Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Veterina > Čipování

Pas pro psy a kočky za tisícovku

Markéta Císařovská

Nakonec se asi všechno stihne. Soustředěné úsilí Státní veterinární správy a jejích partnerů přineslo své ovoce. Od poloviny května jsou na desítkách autorizovaných veterinárních pracovišť k dispozici nové "europasy", nezbytné od 4. července pro pohyb tzv. "pet animals" (psů, koček a fretek) mezi členskými zeměmi Evropské unie a samozřejmě při cestách do tzv. "třetích", mimounijních zemí.

Tak jedem!

Několik set privátních veterinářů stačilo splnit podmínky Státní veterinární správy pro certifikaci, tedy oprávnění vystavovat a potvrzovat nový cestovní doklad. Hlavním předpokladem bylo vybavení čtecím zařízením, které je v souladu s požadovanou mezinárodní normou pro radiofrekvenční identifikaci zvířat (označení mikročipem) ISO 11784/5. Dnes již snad není město či obec, kde by veterinární lékaři neměli odpovídající čtečku ve své ordinaci. Výjimkou je jen několik málo míst (např. České Budějovice nebo Litvínov), kde se rozhodli pro využití systému nekompatibilního s uvedenými normami. Majitelé zvířat z těchto míst mají nyní dvě možnosti. Buď si v souladu s Nařízením EU č. 998/2003 opatřit jak k vystavení pasu, tak i na cesty, vlastní čtecí zařízení, nebo si nechat psa "přečipovat". Druhá varianta bude asi praktičtější. Čtecí zařízení totiž přijde řádově na tisíce korun (nejlevnější čtečky stojí kolem pěti tisíc korun), zatímco označení druhým čipem může stát asi 500 Kč. Majitelé mají obavu, zda se jim čipy "nezhádají", tedy zda bude možné bez problémů načíst psa označeného dvěma čipy různých systémů. Podle informací získaných od dovozců není třeba mít obavu. Mikročip je tzv. pasivním nosičem informace a aktivuje se až působením magnetického pole čtecího zařízení. Každá čtečka si tedy "vzbudí" jen svůj čip a bez omylů a chyb načte hledaný kód. Výjimkou jsou pouze multireadery, tedy čtecí zařízení schopná automaticky vyhledávat a načítat čipy různých systémů. V takovém případě je tedy třeba upozornit veterinárního lékaře nebo kontrolní orgán, že zvíře má dva mikročipy.

Kolik to bude stát? Majitele zvířat, na něž se povinnost daná nařízením EU vztahuje, bude jistě zajímat, na kolik vystavení pasu přijde. Státní veterinární správa (a do uzávěrky tohoto čísla ani jiná instituce) nevydala žádné závazné ani nezávazné cenové doporučení. Otázali jsme se tedy prostřednictvím chovatelů na několika autorizovaných pracovištích. Zdá se, že průměrná cena za vystavení pasu se bude pohybovat kolem 400 Kč, v případě souběžného označení mikročipem a vystavení registrační karty dalších 600 Kč. Nového majitele tedy vyjde tato procedura na rovnou tisícovku.

Pas je poměrně obsáhlý dokument. Kromě identifikačních údajů, budou na 36 vnitřních stranách i údaje o očkování a další zdravotní záznamy. Je tedy zřejmé, že europas nahradí stávající mezinárodní očkovací průkaz. Podle doporučení operátorky Národního registru majitelů zvířat Dany Švábové, by si jej měli nechat vystavit všichni majitelé při prvním očkování. Pas bude sloužit po celou dobu života zvířete a majitelé si tak ušetří pozdější starosti s jeho pořizováním nebo výměnou. Dana Švábová rovněž radí, aby si chovatelé či majitelé nechali svá štěňata a koťata co nejdříve označit mikročipem, přestože je ještě možné (podle platné normy EU), nechat označit zvíře pouze tetováním. Mladá zvířata však bude stejně nezbytné v budoucnu čipovat, nehledě na to, že při cestách do některých zemí EU je už nyní potřebná elektronická identifikace.

Označení mikročipem bude dílem nutností, dílem výhodou. Doposud využívali moderní metodu identifikace majitelé psů a koček hlavně proto, že doposud nebývalou měrou zvýšili šanci na návrat ztraceného zvířete. Národní registr majitelů zvířat zajišťuje již řadu let 24 hodinouvý informační servis, celoplošně pokrývající, dnes již více než čtyřmi stovkami veterinárních pracovišť, celé území ČR. Je ve spojení s útulky i s obdobnými registry v zahraničí. Držitelé identifikačních karet, k nimž národní registr získal oprávnění Health and Consumer Protection Directiorate–General Evropské komise pro používání emblému EU, pak využívají zvýhodněné podmínky pojištění odpovědnosti za škody způsobené psem, platné v EU i dalších zemích a některých dalších služeb a výhod. Zápis zvířete do registru mají zdarma majitelé, kteří obdrží od veterináře vyplněnou a ověřenou registrační kartu Národního registru majitelů zvířat. Nyní bude průkazné označení potřebné pro vystavení pasu, ale v návaznosti na ustanovení § 13 zákona na ochranu zvířat proti týrání, bude potřeba i podle požadavků místních vyhlášek. V parlamentu se chystá také nový zákon speciálně "o psech".

Další informace o čipování jsou na stránkách Národního registru - www.narodniregistr.cz

Publikováno 25.4.2005. 2004

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.