Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Archiv > Klub

Zprávy poradců o odchovech 2002 (1)

Marie Marušková

Základní informace o tom kdo a co odchoval nacházíte průběžně v našem Klubovém Zpravodaji a tak jen doplním to, co tam nenajdete.

V rázu trpasličích, středních a velkých špiců bylo vystaveno celkem 58 krycích listů a to v rázu trpaslíků 41, v rázu středních 14 a 3 v rázu velkých bílých. Pro velké černé feny nebyl krycí list vyžádán. S odchovy to vypadalo takto: u trpaslíků se uskutečnilo 27 vrhů, 3 vykázaly kompletní úhyn, 4x byl oznámen porod císařským řezem, 7 štěňat uhynulo při porodu nebo krátce po něm. Zatím statistika vypadá tak, že na jednu fenu připadá 1,11 štěněte. Nijak významně to nevybočuje z dlouhodobějšího průměru. Je třeba vzít na vědomí, že u trpasličího rázu situace je a bude taková. Ve středním rázu se uskutečnilo 10 vrhů a všechny celkem bez komplikací. Vedle jednoho nestandardně zbarveného štěněte byly zastoupeny všechny barvy až na černou. Jedna černá fena je před porodem. U velkých bílých se uskutečnily dva vrhy, žel málopočetné, takže zapsáno bylo pouze 5 štěňat. Jeden pokus inseminací nevyšel.

Několik dalších informací k chovu a jeho perspektivám: ve všeobecném povědomí je stále se stupňující tlak na zavádění ozdravných opatření v chovech psů. Ve spojitosti s tímto problémem navrhuje výbor Klubu orientačně provádět kontroly kolenních kloubů u trpasličích a malých špiců. Bude se tak dít při bonitacích a vyhodnocováním bude pověřen veterinář. Povinné vyšetření na postižení kolenních kloubů zvané patellární luxace nám zatím určeno není, ale považujeme za důležité tzv. "zmapovat terén" ve smyslu tohoto postižení u současné populace špiců u nás chovaných. Netřeba dodávat, že se toto postižení vyskytuje u některých jedinců a u těžších forem vyřazuje psa z běžné aktivity, omezuje jeho pohyb a výrazně snižuje kvalitu života. V dalším pokračování našeho chovatelského "miniseriálu" se s touto problematikou seznámíme podrobněji.

Další informace bude doufám příjemná, neboť se týká změny v označování štěňat. Dosud bylo povinností chovatele označovat štěňata tetováním kleštěmi nebo tužkou. Majitelé malých rázů měli časté a oprávněné výhrady k tomuto způsobu označování a tak jsme znovu požádali předsednictvo ČMKU o možnou změnu a byli jsme úspěšní. Od prosince t.r. proto bude možné tetovat jako dosud anebo označovat štěňata čipem aniž by musela být současně tetována.

Poslední informace se týká změny bonitačních karet a hlavně některých bonitačních kódů. Už delší dobu se nám jevila dosud používaná karta jako nevyhovující. Je to logické, neboť plemeno se vyvíjí a je třeba se tomu přizpůsobit. Poradenské kolegium složené z poradců chovu se ujednotilo na změnách, které doufáme přispějí k přesnějšímu popisu exteriéru a případných vad a nedostatků. Nová karta je uspořádána tak, aby zde byly jednoznačně vytyčeny vlastnosti, které kumulovány mohou vést až k vyřazení jedince z chovu, ač samostatně vyřazující nejsou. Uvedu příklad. Vady jako kupř. šikmo uložené špičáky, příliš světlé oko, měkké ucho, krátká netypická srst, růžový nos atd. samy o sobě vylučujícími nejsou a u jinak kvalitního jedince chovnost neovlivní. Jestliže se ovšem na zvířeti projeví více podobných vad, je namístě zvážit, zda bude takový jedinec přínosem pro další chov. Rozhodne o tom posuzující rozhodčí, případně se k tomu může vyjádřit dílčí poradce chovu, který zná aktuální stav toho kterého rázu. Praxe nám ukáže, zda jsme volili správnou nebo aspoň schůdnější cestu.

A závěrem zpráva, kterou je pro mne velmi těžké psát. Odešla z našich řad velká milovnice našeho plemene. Odešla paní Vlasta Cifreundová ve věku nedožitých 67 let 6.11.2002. Špicové ji provázeli, a to doslova, na každém kroku od roku 1988. Do letošního roku jich bylo postupně 8. Byli a jsou to:

  • 1988 malý černý Vampír z Tichého háje
  • 1989 malý hnědý Emanro z Tichého háje
  • 1992 malý oranžový Uran z Tichého háje
  • 1992 malá černá Gala Stříbrný stín
  • 1993 malý černý Arís z Cifrova
  • 1994 malý černý Casius z Cifrova
  • 2001 malý černý Hari z Cifrova
  • 2001 malá hnědá Zuzika z Tichého háje

Všem se rozdávala, všechny milovala. Určitě jim moc chybí. Ale chybí a dlouho bude chybět i nám. Její obdivuhodný temperament vně i uvnitř výstavního kruhu, její snaha pomoci s přípravami výstav v Budějovicích i našich klubových byla všeobecně známá. Získala neuvěřitelné množství titulů, absolvovala neuvěřitelné množství výstav. Jen s Arísem z Cifrova jich bylo 50! Získala s ním tituly Interšampion, Český, Slovenský, Rakouský a Klubový šampion, 17x BOB. I další její psi získávali nejvyšší ocenění a tituly na domácích a zahraničních výstavách. Troufám si tvrdit, že nikdo jiný z našeho klubu neudělal špicům takovou propagaci jako ona. Děkujeme jí za to a nezapomeneme.


Související články:

Publikováno 10.12.2002.

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.