Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Výstavy > Jak vystavovat

Jak přihlásit psa na výstavu

Eva Nohelová (noe@raz-dva.cz) http://www.rancpohoda.unas.cz/

Kde a jaké výstavy jsou se dočtete v kynologických časopisech, na internetových stránkách, ve zpravodajích vydávaných jednotlivými kluby, na cvičištích a v některých prodejnách kynologických potřeb či veterinárních střediscích. Většinou je připojena i adresa nebo telefonní číslo, kam si o přihlášku a další informace můžeme napsat či zavolat. Samozřejmě také na většině výstav jsou k dispozici přihlášky na různé výstavy.

Chcete takový pohár? Přihlaste se na výstavu!
Chcete takový pohár? Přihlaste se na výstavu!

Uzávěrka přihlášek, tedy poslední možný termín pro doručení přihlášky a zaplacení výstavního poplatku, bývá někdy i dva měsíce před samotným konáním výstavy! Většinou jsou určeny dva termíny uzávěrky, přičemž je rozdílná výše poplatků. Je samozřejmě zbytečné platit více jen proto, že jste si pozdě napsali o přihlášku, proto ji začněte shánět s dostatečným časovým předstihem.

Při vyplňování přihlášky si vezměte k ruce průkaz původu a vše z něj na patřičné řádky opište. Jméno psa musí být uvedeno přesně tak, jak je v průkaze původu, nikoliv jak psíkovi doma říkáte. Zvláštní pozornost věnujte rozdílu mezi tetovacím číslem a číslem zápisu (ne vždy jsou tato čísla stejná). Také do řádků, kde mají být vepsána jména rodičů nezapomeňte napsat i název jejich chovatelské stanice, což neznamená jméno osoby, od které jste svého psa koupili. To je chovatel. V přihlášce najdete zpravidla také kolonky pro přihlášení se na soutěže. Začínající vystavovatel se jich obvykle nezúčastňuje, tudíž tyto kolonky není třeba vyplňovat. Ale doporučuji vám se na tyto soutěže podívat. Poznáte princip a styl a třeba to brzy čeká i vás. Vyplnění přihlášky věnujte velkou pozornost a vždy ji vyplňujte na stroji nebo čitelně – hůlkovým písmem. Nezapomeňte k přihlášce připojit, například přilepit, zkopírovanou složenku o platbě v patřičné výši. Tu poté společně s kopií (okopírovanou) průkazu původu, případně také s potřebným certifikátem, zašlete, nejlépe doporučeně, na adresu uvedenou na přihlášce.

Do které třídy?

Pro někoho může být oříškem, do které "výstavní třídy" psa přihlásit a co to vlastně ty "třídy" jsou. Psi jsou rozděleni podle věku (směrodatné je, jakého věku pes dovrší v den pořádání výstavy) a dle dosažených výstavních či pracovních úspěchů, vždy feny a psi zvlášť.

Je velmi vhodné poprvé přihlásit svého psa na výstavu v době, kdy svým věkem bude moci být zařazen do třídy dorostu – libovolně na které výstavě. Třída dorostu je třída, kde ještě "můžete" vy i váš pes udělat nějakou tu chybičku a "máte právo" být nervózní. Je to třída jako každá jiná, ovšem je zde přihlíženo na mladistvý věk psa, a tak to má být. Zde si tedy výstavní atmosféru a samotné vystavování můžete zkusit "naostro" jak vy, tak pes, aniž by jste cokoliv zkazili. Pokud jste již třídu dorostu nestihli, ještě to můžete dohnat např. Krajskou výstavou a svého psa přihlásit do třídy mladých.

Jaké "třídy" na českých výstavách existují a jak se v nich vyznat?

 • třída dorostu pro psy a feny ve věku 6–9 měsíců
 • třída mladých 9–18 měsíců
 • mezitřída 15–24 měsíců
 • třída otevřená od 15 měsíců výše
 • třída pracovní od 15 měsíců výše
 • třída vítězů či šampiónů od 15 měsíců výše
 • třída veteránů pro jedince starší 8 let (na některých výstavách od 9 let)

Toto rozdělení se netýká pouze plemene německý ovčák. Ten má jiné rozdělení psů do tříd, jiný způsob předvádění psa a dokonce i jiné hodnocení známkami:

 • třída dorostu 6–12 měsíců
 • třída mladých 12–18 měsíců
 • třída dospívajících 18–24 měsíců
 • třída dospělých nad 24 měsíců
 • třída veteránů nad 8 let věku psa

Nejdříve bývají posouzeni psi všech tříd – od třídy dorostu směrem nahoru, teprve poté feny.

Jsou výstavy, kde se také můžete setkat s "třídou mimo konkurenci" – kde majitelé mohou své psy předvést, aniž by zbytečně konkurovali ostatním psům. Do této "třídy" mohou být zařazeni pouze špičkoví jedinci, ověnčeni různými výstavními tituly. Na výstavy se totiž nejezdí jen sbírat tituly a snažit se vyhrát, ale také proto, aby daného psa a fenu "bylo vidět". V neposlední řadě samozřejmě také proto, že to většinu páníčků baví.

V jaké třídě jsem, paničko, zařazenej?

Některé výstavy mohou mít i další třídu, jako např. "puppy", která je podobná třídě "mimo konkurenci", respektive třídě dorostu. Zde majitel může svého psíka předvést, bez možnosti získání jakéhokoliv titulu, neboť ještě nedosahuje potřebného věku ani pro třídu dorostu. K tomu, aby mohl být váš pes či fena (dále jen pes) zařazen do třídy pracovní, musí mít nejen vykonanou patřičnou zkoušku z výkonu (typ zkoušky a stupeň určují kluby jednotlivých plemen), ale musí být vystaven i patřičný "certifikát". Ten vydává na vlastní žádost ČMKU. Do třídy vítězů, která se může objevit na všech typech výstav, vyjma výstav mezinárodních, může být přihlášen pouze pes, který získal alespoň jeden z titulů: Klubový vítěz, Národní vítěz, Mezinárodní šampión krásy, Národní šampión krásy.

Do třídy šampiónů (která je "otevřena" pouze na mezinárodních výstavách), můžete přihlásit pouze psa, který má vystaven náležitý certifikát, že se jedná o mezinárodního šampióna krásy, nebo o psa s dosaženým titulem Šampión členské země FCI. Chcete-li svého psa zařadit do třídy pracovní nebo šampiónů (vítězů), je nutné k přihlášce přiřadit fotokopii zmiňovaného příslušného certifikátu. Pokud tento chybí, váš pes bude výstavním výborem přeřazen do třídy otevřené.

Některé třídy se věkově prolínají. Využijte možnosti přihlásit svého psa ve věku 15–18, respektive 24 měsíců do třídy s věkově stejně vyspělými jedinci (třída mladých a mezitřída). Je bezdůvodné hlásit psa do třídy otevřené, když by ještě mohl být ve třídě mladých, či v tzv. mezitřídě, mezi svými vrstevníky. V takové třídě má mladý pes větší šanci se dobře umístit.

Drtivá většina mezinárodních a národních výstav je pořádána dva dny. Do těchto dvou dnů jsou rozvržena všechna plemena, zpravidla po celých skupinách FCI. Který den jsou které skupiny, se dočtete v informačním letáku zasílaném společně s přihláškou, a také na vstupním listě je uvedena informace, který výstavní den je pro vás a vašeho psa. Zpravidla je v sobotu I., III., IV, VI., VII., VIII, X. FCI skupina a v neděli II., V., IX, a národní, dosud FCI neuznaná plemena.

Důležité upozornění

Podrobně si pročtěte informace o výstavě. Jsou zde vypsána specifická i neustále se všude opakující pravidla, kterých se musíte bezpodmínečně držet. Najdete zde zmínku o veterinárních předpisech, kterou je nutné nepodceňovat, pozorně přečíst a zařídit se dle požadavků. Je zde např. přesně stanovena maximální a minimální časová hranice pro očkování. Také se zde dozvíte dobu přejímky, to znamená čas, během kterého se musíte bezpodmínečně dostavit. Proto si při odjezdu nechejte značnou časovou rezervu, aby jste přijeli na čas. Několik dnů před výstavou obdržíte tzv. vstupní list (kdy, kde, jaké má váš pes katalogové číslo…), či potvrzení vaši přihlášky, není-li v informačním letáku psáno jinak.

Na co nesmíte zapomenout

Takže si nesmíte zapomenout s sebou vzít očkovací průkaz psa a průkaz původu psa i s výkonnostní knížkou (pokud jste ji společně s průkazem původu obdrželi). Dále je zapotřebí originální ústřižek o zaplacení výstavního poplatku a případně také doručenka, že byla přihláška odeslána. Máte-li vstupní list, tak i tento vezměte s sebou. Samozřejmě také nesmíte zapomenout na potřeby vašeho psíka i vás. Takže dále by to měla být miska na vodu a láhev s vodou, pamlsky, vámi používané kartáče či hřebeny, případně i nůžky apod. na úpravu psa, výstavní – předváděcí vodítko, popřípadě tenké vodítko s nenápadným obojkem. Dále pak (pokud uznáte za vhodné) skládací židličku, stolek či malou deku, výstavní klec – boudičku, pro případ nepříznivého počasí deštník… . Zkrátka nezapomeňte, že výstava trvá vždy více jak šest hodin.

Publikováno 19.2.2006. Uveřejněno se souhlasem autorky.

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.