Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Archiv > Klub

Zápis ze členské schůze 2000

Účast : 45 členů KCHŠ dle prezenční listiny

1) Zahájení

- předseda KCHŠ ing. Jelínek

2) Za ČMKU se schůze zúčastnil pan Kučera

3) Zpráva o hospodaření

- př. Procházková

Návrh rozpočtu na rok 2001. Vyúčtování Moravsko-slezské pobočky.
Odsouhlasení rozpočtu za rok 2000 : 42 členů souhlasí, 3 se zdrželi hlasování.
Odsouhlasení rozpočtu na rok 2001 : všichni souhlasí.

4) Zpráva kontrolní komise

- př. Dražilová

5) Volby do výboru

- př. Pečená

Každý člen vybere 19 kandidátů. Seznam kandidátů včetně stručného životopisu bude uveden v dalším Zpravodaji. Návrhy je třeba zaslat některému z členů volební komise se zřetelným označením "VOLBY". Volební komise: př. Machová, př. Kotačková a př. Vyzelková (předsedkyně volební komise).
Členové komise souhlasí s navržením a odsouhlasili př. Vyzelkovou jako předsedkyni komise.
Odsouhlasení složení volební komise : všichni souhlasí.

6) Zprávy dílčích poradců chovů:

př. Půlpytlová - špic malý vlkošedý, krémový, creme-sable, black and tan a strakoš - v roce 2000 se narodilo celkem 53 štěňat (25 fen, 28 psů). Chovatelé by se měli snažit vychovávat zdravé, ne příliš rozmazlené a na chovateli závislé jedince. Problémy se zasíláním dokumentů potřebných ke krytí. Často jsou zasílány až po několikeré urgenci (telefonicky nebo písemně) poradce chovu.

př. Pavlíková - špic malý bílý, černý, hnědý, oranžový a orange-sable - v roce 2000 se narodilo celkem 167 štěňat.

Několik chovatelských povinností:

 1. žádosti o krycí listy posílat písemně 2 měsíce předem
 2. napsat jméno feny a číslo zápisu
 3. poslat ofrankovanou obálku se zpáteční adresou
 4. po uskutečnění krytí poslat doplněný krycí list se kopií složenky o zaplacení poplatku za krytí.

př. Marušková - seznámení s doplňky a změnami v chovatelském řádu odsouhlasené ČMKU (musí být zapracovány do stanov KCHŠ). Např. agresivní jedinec nesmí být využit v chovu. Inseminace - musí být provedena pouze veterinárním lékařem. Nesmí být provedena u psů, kteří nikdy nekryli přirozenou cestou. I fena musí být způsobilá k normálnímu krytí.

Výklad chovatelského a zápisního řádu:

 • nelze zadržovat průkaz původu
 • doporučená doba platnosti krycích listů - 1/2 až 1 rok
 • nelze uskutečnit krytí jedinců, kteří nebyli uvedeni v krycím listu

Přehled chovu špiců trpasličích, středních a velkých:

 • špic velký černý a bílý - v roce 2000 měli obě variety po jednom vrhu
 • špic trpasličí bílý - prvně vrh po trpasličích bílých rodičích.

Od roku 2001 se stane povinností chovatelů hlásit i způsob porodu fen.

př. Šmigurová - špic vlčí - v roce 2000 se narodilo celkem 58 štěňat (29 psů a 28 fen). Bylo by potřeba častěji zopakovat výši poplatků ve Zpravodaji. Chovatelé by měli upozorňovat poradce chovu na vážnější choroby svých psů.

7) Problematika plemenné knihy

- př. Pečená

 • Byl navázán kontakt s klubem chovatelů špiců v Německu a dohodnuta schůzka na příští rok.
 • Důvodem je tvorba standardů (zařazení Keeshonda a Pomeraniana mezi špice).
 • Představení nových navrhovaných členů do výboru.
 • V zasílaných dokumentech je třeba přesně označovat barvu (strakoš, nestandardní hnědá původně vlkohnědá, černá se znaky...).
 • Ceník poplatků byl uveden ve Zpravodaji. Jsou různé ceny za vystavení normálního a exportního PP.
 • Je třeba posílat aktualizace dosažených titulů.
 • Chyby v seznamu krycích psů (brožura KCHŠ).
 • Je třeba kontrolovat PP štěňat a eventuelní chyby hned hlásit na ČMKU př. Pečené - telefon : 02-8722231 (přímý telefon na Plemennou knihu).
 • Pokud chovatel zasílá doklady, měl by si pro jistotu udělat jejich kopii pro případ ztráty (např. na poště).

8) Diskuse

Př. Vitonská : podmínky chovu. Žádá povinnost alespoň 1 výstavy včetně bonitace.
O : Je obava ze snížení chovatelské základny.
Hlasování : většina členů je proti návrhu.

Př. Adámková, Český Krumlov : je majitelkou vlčího špice, který zatím nebyl nabízen na krytí, ani není uveden v seznamu krycích psů. Majitelka se nemohla se psem z rodinných důvodů zúčastňovat výstav.
O : př. Šmigurová - bylo by dobré uspořádat den špiců, kde by byla předvedena plemenná zvířata kvůli výběru pro další krytí. Zvíře je nutné předvést buď na výstavě nebo jinak.

D : v katalogu mezinárodních a národních výstav nejsou uváděny barvy. Je možné tyto informace zajistit pro příští výstavy?
O : ČMKU se pokusí oslovit pořadatele výstav. Na mezinárodních výstavách je rozdělení psů podle FCI a na nižších výstavách se zadáním CAC podle barev.

Př. R. Procházková : přednesla návrh, aby byl při bonitaci uváděn slovní popis a ne kód.
O : Ve všech bonitačních kartách je pro tyto případy poznámka. Pravdou je, že by měly být bonitační karty rozpracovanější.

Př. Vitonská : Žádá o ukotvení do standardu i při bonitacích uvádět váhové kategorie.
O : Vyšší váhová kategorie - přerostlý jedinec v návaznosti na proporce.

D : Schůzka se zástupci německého klubu chovatelů špiců. Co se bude dít, když Němci nebudou naše problémy chtít řešit?
O : Ústně bylo potvrzeno, že mají zájem problém řešit.

př. Marušková na př. Vyzelkovou : Jak si Němci standard představují?
O : 80% plnochrupých u středních, velkých a vlčích špiců. Špatný chrup je hrubá vada, ale ne vylučující.
Př. Marušková : v ČR je u velkých špiců 100% plnochrupost.

př. Brzobohatá : Problém Kaulí z Malebného Povltaví - pejsek je Pomeranian, který je všude hodnocený jako špic. Majitelka má trvale problémy s hodnocením na výstavách (např. nedovřená fontanela, kulatá hlava, ocas není stočen do tvaru chryzantémy atd.).
Př. Marušková : Všechna malá plemena trpí neuzavřenými fontanelami. Přečteno vyjádření špičkového neurologa.

Př. Pečená : pokud si někdo stěžuje na vypsání malého množství titulů CAC a CACIB v PP, je třeba počítat s tím, že se neuvádí čekatelství na zadání titulu.

Požadavek : povinnost nákupu klubových brožur pro nové členy KCHŠ.
Návrh : Zvýšit zápisné o cenu brožur a dávat novým členům brožury automaticky.
Hlasování : všichni souhlasí.

Upozornění na povinnost odesílat kopii ústřižku složenky o zaplacení příspěvků př. Jelenové nejpozději do 15.1.2001.
Návrh : dát do variabilního symbolu č. průkazu.
O : neřeší to situaci. Další možností by bylo posílat poplatky přímo pokladní KCHŠ.
Závěr : platí nadále současný způsob hlášení zaplacených poplatků.

D : Jak stanovit výši pokuty pro nechtěné krytí?
Návrh výboru : 500,- Kč pokuta za krytí a 500,- Kč za každé takto narozené štěně.
Hlasování : pro návrh : 21 členů, proti : 9 členů a hlasování se zdrželi : 4 členové. Část členů nezůstala až do konce členské schůze.

Návrh př. Brzobohaté : příští klubovou výstavu konat v areálu zámku v Troji. Pošle návrh písemně př. Stinglové.

9) Závěrem schůze bylo předneseno a odsouhlaseno následující usnesení:

 1. Členská schůze schvaluje hospodaření Klubu chovatelů špiců za rok 2000.
 2. Členská schůze schvaluje rozpočet Klubu chovatelů špiců za rok 2001.
 3. Členská schůze schvaluje návrh volební komise ve složení : př. Machová, př. Kotačková a př. Vyzelková. Předsedou volební komise byla zvolena př. Vyzelková.
 4. Členská schůze schvaluje zprávu hospodářky, předsedkyně revizní komise a jednotlivých poradců chovu.
 5. Členská schůze schvaluje zvýšení pokuty za nechtěné krytí.

Publikováno 1.2.2002. 2002, www.spicove.cz

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.