Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Veterina > Čipování

Národní registr KVL ČR a centrální evidence čipovaných zvířat

MVDr. Michal Čáp (info@veterina-info.cz) http://www.veterina-info.cz

Národní registr Komory veterinárních lékařů České republiky (NR KVL ČR) je instituce, která zajišťuje veškerou agendu kolem zvířat čipovaných v České republice. Registr je profesionálně a odpovědně veden, jeho činnost je garantována právě Komorou vet. lékařů (KVL). Pod NR KVL spadá i centrální evidence očipovaných zvířat. Sídlí na adrese 120 00 Praha 2, P.O.BOX 132, tel. 0326/307316, mobil 0602/611053. Komora veterinárních lékařů má sídlo v Brně na adrese Palackého 1-3, 612 00 Brno, tel. 05/415 61 111, www.vetkom.cz

Bububu! Jsem z KVL a píchnu ti mikročip!

Čipování zvířat smí provádět pouze veterinární lékař. Psi (a další domácí zvířata) očipovaná čipem systému INDEXEL či DATAMARS jsou automaticky zanesena do Národního registru. Zvíře získává průkaznou, nezaměnitelnou, nepozměnitelnou a celoživotní identifikaci. Veterinární lékař provádějící čipování s následným zanesením zvířete do NR musí mít s NR KVL uzavřenu smlouvu. V této smlouvě se kolega zavazuje provádět označování zvířat dle požadavků a regulí vydaných NR KVL. Autorizovaný veterinární lékař je tedy zárukou plně profesionálně provedeného čipování a následných nezbytných administrativních úkonů. Veterinární lékař, který psa očipoval, vystaví protokol, jehož dvě kopie obdrží majitel zvířete, jedna zůstává v archivu ordinace a další se odesílá do NR KVL. Majitel si jednu ze dvou obdržených kopiích ponechá a druhou odešle taktéž na adresu NR KVL(viz výše). Zde v evidenčním centru se sejdou obě kopie (od chovatele a z ordinace) a zvíře je automaticky zaneseno do evidence. Poněkud odlišnou lokalitou je Praha. Čtvrtou kopii čipovacího protokolu může totiž po domluvě s majitelem odeslat veterinární lékař na adresu Magistrátu hl.m. Prahy. Majitel bydlící na území hlavního města je tímto zanesen i do městské evidence. Tato evidence spolupracuje i s NR KVL. Výhodou je, že majitel očipovaného a v Praze bydlícího zvířete dostane ve dvou následujících letech automaticky slevu z poplatků za psy ve výši 300,- Kč za každý rok. Veškerá administrativa s tímto spojená probíhá mimo majitele pouze po lince veterinární lékař - Magistrát hl.m. Prahy - Obvodní úřad příslušný místu bydliště majitele psa. Složenky se sníženou platbou obdrží majitel automaticky v následujících dvou letech.

Vlastní čipování (cena čipu, administrace a práce veterinárního lékaře) se platí v ordinaci při vlastním úkonu a stojí cca 400,-Kč. Veškeré další registrační kroky jsou zdarma. Rozumí se tím zanesení očipovaného zvířete do centrální evidence Národního registru Komory veterinárních lékařů a (v Praze) do registru Magistrátu hlavního města. Jaká je situace v ostatních regionech nevím, ale není nic jednoduššího, než se na příslušném Odboru životního prostředí vašeho úřadu poptati...

NR KVL má celorepublikové pokrytí. Registry příslušných měst pracují místně. Praxe je tedy taková, že se velmi rychle zjistí, že očipovaný pes nalezený v Benešově patří paní XY, která bydlí v Brně a pes se jí zaběhl o dovolené na Sázavě. Většina kolegů ošetřujících psy a kočky již vlastní příslušná čtecí zařízení a nalezence ihned "prosvítí" a zjistí, má-li čip. Dotazem na centrální dispečink NR zjistí komu zvíře patří. Pokud to pochopitelně není v noci či o víkendu. Jinak NR pracuje stále a spolehlivě. Vše má jeden háček, pes musí být očipován!

NR KVL navíc poskytuje i nadstandardní placené služby aktivního vyhledávání ztraceného zvířete okamžitým vyrozuměním autorizovaných ordinací, výhodné pojistky na škody způsobené zvířetem a další. Vše na požádání sdělí info NR KVL na www.narodniregistr.cz

Publikováno 12.6.2006. 1998, uveřejněno se souhlasem autora.

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.