Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Veterina > Očkování

Několik nových a starých informací o očkování štěňat

MVDr. Simona Müllerová (trojsky.kun@volny.cz) http://www.volny.cz/trojsky.kun/

Očkování štěňat je velmi důležitá záležitost. Protože se stále setkávám u chovatelů i některých kolegů se schématem poněkud zastaralým a dogmatickým, chtěla bych shrnout několik známých a stále platných skutečností a upozornit na nová zjištění a možnosti.

Dr. Müllerová a Integritas Trojský kůň

Část protilátek prochází placentou do plodu. Je to ovšem jen velmi malý podíl. Nejdůležitější je prvních 24 hodin po porodu, kdy je sliznice střeva prostupná pro protilátky z mleziva. Tato prostupnost den ode dne klesá. Takto získané protilátky udržují vysoké hladiny v krvi štěněte přibližně do šesti týdnů, pak postupně klesají. Z tohoto důvodu žádný z výrobců nedoporučuje očkovat před 6. týdnem stáří. Nedoporučují to ani zkušení veterináři. V tomto období můžete potencovat mateřskou imunitu pasivní cestou, tj. aplikací imunoglobulinů - protilátek - injekční formou. Dávkování je podle hmotnosti a cena je vyšší než u vakcinace. Štěně protilátky vstřebá z podkoží během dvou dnů a tím se už existující mateřské protilátky zvýší o protilátky podané injekčně. Na trhu jsou české i zahraniční výrobky s různě dlouhou dobou účinnosti jeden až tři týdny. Aplikaci můžete bez problému několikrát opakovat. V chovech nebo lokalitách s výskytem parvovirózy je možné začít po šestém týdnu očkovat vakcínou proti parvoviróze. Protilátky proti parvoviróze mají nejkratší dobu rozpadu, takže po šestém týdnu jejich hladiny prudce klesají. Několik výrobců dodává na trh speciální vakcíny pro štěňata s upraveným a vysoce koncentrovaným virem. Vakcinační virus musí být velmi koncentrovaný, neboť v případě přetrvávající mateřské imunity se část vakcinačního viru (případně všechen) naváže na cirkulující protilátky. Zbytek viru podráždí imunitní systém štěněte k tvorbě protilátek, která je ovšem v tomto období slabá. Vzniká tzv. imunitní okno. Štěně nemá mateřské protilátky, neboť část se rozpadla a zbytek se navázal na vakcinační virus. Tuto skutečnost potvrzují všichni zkušení veterináři a dobří praktici. Kvůli imunitnímu oknu je třeba opakovat očkování za 14 dní po první dávce. V této době již štěně nemá (nebo téměř nemá) mateřské protilátky. Opět je vhodné použít speciální štěněcí vakcíny.

Velmi často se setkávám v tomto raném období s použitím vakcín pro dospělé psy. Koncentrace viru je většinou nižší, než aby prorazila mateřskou imunitu. Navíc jsou vakcíny většinou polyvalentní. Obsahují tří a více vakcinačních virů, případně bakterií. Není vhodné zatěžovat šestitýdenní štěně polyvalentní vakcínou, navíc protilátky proti ostatním nemocem (psince, hepatitidě, leptospiróze) mají delší poločas rozpadu, takže přetrvávají do 8 - 9 týdnů. Také se setkávám s tím, že opětovná vakcinace neproběhne za čtrnáct dní, ale za 3 - 4 týdny, čímž se prodlužuje imunitní okno, nejrizikovější období v životě štěněte. Lépe neočkovat nic, než provést revakcinaci až za 4 týdny. V šesti týdnech máte tedy možnost použít pasivní imunitu a potencovat protilátky v krvi štěněte bez zátěže imunitního systému anebo se rozhodnout pro některou ze speciálních štěněcích vakcín. Nejčastěji proti parvoviróze, případně proti psince a parvoviróze. Imunitní systém štěněte je schopný dostatečné odpovědi na vakcínu po dvanácti týdnech stáří. Ať použijete kterýkoliv systém, ve 12 týdnech musíte očkovat znovu a od začátku, tentokrát již vakcínami pro dospělé psy.

Vznikají tedy tyto možnosti: pasivní imunita - ve stáří 6 týdnů a 9 týdnů, ve 12 týdnech začínáme očkovat klasickou vakcínou. Aktivní imunizace - 6 týdnů stáří: proti parvoviróze nebo parvo+psinka, 8 týdnů: parvo+psinka, 12 týdnů: klasické očkování. Někteří výrobci a specialisté nedoporučují očkovat vakcínu proti leptospiróze před 12. týdnem stáří. Jednak je to dané zátěží této vakcíny, která dříve způsobovala nežádoucí reakce, jednak je to z nákazového hlediska zbytečné. Přestože tyto informace dostáváme na přednáškách a seminářích, stále vidím v průkazech psů očkování vakcínou pro dospělé psy i proti leptospiróze u 6 - 8 týdenních štěňat. Je to nadměrná zátěž pro štěně a navíc bez efektu. Méně je někdy více. Druhá důležitá skutečnost je přeočkování leptospirózy za 2 - 4 týdny. Týká se to pouze primovakcinace, tj. první očkování v životě musí být do 30 dnů přeočkováno. Totéž platí i v případě, že jeden rok vynecháte očkování. Imunita proti psince i parvoviróze vydrží déle než rok, imunita proti leptospiróze asi 13 měsíců. Pokud se do roka nedostavíte na očkování, je třeba začít opět dvakrát. Podívejte se do očkovacích průkazů. Vakcína proti leptospiróze má většinou žlutou samolepku nebo žlutý proužek. Měli byste ji mít s datem maximálně 30 dnů od sebe. Poraďte se svým veterinářem o všech možnostech, které vyplývají z nákazové situace ve vaší oblasti, z očkování vaší feny a ze stáří štěňat.

Prosím kolegy, aby se stále vzdělávali z časopisů, seminářů a konferencí a nepřihlíželi jen ke komerčním hlediskům.

Publikováno 21.10.2002. 2002, uveřejněno se souhlasem autorky.

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.