Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Veterina > Čipování

Mikročipy - cesta k identitě

MVDr. Michal Gojda (merialcz@anet.cz) http://www.veterina-info.cz

Radiofrekvenční identifikace (RFID) zvířat představuje moderní a bezesporu perspektivní metodu označování zvířat pomocí tzv.mikročipů. Malá velikost (délka kolem 1 cm, šířka 2 mm), tyčinkovitý tvar se zaoblenými hroty (podoba rýžového zrna) i provedení (povrch z biomedikálního skla) mikročipu umožňují jeho implantaci do podkoží označovaného zvířete pomocí speciální injekční jehly, která je součástí jednorázového aplikátoru. Mikročip (též nazývaný transponder) je vlastně miniaturizované zařízení, které je natrvalo naprogramováno číselným kódem, jedinečným a prakticky neopakovatelným. Jeho životnost je udávána minimálně 25 let. Důležitou skutečností je, že toto tělísko je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje vlastní zdroj energie a pro své okolí i pro svého nositele - psa , kočku či kterékoliv jiné zvíře - je tudíž zcela neškodný, bez možnosti případného negativního vlivu. Aktivovat mikročip umí jedině speciální čtecí zařízení, jehož přesně definované radiofrekvenční impulsy dodají transponderu potřebnou energii ke zpětnému vyslání zakódované číselné kombinace. Ta je ihned zachycena a zobrazena na displeji čtečky - uživatel (chovatel, veterinární lékař, policista, pracovník odchytové služby, rozhodčí na výstavách) tak snadno a rychle zjistí číslo očipovaného zvířete a o jeho identitě nemusí ani na okamžik pochybovat.

Co chce dělat ten pán v plášti s tou jehlou...?

Při hledání způsobu zajištění maximální efektivity a uživatelského komfortu i cenové dostupnosti dominovala v průběhu devadesátých let otázka, zda systém označování zvířat mikročipy unifikovat a postavit před výrobce jednotná pravidla pro technické parametry jak transponderů, tak čtecích zařízení, nebo zda ponechat rozvoji v této oblasti živelný charakter a postavit uživatele před výběr mezi mnoha systémy, vzájemně nekompatibilními, eventuálně komunikujícími pouze prostřednictvím multireaderů, zařízení náročných jak po stránce technické, tak pochopitelně i z hlediska výrobních nákladů. Vyústěním této situace, po několikaleté přípravě, bylo v roce 1996 přijetí standardů ISO, specifikujících strukturu identifikačního kódu pro zvířata (ISO 11784) a parametry přenosových protokolů mezi čipem a čtečkou (ISO 11785). Systém, který doporučuje Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO), FCI i evropské a zámořské veterinární instituce, je založen na existenci národních registrů, tedy centrálních databank v každém státě, které zajišťují evidenci všech čipů přicházejících od výrobce do dané země a následně shromažďují údaje o zvířatech, která byla těmito čipy označena. Respektování doporučených pravidel pro jednotný způsob provádění RFID a postup transponderu od výrobce přes národní registr k autorizovanému veterináři a jeho prostřednictvím k cílovému zvířeti dává předpoklady pro optimální výtěžnost této metody a její univerzální použitelnost. Umožní, aby označený jedinec mohl být identifikován kdykoliv a kdekoliv a aby informace o něm byla v případě potřeby (ztráta či naopak nález opuštěného zvířete, ověření totožnosti na hranicích, výstavách, soutěžích, vystavení veterinárního osvědčení, plnění v pojišťovacím řízení apod.) pohotově k dispozici. Jednotný rámec umožňuje produkci jednoduchých čteček snímajících mikročipy pouze tohoto univerzálního standardizovaného systému - bez nutnosti vyrábět multireadery, jejichž cenová dostupnost je pochopitelně mnohonásobně vyšší.

Jedním z nejrozvinutějších systémů RFID je INDEXEL - produkt francouzsko-americké spolupráce společností MERIAL (v současnosti největší světový výrobce veterinárních biopreparátů a léčiv) a Destron - Fearing Corp. (zabývající se vývojem a výrobou v oblasti elektroniky). Tento systém patřil k nejvýznamnějším již před přijetím ISO norem v roce 1996 - jako jediný byl tehdy doporučen k používání u společenských zvířat (tedy u psů, koček a koní) Evropskou veterinární federací (FECAVA). Do té doby jím bylo na starém kontinentě označeno asi jeden a půl miliónu zvířat Ještě před vstupem zmíněných norem v platnost byl INDEXEL inovován a upraven tak, aby byl s nimi v plném souladu; dnes patří v USA i v Evropě, včetně naší země, k nejrozšířenějším. Uživatelům nabízí dva typy kapesních čteček, obě pracující s nezávislostí na síťovém zdroji elektrického proudu (větší z obou s možností alternativního napájení ze sítě), což v kombinaci s jejich malou velikostí a ergonomicky vhodnými rozměry umožňuje používat tato zařízení nejen na stacionárních pracovištích, ale i kdekoliv v terénu. Osvětlený displej umožňuje odečítání i za zhoršených světelných podmínek resp. za tmy, indikátor stavu nabití baterií signalizuje úbytek napětí v článcích. Malá velikost zvyšuje uživatelský komfort a snižuje možnost navození strachu a úlekové reakce u vyšetřovaného jedince.

Systém INDEXEL disponuje samozřejmě také nabídkou mikročipů. Originální provedení těchto transponderů zajišťuje trvalou fixaci v místě implantace bez případné následné migrace v podkoží. Posuny na vzdálenost někdy až desítek centimetrů od místa aplikace mohou totiž způsobovat problémy při odečítání a najít umístění čipu v podkoží s sebou v některých případech přinášelo časové ztráty, nepříjemné zejména při větším počtu zvířat a za omezených časových možností.

Vzhledem k charakteru aplikace mikročipu příjemci (injekční podání) však může vlastní označení provádět výhradně veterinární lékař, na něhož se mohou chovatelé a majitelé čtyřnohých společníků v případě zájmu obrátit.

Radiofrekvenční nebo také elektronická identifikace zvířat je progresivní metoda, která v možnostech průkazného označování psů (ale i ostatních společenských, hospodářských, divokých a exotických zvířat) představuje kvalitativní posun vpřed. Používání mikročipů znamená jednoznačné, prakticky nezaměnitelné, dlouhodobé a šetrné zajištění identity označeného jedince a odstraňuje tak známé nevýhody dosud používaného tetování či jiných způsobů značení. Jednoduchost aplikace, rychlost identifikace i operativnost v dostupnosti dat prostřednictvím národních registrů dávají předpoklady pro rozvoj této moderní metody u nás stejně jako v ostatních částech světa.

V podmínkách České republiky byly zavedeny dva systémy pro radiofrekvenční označování zvířat pracující v souladu s výše uvedenými ISO standardy, a tedy vzájemně kompatibilní, a to americko-francouzský INDEXEL a švýcarský DATAMARS. Oba systémy využívá národní registr, s nímž spolupracují téměř tři stovky autorizovaných veterinárních lékařů v celé republice. Oba výrobci nabízejí kapesní čtečky malých rozměrů, nezávislých na síťovém zdroji elektrického proudu (napájení tužkovými bateriemi), s možností využití kdekoliv k pohotovému odečítání, eventuálně s možností připojení na počítač. DATAMARS disponuje nabídkou i technicky náročnějších readerů (čteček), se schopností ukládat zaznamenané údaje do vlastní paměti a komunikovat s počítačovým programem určeným pro databáze městských řadů. INDEXEL má zase originálním způsobem vyřešen problém možného "cestování" mikročipu v podkoží - speciální poplypropylenová čepička obdává jeden konec transponderu a po aplikaci zajišťuje jeho trvalou fixaci v místě implantace. Posuny na vzdálenost někdy až desítek centimetrů od místa aplikace mohou totiž u běžného čipu způsobovat problémy při odečítání a najít jeho umístění v podkoží se stává nesnadným, což je nepříjemné především při větším počtu zvířat a za omezených časových možností.

Publikováno 31.10.2002. 2002, uveřejněno se souhlasem MVDr. Čápa (server www.veterina-info.cz)

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.