Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Archiv > Klub

Zprávy poradců o odchovech 2003 (1)

Marie Marušková

Za tento rok (k 15.11.) jsem vystavila na velké bílé špice 4 krycí listy (dále jen KL), využity byly 2, odchovaly se 2 vrhy a narodilo se 6 psů a 2 feny. Přála bych si opačný poměr pohlaví, ale tato smůla provází všechny rázy špiců. U velkých černých 0 štěňat - byl vystaven 1 KL a fena nezabřezla. Majitelé této feny už nemají bohužel o další krytí na jiném psu zájem. Obávám se, že zviklat jejich rozhodnutí bude velmi obtížné.

Nyní k ostatním rázům: Středním špicům bylo vystaveno 5 KL pro barvu černou a hnědou, narodili se 2 psi (černý, hnědý), 1 fena se znaky, 1 orange sable, 1 nestandardardně zbarvená. Střední bílý: vystaveny 4 KL, 2 vrhy, z toho 7 štěňat - 1 bílý pes, 2 bílé feny a ve druhém vrhu (kryl strakatý pes) 4 strakoši - 2 psi a 2 feny (šedo a černobílá). U strakatých byl vystaven 1 KL, 3 štěňata - 1 pes a 2 feny (šedo a černobílá). Pro vlkošedý ráz byly vydány 4 KL, využity 3 a z nich se narodilo 6 štěňat vlkošedých, 4 černá a 4 oranžová. V barvě krémové byl vydán 1 KL a byl využit s výsledkem 3 štěňata creme a creme-sable barvy. Oranžový vrh nebyl žádný.

U trpasličího rázu jsem vystavila 41 KL - z toho 23 vrhů a narodilo se 42 štěňat - 31 oranžových, 4 černá, 1 nestandardní, 0 vlkošedých, 2 krémoví. Z vrhu bílé feny a bílého psa se narodila (dle sdělení chovatelky) 1 fena bílá, 1 fena černá, 1 fena krémová a 1 krémový pes. Celkový pohled na letošní odchov trpaslíků vychází příznivěji oproti předešlým rokům. Letos připadá 1,82 štěňete na jeden vrh, vloni to bylo 1,11 a v roce 2001 1,36. Nutno k tomu ovšem přičíst 4 zcela nevydařené vrhy, kdy došlo k úhynu celého vrhu. Další nepříznivou skutečností je 6 nezabřezlých fen. To je číslo poměrně vysoké. Pozitivní je, že pouze 3 feny rodily císařským řezem.

Nyní zmínka k platbám: Velmi se přimlouvám za to, aby jste všechny poplatky spojené s členstvím a chovem platili automaticky a nenechávali se upomínat. Začátkem roku každý ví, že je nutné členství obnovit. Rovněž s každým vrhem jsou spojeny poplatky, které jsou po řadu let neměnné a měly by být automaticky chovatelem uhrazeny. Kontrolní útržky složenek pak poslány poradci chovu, který je vystavil.

Ještě upozornění týkající se pokynů vydaných plemennou knihou: Ukládá poradcům chovu povinnost podepisovat tetovací žádanky před odesláním chovatelům. Proto všichni, kdo mají v předstihu poslané nepodepsané žádanky, pošlete je poradcům k podpisu. Rovněž není možné žádanky okopírovat, byť by byly poradcem podepsány, protože podpis musí být originál. Pl. kniha všechny originál nepodepsané žádanky vrací poradci k podpisu, což prodlužuje dobu vystavení rodokmenů i zbytečně prodražuje.

Ráda bych se ještě zastavila u dvou letošních prestižních akcí a těmi jsou Světová výstava v Dortmundu a Evropská v Bratislavě. Obě výstavy navštívila řada našich členů se psy i bez nich. Všem vystavovatelům patří dík za statečnost reprezentovat a některým dokonce gratulace k výborným umístěním. Rovněž bych zde chtěla poděkovat těm, kteří se účastní zahraničních výstav a reprezentují náš chov po dostupných zemích Evropy. Příští "Světovka" bude v Brazílii a o té si necháme vyprávět. Evropská bude ovšem v Dortmundu a tam... kdo ví...

Závěrem výčtu chovatelských čísel mi prosím dovolte pozastavit se ještě u smutné NULY, která se již po tři roky objevuje v chovatelské statistice velkých černých špiců. Poslední vrh byl odchován u Ing. Průchy v létě roku 2000. Ve vrhu 7 štěňat byly pouze dvě feny. Jedna uhynula v prvním roce stáří, druhá má mateřské radosti doufám ještě před sebou. U ostatních fen v chovu se prostě nedařilo, nebo není chovatelská vůle, jiné jsou již příliš v letech... Chybí nám asi trocha štěstí, které je v chovu tak úzce vymezeném nezbytné. Aktuálně jsou v chovu pouze 3 feny, z toho 2 jsou u nespolehlivých majitelů. Mám tím na mysli neochotu těchto majitelů jít do rizika a nepohodlí spojeného s odchovem štěňat.

Důsledkem toho ovšem je minimální naděje na přirozený rozvoj nebo alespoň udržení plemene. Pro existenci velkých černých špiců je již nutná regenerace, jako tomu bylo asi před třiceti lety. Výbor klubu zvážil naléhavost situace a odsouhlasil regeneraci za pomoci vlčích špiců. Věřím, že tato cesta může vést k cíli, tj. k posílení chovné základny plemene i dnes.

Zatím jsou vytipovány 2 vlčí feny. Černí psi jsou v chovu 3, z toho 2 by mohli založit dvě krevní linie. Je předčasné říkat, jak to může dopadnout. Je to cesta, která má své opodstatnění ve výsledcích dosažených v době první regenerace.

Bude záležet na vstřícnosti a ukázněnosti chovatelů jedinců poskytnutých k regeneraci, ale hlavně na dobrém umístění štěňat narozených z těchto spojení spolehlivým majitelům. Pokud se toto nepodaří, nehneme se ani o krůček. A tady se dostáváme k tomu, proč tak obšírně popisuji NÁŠ problém. Právě proto, že to je NÁŠ problém! Celé naší špicí rodiny, pokud ji chceme uržet kompletní. Chtěla bych touto cestou požádat všechny členy našeho klubu, aby již s předstihem pomohli vyhledat budoucí majitele štěňat ze spojení vlčí x černý velký. Mohou se narodit štěňata celá černá, ale mohou být i štěňata s různým stupněm prokvetlosti černé barvy, mohou být i vlčí. Obě příznivé barvy, tj. černá a vlčí jsou bez větších problémů. Otázkou je, jak umístit štěňata se zbarvením ne zcela typickým.

Je proto třeba vybrat majitele štěňat mezi lidmi kteří pochopí, že i tato štěňata nebo spíše právě tato štěňata mohou být pro další chov VČ špiců velmi cenná. Pokud by mezi vámi byl někdo, kdo by doporučil spolehlivého člověka pro tato štěňata, bude s radostí vítán. Ráda každému případnému zájemci poskytnu informace. Čas pracuje proti nám a proto je nutné připravit chovatelům, kteří do toho tzv. půjdou, včas perspektivu možného umístění štěňat. Vážím si velmi těchto chovatelů, protože vědí, do jak velkého rizika jdou. Patří jim za to dík!

Dovolte mi ještě popřát vám krásné prožití svátečních dnů Vánoc. Užívejte si i radostí na Silvestra, ale pamatujte, že vaši pejsci nechápou důvody vašeho bouřlivého veselí. Uchraňte je pokud možno před zoufalým strachem, který většina z nich koncem roku prožívá. Moc vás o to prosím. Pěkný Nový i celý rok 2004 přeje všem přátelům špiců Marušková.


Související články:

Publikováno 8.1.2004.

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.