutou cenu .......... Kč, .......... (slovy) a za tuto cenu kupující toto štěně kupuje.

II.

Dohodnutou částku zaplatil kupující prodávajícímu při podpisu této smlouvy, což prodávající výslovně potvrzuje.

III.

Prodávané štěně je v dobrém fyzickém stavu a zdravotním stavu, je odpovídajícího vzrůstu. Kontrolou vrhu, která byla provedena poradcem chovu dne .......... bylo konstatováno, že uvedený psík je v dobré zdravotní kondici, má plný počet zubů, nůžkový skus a obě varlátka sestouplá v šourku (pes). Se zápisem o kontrole vrhu byl kupující seznámen. Současně prodávající seznámil kupujícího se složením stravy štěněte, základy péče o štěně a zásadami veterinární péče, včetně nutnosti vakcinace (především proti parvoviroze, psinkovému komplexu a vzteklině). Současně seznámil kupujícího s existencí chovatelského a zápisního řádu klubu chovatelů tohoto plemene.

Štěně bylo v 5. a 7. týdnu života odčerveno přípravkem .......... .

IV.

Kupující si štěně dobře prohlédl a štěně kupuje v takovém stavu, v jakém je shledal.

V.

Prodávající a kupující se vzájemně dohodli, že v případě budoucího prodeje tohoto štěněte kupujícím učiní tento první nabídku prodávajícímu. Teprve po odmítnutí této nabídky ze strany prodávajícího může kupující prodej realizovat dalším zájemcům. V případě nesplnění tohoto závazku má prodávající právo od této kupní smlouvy odstoupit.

VI.

Průkaz původu uvedeného štěněte zašle prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu po jeho obdržení z plemenné knihy.

VII.

Tato smlouva je provedena ve .......... vyhotoveních a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

Publikováno 23.2.2008. 2002, www.spicove.cz

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.