Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Veterina > Očkování

Otazníky kolem očkování - dohady a realita

MVDr. Michal Gojda (merialcz@anet.cz) http://www.veterina-info.cz

V květnu 2001 se objevil v Českém slově a v Moravském slově, Zemských novinách, Hospodářských novinách a některých dalších regionálních novinách článek, který pod senzačním titulkem Vakcína nepomohla a psy málem usmrtila upozorňoval na ohrožení zdraví, které prý způsobuje očkování. Článek emotivní, ale veskrze neodborný. Proto dáváme slovo odborníkům.

Pozor na mě! Možná mám po té injekci vzteklinu!

V poslední době prý očkování hromadně postihuje psy nikoliv žádoucí ochranou před infekčními nemocemi, ale naopak těžkými újmami na zdraví a potížemi, pro něž by snad bylo lepší tento úkon nepodstupovat. Novinový článek, který na toto téma podával snadno zpochybnitelné informace a který se objevil najednou hned v několika denících celostátního i okresního formátu, vyvolal zděšení u vystrašených majitelů čtyřnohých kamarádů. Není se co divit - zpráva o tom, že po injekci u veterináře očkovací látka způsobila psinku nebo vzteklinu, je pádným důvodem k panice a bohužel u mnoha chovatelů došlo k přesvědčení, že použití v článku označené vakcíny u svého veterinárního lékaře odmítají. A to přesto, že stejným imunopreparátem byl jejich psí společník očkován v minulosti již několikrát bez jakýchkoliv problémů a že byl po celou dobu spolehlivě chráněn. Mnohé čtenáře nenapadlo zamyslet se nad údaji, které jsou v něm prezentované, i nad způsobem jejich podání. Přestože styl autorky "jedna paní povídala" je zřetelný již od prvního odstavce (v pasáži citující jediného konkrétního odborníka si zjevně protiřečí), berou mnozí informace předkládané laikem za natolik přesvědčivé, že je považují za směrodatné.

Opět se potvrdilo, jakým způsobem mohou sdělovací prostředky ovlivňovat značnou část populace, v tomto případě obec chovatelů a majitelů psů. Alarmující je především skutečnost, že autorka, zjevně neznalá problematiky o níž píše, lehkomyslně hovoří o psech, u nichž následkem očkování "naplno propukla psinka nebo vzteklina". Takové tvrzení není ničím jiným než šířením poplašné zprávy, ať již záměrné či z neznalosti (která ovšem zodpovědnosti za následky nezbavuje). Vzteklina je totiž smrtelným onemocněním pro všechny teplokrevné živočichy včetně člověka a onemocnění psa touto nákazou by znamenalo přímé ohrožení majitele, příslušníků jeho rodiny, event. dalších lidí. Nebylo by divu, kdyby řada majitelů psů, v nedávné době očkovaných označenou vakcínou, po přečtení článku znejistěla a začala mít obavy, zda jejich miláček v nejbližší době také neonemocní a neohrozí navíc i své okolí zákeřnou chorobou. Informace podobného druhu by měly mít místo na titulních stranách pouze za předpokladu, že jsou jednoznačně a nevyvratitelně ověřené a pocházejí z plně kompetentního zdroje. Bohužel víme, že situace se u nás v tomto směru nachází ještě hluboko v prehistorii.

Nežádoucí reakce po očkování skutečně existují. Jsou určitou daní za službu, kterou vakcinace v rámci populace poskytuje ochraně zdraví. Naštěstí je jejich výskyt výjimečnou komplikací, jejíž průběh vypadá sice leckdy dramaticky, ale ve valné většině případů se jej podaří eliminovat během pár hodin. Upozornění na možný výskyt těchto reakcí je součástí příbalové informace každé vakcíny, s níž veterinární lékař pracuje a je tedy třeba s touto eventualitou počítat. Je nutno si uvědomit, že faktorů vedoucích k nežádoucímu účinku může být více a nemusí tedy nutně jít vždy o reakci na některou ze složek použité očkovací látky. Její objevení signalizuje nejčastěji odchylku v reaktivitě očkovaného jedince od ostatních příslušníků populace. Projevy abnormální reaktivity - hypersenzitivity, zpravidla na alergickém podkladě, se mohou (ale nemusejí) vyskytnout při následných vakcinacích, proto je vhodné snažit se jejich opětovnému navození předejít. Veterinář si zpravidla výskyt nežádoucí reakce zaznamená do své evidence o pacientovi a vyznačí do příslušné kolonky v očkovacím průkazu. Nic však nepokazíme, když na tuto skutečnost před dalším očkováním včas upozorníme.

Pokud jde o zmiňované možnosti onemocnění psa prostřednictvím vakcíny chorobou, proti níž je očkován, je to v současnosti u všech používaných vakcín proti vzteklině u nás vyloučené z toho důvodu, že se používají výhradně vakcíny obsahující umrtvené zárodky. Každá vyrobená šarže prochází standardní kontrolou a testací s ohledem na účinnost a bezpečnost. Očkovací látky proti psince zpravidla obsahují živé, ale opakovaným pasážováním oslabené zárodky, které navodí imunitu, ale nejsou schopny onemocnění vyvolat. Vakcína, před níž autorka zmíněného článku varuje, obsahuje jeden z nejbezpečnějších vakcinačních kmenů psinky v Evropě, pěstovaný na speciálních tkáňových kulturách, prakticky s nulovým rizikem patogenního zvratu. Tato očkovací látka renomovaného světového výrobce patří po mnoho let k nejrozšířenějším v Evropě a rovněž u nás patří od začátku devadesátých let k nejpoužívanějším vzhledem k účinnosti (prověřené mimo jiné při poslední psinkové epidemii před deseti lety) a rovněž i bezpečnosti, neboť počet nežádoucích postvakcinačních reakcí je z hlediska kvanta použitých dávek extrémně nízký. Na konkrétně zmiňovanou výrobní šarší nebyly v rámci celé Evropy hlášeny žádné nežádoucí účinky postihující nervový systém či projevující se příznaky psinky nebo vztekliny; počet prodaných dávek se přitom pohyboval řádově ve statisících.

O účinnosti i neškodnosti jakéhokoliv přípravku má nejlepší přehled veterinární lékař, samozřejmě konkrétně osoba, nikoliv imaginární nejmenovaný odborník kdesi na stránkách novin. Jeho vzdělání, odborné i praktické zkušenosti z něj činí při rozhodování o volbě použité vakcíny osobu nejpovolanější. Máte-li jakékoli nejasnosti či snad obavy (které mohl onen článek zákonitě navodit), konzultujte jej s ním. Nenechte se unést přívalem vášní či ovlivnit nekvalifikovnými radami, přicházejícími často z druhé či desáté ruky. Pamatujte, že:

  • na očkování je vhodné jít se psem či kočkou pouze za předpokladu, že je úplně v pořádku a neprojevuje žádné známky onemocnění či změny zdravotního stavu
  • vhodné je předchozí odčervení (zejména u mladých zvířat, štěňat a koťat) 10 - 14 dní před vakcinací
  • po provedeném očkování chraňte zvířata před nadměrnou fyzickou námahou, před nachlazením či přehřátím a pokud je to možné, nenechte jej po zbytek dne bez dozoru; případné projevy hypersenzitivity nastupují zpravidla do 30 minut až 4 hodin po aplikaci
  • pokud se objeví příznaky celkové reakce (nejčastěji otoky na hlavě, kožní vyrážka - kopřivka či zarudnutí, neklid, zvýšené slinění, zrychlené dýchání event. další), kontaktujte svého veterináře nebo jej s pacientem urychleně navštivte; otoky na povrchu těla můžete mírnit přikládanými ledovými obklady, postižené zvíře nevystavujte přímému osvětlení či prudkému slunci
  • alergické reakce jsou schopny vyvolat i některé léky, především antibiotika, ale i desinfekční prostředky, hmyzí jed, přípravky domácí chemie a řada dalších otázek, přítomných běžně v životním prostředí, které nás obklopuje doma i venku (problém se pochopitelně netýká pouze zvířat, ale obdobnou měrou i člověka); na jejich předchozí výskyt rovněž upozorněte veterinář.

Publikováno 4.11.2002. 2002, uveřejněno se souhlasem MVDr. Čápa (server www.veterina-info.cz)

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.