Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Archiv > Klub

Proč už nejsem členem Klubu chovatelů špiců?

Magdalena Hodálová /Čižmářová/ (spicove@centrum.cz)

Dne 23.10.2004 jsem byla vyloučena z KCHŠ na základě stížnosti paní Košanové. Tento dopis byl ale jen lacinou záminkou pro snahu podstatné části výboru klubu mě z výboru resp. klubu vyloučit.

Ohrožovat pozice některých "trvalých" členů výboru jsem začala zřejmě především po volbách v roce 2004, které jsem vyhrála. Znelíbila jsem se pak snahou o zavedení povinného vyšetřování špiců na některé závažné choroby a propagací požadavku na tato vyšetření mezi zájemci o štěňata. Dalším trnem v oku se pak stala i anketa Top rozhodčí na těchto stránkách.

Protože se celá záležitost přímo dotýká těchto stránek, považuji za vhodné na nich o všem informovat. Dopis pí. Košanové zveřejňuji i s pravopisnými chybami ať už jejími nebo toho, kdo jej přepisoval. Alespoň moje jméno mohli napsat správně...


Dopis pí. Košanové

Vážený pane předsedo,

Jsem členkou klubu od r.1991. Odchovala jsem 18 vrhů malých špiců na svých fenách a dalších 25 spolu s manželem na jeho chov.stanici. O to ale vůbec nejde. Jde o nechutný boj rozpoutaný v poslední době na inter. Stránkách. Za celá ta léta jsem nezažila aby mě zájemce o štěňata malého špice 3 dny před dojednaným odběrem večer ve 23.15 hod. zavolal s tím, že právě vyhledával na internetu něco více o špicech a dočetl se vše o nemocech špiců a výboru klubu, který je jeden velký podvodník a tudíž už nemá o štěně zájem, protože chtěl pejska na výstavu a chtěl se stát i členem klubu. Cituji "nechápu jak si dovolíte nabízet psa za 6 000,- Kč, když je to možná vadné zvíře a abych lezl do klubu podvnodníků, to jst asi sama podvodník."

Pane předsedo, tohle se mi stalo před několika dny, kdy inzeruji kvalitní štěňata a prodat nemůžu. Internetová stránka špiců bývala pěkná, ale nyní ???????

Proto Vás důrazně žádám o zahájení kárného řízení dle našich Stanov § 11, b.1 za porušování povinností a soužití v rámci činnosti Klubu!!!

Tento bod zcela naplňuje diskusní fórum na inter. Stránkách naší členky a dokonce členky výboru pí. M. Čiřmářové. Je to cílené poškozování se snahou co nejvíce ublížit s pomocí nečlena klubu p.Mgr.Kiesenbauera (Karlík K.) který má na těchto stránkách hlavní slovo a soustavně rozpoutává nechutné a myslím že neopodsatněné pomluvy.

Další i když již "bývalou" nechutnou věcí která byla na stránkách zveřejněna byla tzv. "soutěž TOP rozhodčí", kde vystavovatelé "hodnotí" výkony rozhodčích. ŽASNU!!!!!!! Dalo by se velice snadno odhadnout o které vystavovatele šlo, neboť by se jednalo o umístění od třetího místa dolů - tzv. TITUL85E. Tito lidé by si měli důkladně přečíst výstavní řád - odstavec práva a povinnosti vystavovatele. Tato zinscenovaná soutěž mě pobouřila tak že jsem musela na stránkách reagovat. Myslím že máme rozhodčí dobře kvalifikované pro posuzování špiců. Každý máme jistě toho "nejkrásnějšího špice" ale rozhodnutí rozhodčího by se mělo respektovat.

Možná píšu pod vlivem emocí,ale asi nebudu sama poškozená. Materiály stažené z inter. Stránek přikládám.

S pozdravem, 24.8.2004


Moje odvolání předsedovi KCHŠ ze dne 15.11.2004

Vážený pane předsedo,

Odvolávám se proti výsledku a vedení postihového jednání konaného dne 23.11.2004 podle paragrafu 4, bod č. 1., ačkoliv jsem do dnešního dne (15.11.2004) neobdržela o tomto jednání a jeho závěrech žádný zápis.

Důvodem ke svolání postihového jednání byla stížnost paní Jitky Košanové. K mému obeznámení s touto stížností ze strany výboru mám tyto výhrady:

  • Na postihové jednání jsem byla pozvána bez jakéhokoliv bližšího sdělení o jaký problém se jedná a od koho stížnost pochází. Jak je možné, že ostatní členové výboru a dokonce řada členů klubu o této záležitosti podrobně informováni byli?
  • Stížnost mi byla předána až v den postihového jednání, takže jsem - na rozdíl od protistrany - neměla možnost připravit si potřebné argumenty.
  • Stížnost nebyla podepsaná a nešlo ani o originál, nýbrž o přepisovanou kopii.

A nyní konkrétně ke stížnosti paní Košanové, která má dojem, že stránkami www.spicove.cz je poškozován její chov a že díky nim nemůže prodat štěňata. Dále se cítí být dotčena diskusí na těchto stránkách a anketou Top rozhodčí. Takže popořádku.

Na stránkách www.spicove.cz se zabýváme plemenem špic a všemi specifiky tohoto plemene, tedy i problematikou zdraví. Tento server je nejnavštěvovanějším v ČR a propaguje špice tak, že řada chovatelů díky němu úspěšně prodala svá štěňata a naopak spousta zajemců se na díky nim pro plemeno špic rozhodla. Má-li paní Košanová dojem, že svá štěňata nemůže prodat díky našemu serveru, měla by se zamyslet především sama nad sebou a také nad tím, z jakých důvodů potenciální zájemci štěňata odříkají. Údajný telefonát citovaného zájemce by každý normální chovatel nechal bez komentáře, ale já se k němu vyjádřit musím. Kdyby měli chovatelé po každém podobném telefonátu, kdy zájemce odřekne štěně, psát stížnosti na Klub, scházel by se zřejmě výbor denně. Všichni víme, že se "zájemci" vymlouvají na vše možné a že sotva jeden z deseti volajících má skutečně vážný zájem o štěně, který vyústí v jeho zakoupení. Pokud se dotyčný pán vymlouval na zdravotní stav špiců, nebylo nic jednoduššího, než mu sdělit, že rodiče štěňat jsou vyšetření a doložit to zdravotními posudky, čímž by se jistě vyvrátily jakékoliv pochybnosti o kvalitě chovu paní Košanové. Aniž bych však chtěla snižovat chovatelské úspěchy paní Košanové, stojí za zamyšlení, zda 10 štěňat, která se z uváděných 18 vrhů v její stanici objevila na bonitaci, a z nichž byla čtyři nechovná (2x předkus, 1x -I, 1x fontanela), vypovídá o mimořádné kvalitě chovu. U tří vrhů, z nichž letos nabízela štěňátka, není kromě jedné fenky (2/2) ani jeden rodič vyšetřen na luxaci patelly. Naopak dvakrát se opakuje stejný otec, mimochodem ve všech třech případech jde o psa poradkyně chovu paní Pavlíkové (pozn.: nemělo by být cílem poradce chovu spíše to, aby kryl co největší vzorek samčí populace?).

Paní Košanová dále píše, že toto odřeknutí štěněte se přihodilo před několika dny (dopis je z 24.8.) a že jí zájemce odřekl tři dny před odběrem. Štěňata se narodila 11.7. Mám tomu rozumět tak, že paní Košanová prodává štěňata v šesti týdnech???

Paní Košanová, když ji stránky tolik pobuřují, měla možnost reagovat v diskusi, napsat mi dopis, případně mě kontaktovat telefonicky. Místo toho obtěžuje Klub, který s mými stránkami nemá nic společného a tudíž mu tuto stížnost ani nepřísluší řešit. Pokud měla pocit, že ji někdo osobně napadl anebo poškodil její chov, má podle dikce zákona možnost podat trestní oznámení a řešit tuto věc v občansko-právním sporu. Je to také jediná možnost, protože žádné jiné instituci nepřísluší takovouto záležitost řešit, a to včetně KCHŠ.

Dále, vzhledem ke skutečnosti, že přímo na titulní stránce mých internetových stránek je výslovné upozornění, že jakékoliv kopírování libovolných materiálů z těchto stránek bez svolení autorů je v rozporu s autorským zákonem a i přesto paní Košanová s klidem odsud materiály kopírovala a dále šířila, považuji v tomto smyslu jakoukoliv stížnost od ní jakožto osoby páchající trestnou činnost za přinejmenším nehoráznou.

K anketě Top rozhodčí, která je ve stížnosti rovněž zmíněna, se jménem ČMKU vyjadřoval přímo ředitel ČMKU ve smyslu, že tuto aktivitu naopak podporuje, a anketu jsem zrušila pouze na základě výhrůžek některých rozhodčích že odmítnou posuzovat (čímž si brali za rukojmí přímo vystavovatele), tedy nikoliv proto, že by ji kdokoliv z ČMKU shledal závadnou a pomlouvačnou. Navíc po osobních rozhovorech s mnoha rozhodčími je zřejmé, že celá uměle vyvolaná aféra je z jejich strany brána jako úsměvná záležitost. Anketa tedy sebemenším způsobem neporušila výstavní řád - práva a povinnosti vystavovatele, jak paní Košanová uvádí ve svém dopise, proto je tento bod stížnost naprosto vyfabulovaný a jako takový pro jednání postihové komise naprosto nesmyslný a neopodstatněný. Paní Košanová současně píše, že ji anketa pobouřila natolik, že musela na stránkách reagovat. Bohužel žádný příspěvek s tímto jménem se na stránkách nikdy neobjevil.

K postihovému jednání samotnému se musím ohradit proti skutečnosti, že se na tomto jednání projednávala z drtivé části pouze diskuse na mých soukromých stránkách a její zrušení, přičemž dopis paní Košanové, který toto jednání inicioval, byl pouze přečten a dále se již neprojednával! Seznam všech účastníků diskuse, který vytvořila paní Pavlíková i s čárkami, kolikrát kdo přispěl, považuji za podobný praktikám minulého režimu a za naprosto nesouvisející se stížností paní Košanové.

Dále se ohrazuji proti postupu výboru KCHŠ, který jednal v rozporu s vlastními stanovami, když přes skutečnost, že ačkoliv vyhlášený postih nabývá platnosti až po lhůtě 30 dnů, a tedy jsem stále členem klubu i výboru, byla ihned do výboru dosazena náhradnice paní Dražilová. Zároveň byli přitom přeskočeni náhradníci s větším počtem hlasů z posledních voleb (Štěpánka Vitonská, Iveta Kašparová a Renáta Nociarová), což je naprosto šokující a alarmující skutečnost, protože výbor se tak dopouští falšování výsledků řádných voleb!

Navíc na postihovém řízení byli přítomni i členové komisí, ačkoliv já jako člen komise (kam jsem byla v květnu z výboru přesunuta v důsledku "aféry" kolem ankety TOP rozhodčí, ač při volbách jsem získala nejvyšší počet hlasů) jsem se dřívějších schůzí výboru účastnit nemohla. Protože jsem byla postižena nikoliv na základě stížnosti paní Košanové, nýbrž proto, že jsem odmítla zrušit diskusi na svých soukromých stránkách, považuji jednání výboru o této stížnosti za uzavřené s tím, ze nebylo shledáno naplnění podstaty této stížnosti, jelikož za toto jsem potrestána nebyla. Proto projednání stížnosti paní Košanové vůči mé osobě považuji za neplatné, stejně tak jako veškeré kroky výboru provedené v návaznosti na mé neplatné a neoprávněné potrestání. I nadále se tedy považuji za členku výboru a jako taková požaduji plné informování o všech jednáních výboru KCHŠ. (Zákaz účasti členů komisí na jednáních výboru považuji za zásadní podvod na všechny řadové členy klubu, kteří volí kandidáty proto, aby zastupovali jejich zájmy.)

Celé postihové řízení proto rozporuji pro tyto skutečnosti:

  • postihové jednání se zabývalo mými soukromými stránkami, což absolutně není v kompetenci klubu
  • jsem provozovatelem stránek a diskuse na nich, nejsem však zodpovědná za výroky v ní obsažené
  • pokusem o zakázání diskusního fóra na těchto soukromých stránkách se výbor pokusil omezit ústavní práva všech přispívajících
  • stížnost paní Košanové je bezpředmětná, protože ani v jednom příspěvku nebyl napaden konkrétně její chov

Požaduji tedy nové projedání celého případu.

Dále vezměte na vědomí, že jak inkriminovanou stížnost, tak i toto odvolání a další informace z projednávání věcí týkajících se mé osoby obratem zveřejním.

Závěrem považuji za nutné dodat, že vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je stížnost paní Košanové pomluvou vůči mé osobě a jako taková naopak ona naplňuje § 11, bod č. 1. Zvažuji tedy podání stížnosti na ni pro porušení stanov KCHŠ v tomto bodě.

S pozravem Magdalena Čižmářová, Brno, 15.11.2004

Kopie: Libuše Pečená, místopředsedkyně; Jana Stinglová, jednatelka


Zápis z postihového jednání, doručen 18.11.2004

Zápis z postihového jednání výboru KCHŠ proti slečně Magdaleně Čižmářové ze dne 23.10.2004 v Praze.

Přítomni: př. Jelínek, Marušková, Pavlíková, Půlpytlová, Hloušková, Benáková, R. Procházková, J. Procházková, Stinglová, Koubková, Pečená, Dolejšová, Přizváni předsedou Klubu: př. Dražilová, Pelikánová

Předseda KCHŠ svolal na základě písemné stížnosti a žádosti dlouholeté chovatelky a členky KCHŠ, paní Jitky Košanové, v souladu se stanovami KCHŠ, postihové jednání proti sl. M. Čižmářové.

Písemná stížnost chovatelky byla přečtena za přítomnosti slečny M. Čižmářové. Chovatelka žádá postih pro poškozování dobrého jména Klubu a zvláště pak pro poškozování plemene německý špic. Slečna M. Čižmářová uvedla, že diskuse na internetu se posunula jinam než bylo míněno. Sama se však do diskuse zapojovala, věc neuvedla na správnou míru a na hrubé až vulgární výrazy a napadání výboru a Klubu i plemene německý špic nereagovala.

Slečna M. Čižmářová byla požádána o stažení diskuse a uvedení věcí na správnou míru, neboť takováto diskuse velmi poškozuje plemeno německý špic v očích veřejnosti. Tato konstatování na internetu nejsou podložena žádnými fakty a jsou nepravdivá. Jmenovaná odmítla jakoukoliv dohodu s tím, že "si každý může říkat, co chce".

Výbor proto rozhodl navrhnout postih bod 8 Stanov Klubu, tj. vyloučení z KCHŠ na dobu 2 let. Bylo hlasováno: 6 pro, 4 proti, 1 se zdržel.

Pokud se postižená neodvolá do 30 dnů ode dne vyhlášení postihu předsedovi smírčí rady, postih nabývá platnosti.


Moje odvolání předsedkyni smírčí komise ze dne 18.11.2004

Vážená paní Dolejšová,

přiloženě posílám svou reakci na celé jednání výboru KCHŠ, jehož výsledkem bylo mé vyloučení; tento materiál, formulovaný jako odvolání, jsem poslala předsedovi KCHŠ a místopředsedkyni pí Pečené a jednatelce pí Stinglové, minul se však s dopisem se "Zápisem z postihového jednání výboru KCHŠ", který jsem obdržela teprve dnes (18.11.2004) a podle kterého je třeba podat odvolání do třiceti dnů od vyhlášení postihu předsedovi smírčí rady, tedy vám.

Jako předsedkyni smírčí rady vám posílám odvolání proti svému vyloučení z KCHŠ.

Ráda bych však ještě napsala několik vět na vysvětlenou. Nejsem si vědoma, že bych kdy vědomě či nevědomě poškozovala plemeno německý špic či jeho klub, naopak, jeho téma špiců je mým hlubokým zájmem a životní náplní. To, z čeho jsem byla nařčena, vyplývá dle mého názoru v lepším případě z neinformovanosti; domnívám se, že pokud by někdo pozorně prošel celé webové stránky www.spicove.cz, musel by dojít k názoru, že jejich cílem je plemeno zviditelnit, propagovat a těm, kteří to již nepotřebují, umožnit i vzájemnou výměnu informací, dojmů a názorů. Tomu (kromě ostatních rubrik) slouží i diskuse. Mohu připustit jedinou svou nedostatečnost, a sice že jsem ne dosti včas a razantně reagovala na méně vhodné příspěvky - vulgarity a urážky by opravdu v diskusi neměly mít místo. Rozhodně si však myslím, že je dobré poskytnout prostor pro vyjádření i negativních názorů, jen tak je přece možné je vyvrátit či uvést na pravou míru.

Je mi velmi líto, že tato moje dobře míněná snaha se setkala s tak hlubokým nepochopením a odmítnutím některých členů výboru KCHŠ. Jsem přesvědčena, že tato výměna názorů, jež podle mého názoru je velmi přínosnou, by právě jejich účastí mohla jak pro členy Klubu, tak pro zájemce o plemeno německý špic mohla být mnohem přínosnější.

S pozdravem Magdalena Čižmářová, Brno, 18.11.2004


Rozhodnutí výboru KCHŠ, doručeno 26.11.2004

Vážená slečno,

výbor KCHŠ rozhodl na své schůzi dne 15.11.2004, že až do skončení a vyřešení celého postihového řízení Vás odvolává z funkcí, které vykonáváte v KCHŠ. S pozdravem jednatelka KCHŠ Jana Stinglová, Praha, 23.11.2004


Připomínky k zápisu z 15.11.2004 ze dne 7.12.2004

Vážení,

se zájmem jsem si přečetla zápis z posledního jednání výboru KCHŠ. Dovolte prosím, abych vyjádřila své připomínky k některým jeho bodům:

bod 3.: Ranking 2004 jsem zpracovala již po říjnové MV v Českých Budějovicích a kromě toho, že byl již 14.10. zveřejněn na soukromých webových stránkách www.spicove.cz, jsem toto zpracování 19.10. předala pro zveřejnění v klubovém zpravodaji pí Šárce Hlouškové. (Jinak samozřejmě uznávám, že je plně v kompetenci výboru klubu, komu uvedené úkoly zadá.)

bod 5.: Výbor se distancuje od mých webových stránek - tato informace byla zveřejněna jak ve Zpravodaji KCHŠ, tak na webových stránkách Klubu (viz. stanovisko výboru KCHŠ z 15.7.) - a nyní tak hodlá učinit i inzerátem v kynologických časopisech, tedy za peníze členů klubu. Přitom však materiály uveřejňované na mých webových stránkách jsou ve Zpravodaji KCHŠ hojně využívány. Připouštím, že mě těší, že velká část obsahu Zpravodaje pochází ode mne; rovněž připouštím, že byly použity s mým souhlasem; naprosto nedostatečné je však označení jejich původu (texty), dokonce v některých případech je moje logo zjevně odstraněno (fotografie). Jakékoli distancování ovšem v tomto případě zůstává pouze na papíře.

bod 7.: Dovoluji si důrazně se ohradit k obsahu tohoto bodu. Klub, resp. výbor klubu si snad může nepřát mou účast na výstavách v kruzích u plemene špic, tento nesouhlas by však měl být podložen relevantními skutečnostmi. V každém případě pak, nežli se přistoupí k takovému poměrně zásadnímu kroku, měla by tomu, jehož se týká, být dána možnost se k němu vyjádřit; tuto možnost jsem nedostala, činím tak tedy dodatečně.

Na výstavách v kruzích pracuji od roku 1994, tedy 10 let a odhadem jsem takto absolvovala na 60 výstav; nejsou mi však známy žádné negativní připomínky ani ze strany vystavovatelů, ani ze strany pořadatelů (ani být nemohou, protože v kruhu komentář k vystavovaným psům přísluší pouze rozhodčímu, a tuto skutečnost vždy plně respektuji). Pokud má výbor klubu jiné informace, žádám o jejich doložení. Předpokládám ovšem, že klub se zabývá pouze oficiálními konkrétními připomínkami od konkrétních osob, nikoli řečmi, které mohou být neseny na vlně animozit a pokud je jim popřáno sluchu, i být považovány za pomluvu. V případě, že žádné takové konkrétní oficiální stížnosti doloženy nejsou, žádám o uvedení záležitosti na pravou míru směrem k výstavním výborům i na oficiálních stránkách a ve Zpravodaji KCHŠ. V opačném případě budu utvrzena v dojmu, že jde o další, tentokrát neoficiální, můj postih.

Vzhledem k tomu, že na stránkách KCHŠ je avizováno zveřejnění informace z postihového jednání o mém vyloučení včetně jeho zdůvodnění, chci pro zachování objektivity požádat rovněž o současné zveřejnění jak svého odvolání, tak odpovědi paní Košanové ve Zpravodaji a na stránkách klubu. Dále žádám o zveřejnění tohoto dopisu rovněž v obou médiích, neboť soudím, že skutečnosti, které pojednává a které byly různým způsobem členům Klubu prezentovány, neodpovídají zcela pravdě, protože představují pouze jednostranný pohled.

Za odpověď předem děkuji

Publikováno 16.11.2004, poslední změna 9.12.2004. 2004, www.spicove.cz

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.