Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Archiv > Klub

Založení Evropského klubu pro špice (2)

Libuše Pečená

Doufám, že Vás hned na začátku dobře naladím tou nejdůležitější zprávou: Evropská federace pro špice je založena!

A teď (už dobře naladěným) bych Vám ráda poskytla něco drobtů ze setkání evropských špicařů, na němž jsme Vás měli tu čest zastupovat. Protože informacemi chovatelské části se chce zabývat ve své zprávě paní Marušková, snad Vás zaujme i to, co bylo projednáno jiného a co se dělo okolo...

Nebudu popisovat dlouhou cestu a trampoty s ukradeným zpětným zrcátkem; ještě, že jsme měli bravurní řidičku, takže jsme v sobotu měli možnost shlédnout alespoň ještě závěr posuzování vlčích špiců (spíše bych řekla keeshondů) a soutěže. Důležité ale je, že jsme byli neuvěřitelně srdečně přivítáni hlavním poradcem Německého klubu pro špice panem Lotharem Mende a dalšími funkcionáři tohoto klubu a představeni ještě před zahájením "Setkání" zástupcům několika evropských klubů.

Nedělní program byl chvíli před desátou hodinou zahájen přivítáním předsedkyně německého klubu paní Gerdy Kastl. V něm kromě jiného bylo zejména konstatováno, že vzhledem k sjednocování Evropy a ku prospěchu chovu špiců je nyní třeba, aby došlo k založení spojující organizace, v níž by se společně připravovala cesta k tomu, aby se chov špiců ubíral správným směrem. Při té příležitosti byla prověřena účast zástupců klubů z různých států a ukázalo se, že je skutečně úctyhodná, a že plně opravňuje jednat o založení nové "špicí" federace. Škoda, že z postkomunistické Evropy jsme se ukázali na setkání pouze my z ČR, o to více si však cenili naší přítomnosti ostatní, jak bylo konstatováno. V úvodu se paní Kastl dotkla i tolik očekávaného Výkladu standardu a slíbila jeho pečlivé zpracování a předání v dohledné době.

Po paní Kastl se ujal slova pan Roger Barenne z Francie, aby přiblížil zúčastněným stav chovu špiců a historii dění v klubu ve Francii. S temperamentem Francouzům vlastním se pustil bez otálení do problematiky, která asi trápí všechny evropské špicaře, takže se ihned rozproudila diskuse. Žádal o přesnější ustanovení ze strany "správců standardu" - tedy Německa ohledně křížení mezi barevnými rázy. Dalším žhavým tématem byl názor pana Barenna na přehnanou úpravu špiců, zejména trpasličích, jež k nám byla importována z ne-FCI zemí Velké Británie a Ameriky. Zde je platný vlastní standard, který není vždy shodný se standardem u nás závazným. Pan Barenne požádal přítomné v čele s německým klubem, aby se společně této věci bránily, m.j. též i nezváním rozhodčích ze zemí, které nejsou členy FCI k posuzování na výstavách. S projevem pana Barenna většina účastníků "Setkání" živě souhlasila.

Paní Kastl pak souhrnně odpověděla na projev předřečníka a otevřela otázku, jež se německému klubu rovněž jeví závažná, totiž splývání malých a trpasličích špiců a přílišné ovlivňování malých špiců "pomeranianským" typem. Německo situaci nyní (doufejme, že ještě není pozdě) řeší ukončením možnosti přeřazování z trpaslíků do malých a zabývá se možností zvýšení kohoutkové výšky pro trpasličí ráz.

Jako další vystoupila zástupkyně Belgie a rovněž žádala o větší pozornost zachování a udržení typu malého špice jako takového. Také apelovala na odpovědné činitele zemských klubů, aby vyvíjeli patřičný vliv na své chovatele ve směru zachování čistých "starých dobrých" barev tak, aby nevznikla i u malých tak neuvěřitelná a neplánovatelná směsice zbarvení jako u trpaslíků, zejména "pomi" původu.

Poté následoval projev pana Mendeho o stavu a vyhlídkách rázu velkého špice v barvě bílé a černé. Tomuto tématu je třeba se soustředěně věnovat, protože zvláště černému rázu hrozí vymření, jak o tom vypovídají počty odchovů a chovných jedinců, kteří jsou k disposici. Pan Mende při této příležitosti pochválil výměnu informací a stálou spolupráci s českým klubem na tomto poli. Díky tomu nás po jednání oslovilo několik účastníků, kteří měli zájem o chovatelskou spolupráci u velkých černých špiců.

Na závěr byla přečtena základní idea nově založené Federace evropských klubů pro špice. Jako nejdůležitější se jeví dohoda o vzájemné výměně dat jmenovaných plemen mezi všemi účastnickými státy. To bude jistě velkým přínosem pro chovatele všech států a my se musíme již nyní zabývat myšlenkou, jak co nejlépe této možnosti využít a jak se zapojit do celoevropských aktivit. Bylo určeno, že z každého státu se budou každoročně scházet zástupci klubů, aby jednali o problémech a trendech chovu našeho báječného plemene. Přítomní funkcionáři pak byli vyzváni k vyjádření souhlasu a k předběžnému podpisu připojení se k založení této federace (viz foto). Jakmile bude k disposici definitivní text zakládací listiny (bude vydán ve třech jazycích), bude určen další postup, termín a místo následujícího setkání.

Jsme rádi, že jsme mohli v Cáchách presentovat aktivní zájem našeho klubu o špice a připravenost něco pro jejich blaho udělat... I když jsme byli z rušného dění (a z několika jazyků) unavení, lépe řečeno utahaní jak špicové po výstavě, myslím, že to stálo za to a těšíme se, že brzy budou vidět i výsledky.


Související články:

Publikováno 1.2.2002. 2002, www.spicove.cz

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.