Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Veterina > Čipování

Podepište si svého psa...

Markéta Císařovská

Čeho se nejvíc bojí každý majitel psa? Že se mu jeho miláček ztratí, zaběhne nebo mu ho někdo ukradne. Když se tak stane, vypuká panika, hysterie nebo rezignace. Jako se po požáru všichni ptají: Jsme pojištěni?, chytají se majitelé domácích mazlíčků každého stébla: Kdo nám pomůže najít Broka? Od července 2004 navíc vstupuje v platnost nový předpis o pohybu psů a koček po Evropě.

Moment... popsat, ne pomalovat!

Milióny majitelů psů na celém světě, z toho už i desítky tisíc v České republice, využívají způsob moderní identifikace svých mazlíčků metodou radiofrekvenční identifikace (RFID) – mikročipem. Základní přednosti, k nimž patří zejména rychlá a vůči zvířeti šetrná aplikace, celoživotní trvanlivost a čitelnost, nezaměnitelnost a nezměnitelnost označení spolu se skutečností, že podkožní mikročip nemůže pes ztratit, jsou už mezi majiteli "pet animals", domácích mazlíčků, dostatečně známé. Vedle těchto zdravotních a víceméně technických aspektů je zde ovšem samozřejmě základní účel a smysl tohoto způsobu označení, a to je "čitelnost" psa, respektive dohledatelnost jeho majitele. Většina lidí si nechává označit svého psa právě z toho důvodu, aby zvýšili naději na jeho nalezení v případě ztráty, zaběhnutí nebo odcizení.

Průkazná identifikace zvířete je však nutná či výhodná i z dalších důvodů. K těm výhodným patří sleva na poplatku ze psů, kterou poskytují mnohá města a obce, k těm nutným nová směrnice Evropské unie, která vstoupí v platnost v červenci roku 2004. Stanovuje velmi přísné podmínky pohybu psů a koček jak mezi členskými zeměmi EU, tak zejména podmínky vstupu těchto zvířat z tzv. třetích zemí. Jednou z těchto podmínek je i průkazná identifikace, především mikročipem. Několik rad a doporučení pro majitele psů, kteří zvažují označení mikročipem.

  • informujte se u dodavatele, zda je nabízená značka mikročipu v souladu s jedinou mezinárodně platnou normou pro RFID - ISO 11784/85, uznávanou orgány EU, doporučenou a jako jedinou akceptovanou Mezinárodní kynologickou federací (F.C.I.)
  • vyžádejte si konkrétní informaci, v kterých zemích a na kolika místech (např. útulky) a veterinárních pracovištích bude nabízený mikročip čitelný a zda bude tento typ mikročipu akceptován místním úřadem pro případné přiznání úlevy na poplatku
  • ověřte si, zda struktura kódu mikročipu obsahuje označení země původu psa podle mezinárodního kódování (pro Českou republiku CZE nebo 203) a identifikátor výrobce; bez těchto dat nelze zaručit ani jedinečnost kódu, ani dohledání v příslušném národním registru. Kód země původu je součástí podmínek předpisu o pohybu psů a koček označených mikročipem na území EU
  • vyžádejte si doklad, že nabízený mikročip je zapsán v indexu schválených prostředků veterinární techniky (tedy že prošel schvalovacím řízením Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a splňuje tak veterinárně-zdravotní předpoklady)
  • před aplikací se přesvědčte, že je mikročip umístěn v originálním, sterilním obalu s uvedenou expirací
  • zjistěte si, zda mikročip pochází z evidované serie (to garantuje autorizovaný dovozce)
  • seznamte se se způsobem registrace, tj. zda je mikročip vybaven potřebným počtem etiket s čárovým kódem, zda jsou k němu dodávány/vystavovány registrační karty pro další použití
  • mějte na paměti, že pouze s vaším souhlasem, stvrzeným podpisem nebo odesláním registrační karty do zvoleného registru, mohou být údaje evidovány, používány, případně postupovány třetím osobám nebo zveřejňovány (abyste své osobní údaje nenašli vzápětí na internetu nebo ve výzvě z odboru poplatků ze psů, případně vám nezačaly plnit schránku nevyžádané prospekty výrobců krmiv a spamy)
  • volba registru závisí na službách, které dodavatel (poskytovatel) mikročipu souběžně nabízí. Čip sám o sobě je prakticky bezcenný, stejně jako registrace v "mrtvé" databázi. Smysl mu dávají až služby, jako je vyhledávací síť (tj. počet míst v ČR, návaznost na zahraniční registry a databáze), dostupnost operátora (telefon, fax, e-mail, existuje i stálá 24 hodinová informační služba), pojištění označeného zvířete, vydávání identifikační karty, členství v zákaznických klubech apod.

Další informace o čipování jsou na stránkách Národního registru - www.narodniregistr.cz

Publikováno 13.6.2006. 2003

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.