Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Archiv > Klub

Zprávy poradců o odchovech 1999 (2)

Ludmila Pavlíková

V prvé řadě vás jistě bude zajímat počet zapsaných štěňat a zde musím konstatovat, že toto není úplně přesný počet, vzhledem k tomu, že dodnes nemám podklady pro dílčí PP za rok 1998 a tak jsem tyto údaje zpracovala pro vás z vašich přihlášek k zápisu štěňat.

Celkový počet narozených štěňat je dobrý, ovšem horší je to už v poměru barevného rozložení. Prvé místo co do počtu zapsaných štěňat je v barvě oranžové a orange-sable, celkem 95 štěňat, z toho pak 50 psů a 45 fenek. Na druhém místě jsou překvapivě špicové bílí s počtem zapsaných štěňat 29, z toho je 15 psů a 14 fenek. Na třetím místě ve stejném počtu odchovaných štěňat jsou černí a hnědí špicové s počtem štěňat 28 v každé barvě. Z toho je zapsáno 16 psů a 12 fen v barvě černé a 19 psů a 9 fenek v barvě hnědé.

Je skutečně škoda, že tak prudce poklesl odchov malých černých špiců, zejména když zvážíme, že tato barva v sobě nesla velice dobrou úroveň exteriérovou a byla používána k vyrovnávání některých nedostatků u oranžových špiců, zvláště chudozubosti, která byla především v počátcích chovu oranžových špiců u nás velice častá. Úroveň černých a hnědých malých špiců je stále velice dobrá. Převážná část odchovů, jak sami asi dobře víte, kdo sledujete v našem Zpravodaji bonitační zprávy, je plnochrupá, též typově jsou na dobré úrovni. Ač se nám zde ještě občas objevují v některých liniích delší a šířeji nasazené uši a užší lebeční partie, což s sebou často nese i delší čenichovou partii, je celkově stav těchto odchovů v barvě černé a hnědé velice uspokojivý.

Oranžový špic je též celkově na dobré úrovni a můžeme jen konstatovat, když porovnáváme bonitační karty z let minulých a současných, že úroveň dnešních odchovů je skutečně lepší než dřív. V minulosti bylo zcela běžné, že oranžovým špicům chyběly 4 a více premolárů; dnes se tento nedostatek snížil a není výjimkou ani plnochrupost. Co se týká typu, též se pomalu vyrovnává a začíná sjednocovat. Ovšem toto nejde tak rychle, vzhledem k tomu, že velikostní ráz malého špice se prolínal vlastně s rázem trpasličím, který se typově dost liší. A tak práce na tomto poli bude ještě dále pokračovat.

Dále bych chtěla co nejdůrazněji naše chovatele upozornit na velice závažné onemocnění, které když se vyskytne a je viditelné, je majitelem různě vysvětlováno a zdůvodňováno, jen ne přiznáváno. Jedná se o více či méně viditelné kulhání jedné, někdy však i obou pánevních končetin. Ve většině případů se jedná o luxaci čéšky neboli patelly (podrobně je toto onemocnění popisováno př. Maruškovou v našem Zpravodaji č.1 loňského roku). Já jen dodávám, že se jedná o defekt, který se vyskytuje v některých liniích a je nutné se na toto zaměřit a včas selektivním postupem pokud možno tento defekt omezit a zastavit, neboť jak je vidět, je toto onemocnění recesivně dědičné.

Nyní ještě ke zbarvení oranžových špiců. Oranžová barva, jak všichni dobře víme, má velikou škálu odstínů. Od čisté syté oranžové, přes orange-sable, která často přechází až do bobřího zbarvení, po světlou oranžovou, která má většinou světlejší až krémové stínování. Tato krásná barva nám však v některých případech začíná dávat i tak velké zesvětlení, že to vypadá spíše jako počátek nežádoucí bílé skvrnitosti a bílá barva do oranžové nepatří. Konkrétně je to bílá brada a spodní část krku, celá hruď, břicho, též osrstění zadní části pánevních končetin a spodní strana ocasu. Pokud takto zbarvený jedinec stojí na výstavě vedle čistě oranžového soupeře, je v nevýhodě a já se obávám, že takto zbarvení jedinci budou pro téměř bílou skvrnitost vyřazováni z chovu. Je proto nutné sledovat výskyt tohoto nežádoucího zbarvení již hned u narozených štěňat, kdy je to velice dobře vidět. Bývá to bílá skvrna na hrudi štěněte, která se velice často zvětšuje s růstem štěněte, nebo bílá skvrna na jedné či obou končetinách. Když je štěněti 6 a více týdnů, tyto skvrny nebývají již dobře patrné, hodně zakrývá dorůstající srst, ale objevuje se to později po přelínání štěněčí srsti. Chovný pár, u kterého se objevilo takto zbarvené štěně nebo štěňata, v žádném případě již nebudeme a nesmíme spojovat. Jen tak zamezíme genetickému rozšiřování této již začínající skvrnitosti v oranžové barvě. Dobře dnes již víme, pokud se trochu zabýváme genetikou v kynologii, že zbarvení psa je vlastně výsledkem vzájemného působení genů mezi sebou a je proto zřejmé, že nelze objektivně vypočítat a říci, že když budeme krýt tuto fenu tímto psem, dá nám to potomky určitého zbarvení a odstínu - kromě špiců bílých, černých a hnědých. Převážně ale pracujeme s předpokladem a možnostmi, hlavně pak se zkušenostmi a v neposlední řade znalostí předků. Takže se snažíme vylučovat známé nám již nedostatky, které se objevovaly v určitých liniích a citlivou selekcí se snažíme docílit lepších výsledků v chovu.

Co se týká malých bílých špiců, mohu jen konstatovat stav potěšujícího zlepšení a zlepšování celkově. V neposlední řade k tomu přispívá i to, že někteří naši chovatelé nakryli své fenky v zahraničí a tím si vlastně rozšiřují chovnou základnu. Dochází zde k celkovému vyrovnání v typu, zlepšení kvality srsti a částečně je již vidět i zlepšování kostry. Já všem těmto obětavým chovatelům touto cestou děkuji.

Na závěr bych chtěla říci jen tolik: kdo se chce stát dobrým a zodpovědným chovatelem, nestačí si jen zakoupit fenu, případně i psa, ale je nutné obětovat trochu volného času a prostudovat si něco z teorie o chovu a o genetice. Dnes již máme dostatek dobré odborné literatury, která je velice srozumitelně napsaná.


Související články:

Publikováno 1.2.2002. 2002, www.spicove.cz

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.