Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Chovatelství psů > Výživa

Typy krmiv používané ve výživě psů

MVDr. Jan Vajc

V současné době se k výživě psů používá několik typů krmiv a krmných dávek, které se od sebe liší různým způsobem přípravy a použití. Dělíme je na

 • tradiční krmné dávky
 • kompletní krmné směsi
 • doplňkové krmné směsi
 • konzervovaná krmiva
 • speciální léčebné diety

To je moje kompletní krmná dávka!

Tradiční krmné dávky

Za tradiční krmnou dávku považujeme takové krmivo, které připravujeme z nativních surovin. K přípravě takové krmné dávky se používají krmiva v nativním stavu, která se před podáním telepně upravují. V současné době tento způsob přípravy krmiv již ustupuje do pozadí a tradiční krmné dávky jsou nahrazovány průmyslově vyráběnými kompletními krmnými směsmi. Tak jako všechny systémy, i tento má své výhody a nevýhody. Zastánci tohoto způsobu přípravy krmiv argumentují tím, že pes potřebuje k svému životu především maso. Je pravdou, že takto připravená krmná dávka, která se skládá z masa a vedlejších masných produktů, tvrdého příkrmu a zeleniny, je pro většinu psů chuťově atraktivnější. Nevýhodou však je to, že v současné době je velký nedostatek kvalitního masa a jednotlivé krmné dávky jsou nutričně nevyvážené. Největší nedostatky se projevují v minerální a vitamínové nevyváženosti denních dávek (hlavně v obsahu vápníku).

Kompletní krmné směsi

Kompletní krmné směsi jsou směsi krmiv, které jsou způsobilé plně pokrýt potřebu živin zvířat, s přihlédnutím k jejich stáří, plemenné příslušnosti, hmotnosti, fázi reprodukčního cyklu a pracovní aktivitě, a to bez dalších doplňků krmné dávky (kromě vody). Suroviny, používané k produkci těchto výrobků jsou v podstatě stejné jako pro přípravu tradiční krmné dávky, liší se pouze formou zpracování. Kompletní krmné směsi musí obsahovat dostatečné množství živin, energie, minerálních látek a vlákniny. Jsou doplněny specificky účinnými látkami, např. vitamíny, zchutňovadly, aminokyselinami a jinými látkami nutriční povahy, látkami ovlivňujícími lepší využití živin v krmivu a antioxidanty. Jak již bylo uvedeno, kompletní krmné směsi musí pokrýt všechny nutriční požadavky psa během jeho života. Z tohoto důvodu jsou vyráběny kompletní krmné směsi pro různé věkové kategorie psů. Můžeme je rozdělit do následujících skupin:

 • krmné směsi pro štěňata malých, středních a velkých plemen
 • krmné směsi pro dospělé psy s normální aktivitou (do stáří 6-7 let)
 • krmné směsi pro dospělé psy se zvýšenou aktivitou
 • krmné směsi pro sportovní psy (sáňoví a tažní)
 • krmné směsi pro seniory (od stáří 6-7 let)
 • krmné směsi pro gravidní feny
 • krmné směsi pro feny v laktaci

Zastoupení jednotlivých komponent v těchto typech krmiv je různé vzhledem k jejich použití a je výrobním tajemstvím každého výrobce. Výživa psů kompletními granulovanými krmivy se zdá být v současné době nejvýhodnější, vzhledem k nutriční vyrovnanosti, mikrobiologické a hygienické nezávadnosti, výhodnosti při skladování, malé náročnosti a spolehlivosti při přípravě krmných dávek. Tento systém výživy je zatížen některými nedostatky. Jde především o přesné dodržování deklarovaných hodnot a nutnost celodenního přísunu pitné vody v adlibitním množství. Z četných výzkumů vyplývá, že dlouhodobé zkrmování kompletních krmných směsí psům během jejich života nemá negativní vliv na histologické změny v trávicím traktu, biochemické ukazatele v krvi a zdravotní stav zvířat.

Doplňkové krmné směsi

Doplňkové krmné směsi jsou směsi krmiv, určené pro doplnění krmné dávky. Používají se jako doplněk k přípravě tradiční krmné dávky. Základem takto sestavené krmné dávky je ve většině případů maso a vedlejší masné produkty, které jsou doplněny doplňkovou krmnou směsí, která je vyráběna převážně z rostlinných komponent. Při používání těchto směsí je nezbytné, aby finální krmná dávka měla vyrovnaný poměr živin a pokryla všechny nutriční požadavky zvířete. Nevýhodou těchto směsí je ta skutečnost, že nikdy neznáme přesné složení krmiv, ke kterým je doplňková směs přidávána a tak může docházet k porušení živinové, minerální a vitamínové rovnováhy v krmné dávce. Nejvhodnějším způsobem zkrmování doplňkových krmných směsí je kombinace s konzervovanými krmivy, určenými speciálně pro tento druh výživy.

No to je dost že už jseš s tím obědem tady!

Konzervovaná krmiva

Konzervovaná krmiva můžeme rozdělit do dvou skupin

 • základní konzervovaná krmiva
 • kompletní konzervovaná krmiva

Konzervovaná krmiva se od suchých liší jednak způsobem výroby, balením a především v obsahu sušiny. Obsah sušiny u konzervovaných krmiv je cca 22%, narozdíl od suchých krmiv, kde je obsah sušiny cca 90 - 92%. Základní konzervovaná krmiva jsou vyráběna především z různých druhů mas a odpadů masného průmyslu (hovězí, drůbeží, králičí maso, hovězí a vepřové srdce atd.). Slouží jako základní komponenty pro přípravu tradičních krmných dávek, v kombinaci s krmivy rostlinného původu. Kompletní konzervovaná krmiva jsou taková krmiva, která mají vyvážený poměr všech živin, minerálních látek a vitamínů a zkrmují se bez kombinace s jinými krmnými doplňky. K výrobě těchto krmiv se používají komponenty v nativním stavu, narozdíl od suchých směsí, kde se používají komponenty ve formě mouček, šrotů a úsušků.

Speciální léčebné diety

Léčebné diety jsou speciální formou výživy, která se liší od potravy zdravých zvířat. Tato dieta musí obsahovat všechny životně důležité živiny v takovém vzájemném poměru, aby svým množstvím co nejméně zatěžovaly postižený organismus. Každé onemocnění zvířete vyžaduje dietu s jiným zastoupením bílkovin, tuků, sacharidů, vlákniny, vitamínů a minerálních látek. Druhou podmínkou kvalitní diety je její chutnost, protože většina onemocnění zvířat je doprovázena inapetencí. Speciální léčebné diety jsou zaměřeny na odstranění, zeslabení nebo předcházení nežádoucích tělesných stavů. Používají se především u těchto onemocnění: nadváha, kachexie, onemocnění ledvin, onemocnění trávicího traktu, onemocnění srdce, onemocnění kůže, před a po operaci, při onemocnění skeletu, onemocnění jater a pankreatu, pro odchov štěňat bez matky a při dalších poruchách organismu.

Publikováno 24.2.2005. 2005, uveřejněno se souhlasem autora.

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.