Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Archiv > Klub

Zpráva kolegia poradců chovu 2000

Marie Marušková

Dne 25.11.2000 se sešlo poradenské kolegium složené z dílčích poradců chovu. Byla projednána a výboru předložena ke schválení chovatelská opatření, která by blíže určovala chovatelský trend našeho plemene. 18.1.2001 výbor klubu schválil předložené návrhy v tomto znění:

Pro posílení chovné základny určitých rázů špiců a pro snadnější orientaci chovatelů v možnostech volby krycích psů dochází k následujícím změnám nebo opatřením:

1. Křížení velikostních rázů mezi sebou

Jde vždy o experiment. Důvod: v každém rázu jsou zvířata hraničních velikostí a s odpovídajícími předky. Pouze v případě, že tomu tak není, lze povolit mezirázové spojení.

Barevná křížení, která nejsou experimentem:

 • černá x hnědá
 • černá x oranžová (pokud v předcích není vlkošedá nebo bílá; černý partner by neměl mít hnědého předka v první generaci zpět.)
 • černá x orange sable (platí totéž jako v předchozím případě)
 • vlkošedá x černá se šedými znaky (v PP uvedeno černá se znaky)
 • vlkošedá x krémová
 • vlkošedá x creme sable
 • black and tan s oranžovými znaky x oranžová sytá
 • black and tan s oranžovými znaky x orange sable
 • strakoš x bílá
 • krémová x oranžová (jen pokud je jedinec sytě pigmentován a s přihlédnutím k barvě předků)

2. Tolerance výskytu chudozubosti

 1. střední špic - u fen mohou chybět 2 - 3 zuby z řady P1 a M3 vždy s přihlédnutím k aktuálním potřebám chovu. U psa nesmí být v souběhu s chybějícími zuby žádná jiná vada.
 2. malý špic - tolerance 7 zubů u fen a 5 zubů u psů. Výskyt M3 se nesleduje.
 3. trpasličí špic - v zásadě tolerance 8 zubů. V případě, že chybí 4 x P1, může chybět 5 x P. V obou případech nesmí chybět více jak dva premoláry vedle sebe v jedné řadě (totéž platí i pro malé špice). Výskyt M3 se nesleduje. Výše uvedené platí pro psy i feny.

U obou těchto rázů by mělo být důsledně přihlíženo k výskytu dalších vad a nedostatků v souběhu s chudozubostí. T.j. čím větší chudozubost, tím vyšší nárok na kvalitu ostatních exteriérových znaků.

3. Luxace koleních čéšek, dysplazie kyčelního kloubu

V současné době probíhá aktivita chovatelské komise ČMKU za zvýšení úrovně zdraví v chovech psů. Tato akce byla otevřena ve spolupráci s Komorou veterinárních lékařů a spočívá v tom, že si kluby samy zvolí útlumový program případných vad plemene jím chovaného. V převážné většině případů se jedná o postižení kloubů končetin.

V našem klubu se v poslední době vyskytly případy stížností na neobjektivní posouzení vadné funkce končetin na bonitacích a proto výbor klubu vítá toto opatření nabízené KVL. V praxi to bude znamenat následující: nemá-li rozhodčí posuzovat funkci končetiny pohmatem, aby stav údajně ještě nezhoršil (i když funkčně zdravé končetině toto nebezpečí jistě nehrozí), bude majiteli bonitovaného psa vykazujícího netypický pohyb hrudní či pánevní končetiny doporučena návštěva veterinárního pracoviště a zhotovení rentgenových snímků příslušných kloubů. Vyhodnocení provedou příslušní veterinární lékaři, kteří budou KVL stanoveni jmenovitě. Na základě negativního výsledku doloženého potvrzením příslušného veterináře bude jedinec zařazen do chovu.

Tím se přibližujeme všeobecnému celoevropskému trendu ozdravování populace psů. Je patrně jen otázkou času, kdy budou vyšetření na dysplazii a luxaci kloubů povinná.

4. Fontanely

Posuzování fontanel na bonitacích bude prováděno komisionelně. Do chovu budou zařazována pouze jinak bezchybná zvířata s fontanelou velmi malou, nebo taková, jejichž majitelé doloží snímky lebky s negativně vyhodnoceným veterinárním posudkem. Rozhodující bude i přihlédnutí ke kvalitě předků takových zvířat.

V dalším textu se dočtete o názorech představitelů německého Klubu špiců. Ukázalo se (jak jinak také), že naše názory i chovatelská práce se ve své podstatě nijak zvlášť neliší. I oni preferují rozumný přístup k chovu s přihlédnutím k momentálním potřebám a ku zdraví zvířat.

Chovatelům připomínám stále opomíjenou nutnost přikládat k přihlášce zápisu štěňat i kopie výstavních příloh obou rodičů. Ušetříte sobě zklamání a plemenné knize práci navíc.

Závěrem něco pro zasmání, ale v podstatě zcela vážně: jak jistě víte, je třeba, aby veškerá klubová agenda odpovídala novému zákonu o ochraně osobních údajů (č.101/2000 Sb). Proto je naléhavě nutné, aby všechny formuláře k zápisu štěňat (krycí listy, žádanky o tet.č. a přihlášky k zápisu štěňat) byly opatřeny nápisem (lze použít i razítko): "Souhlasím s evidencí mého jména, příjmení, adresy a event. telefonu a jejich poskytnutím případným zájemcům o plemeno."

Publikováno 1.2.2002. 2002, www.spicove.cz

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.