Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Chovatelství psů > Etologie

Mimika obličeje - pes mluví

Stanley Coren

U lidí má při komunikaci důležitý úkol i výraz obličeje. Tvář vyjadřuje širokou škálu citů v často velmi jemných odstínech. Výraz tváře je tak výmluvný, že se někteří lidé (karbaníci, vyjednavači, reportéři i někteří obchodníci) často učí ovládat se natolik, aby jejich tvář nic nevyjadřovala.

Spokojený Harry

Výrazy obličeje psů většinou vycházejí z dolní části a z oblastí kolem tlamy, podobně jako většina výrazů lidských tváří, ale jsou mnohem omezenější rozsahem. Například psi mají méně výrazů ne proto, že by toho nebyli schopni nebo nepotřebovali to, ale protože je volní nervová kontrola rozvinuta pouze kolem tlamy. To neznamená, že by psi nebyli schopni předstírat, ale nepoužívají k tomu tlamy a výrazu tváře. Další omezení výrazu obličeje psů vyplývá z faktu, že jejich čenich má jinou stavbu než lidská ústa. Je určen ke zcela omezenému počtu funkcí a nemá tolik možností měnit výrazy.

Čenich slouží jako mocná zbraň. Protáhlý čenich poskytuje dostatek prostoru pro chrup. A zuby jsou základním nástrojem i zbraní všech masožravců včetně psů. Svalstvo čelistí je důležité pro kousání, kdežto svalstvo pysků je méně důležité, neboť pysky nehrají žádnou roli při zabíjení, žvýkání nebo požírání potravy. Omezené ovládání pysků nedovoluje vytvořit u psů pestrou škálu výrazů obličeje pouhou tlamou, i když jim zůstává dost pružnosti pro širší rozvoj komunikačních signálů. Ve skutečnosti je právě tlama patrně nejvýznamnějším vyjadřovacím prostředkem - a nejen zvukovým.

Řeč tlamy (vyjádřená tvarem) u psů vychází z obecných vzorů komunikačních systémů, včetně toho, že je vyhrazena pro nepočetná důležitá sdělení. Tlama informuje okolí o zuřivosti, dominanci, agresi, strachu, pozornosti, zájmu nebo uklidnění.

Tlama uvolněná, pootevřená, jazyk částečně viditelný nebo visící přes spodní zuby
To je znamením, že pes je spokojený a uvolněný. Tento výraz je obdobou lidského úsměvu a lidé si jej také tak po staletí vykládali. Převedeno do slov to znamená "jsem šťastný a spokojený", "všechno je v pořádku" nebo "nevidím žádné potíže a hrozby".
Tlama zavřená, zuby ani jazyk nejsou vidět
Pouhé zavření tlamy změní význam psova výrazu. Zavřená tlama je často spojena s pohledem v určitém směru a uši a hlava se lehce nasměrují vpřed. Je to známka pozornosti nebo zájmu. Úsměv zmizel, protože pes je nyní zaujat situací. Pokouší se rozluštit význam toho, co vidí, a případně se rozhoduje, co má podniknout. Již není pasivní, ale není také rozčilen nebo vzrušen. Tento výraz znamená asi "to je zajímavé", nebo "to mě zajímá, co se to tam děje?".

Varovné signály vznikají zdvižením nebo ohrnutím pysku, což odhalí zuby a někdy i dásně. Hlavní pravidlo pro hodnocení výrazu tlamy psa je jednoduché. Čím více je vidět z chrupu a dásní, tím důrazněji pes projevuje agresi. Je to velmi důrazný signál, který ukazuje psí zbraně (zuby), jedinci, který to vidí, je jasné, že pokud toto varování nevezme vážně, může být napaden. Proto se zpravidla obrátí na hřbet nebo udělá jiné smířlivé gesto. Pokud se díky tomuto signálu dá vyhnout boji, je přežití nejen idividua, ale také smečky nebo druhu jistější.

Pysky ohrnuté, takže odhalují zuby, tlama většinou sevřená
Je to první známka znepokojení nebo strachu psa. Pes se neozývá, může být úplně zticha, jen hledí ke zdroji neklidu. V jiném případě může vydávat nízké, chvějivé vrčení. To je základní signál pro nejbližšího psa, že by měl odejít na větší vzdálenost a omezit společenské styky. Není to ještě prostá výstraha, ale první známka nepřátelství nebo strachu. V každodenní lidské řeči by se to dalo přeložit takto: "Jdi pryč, otravuješ mě!" nebo "Odprejskni, překážíš mi!".
Pysky ohrnuté, takže odhalují tesáky, kůže na nose je zvrásněná, tlama zčásti otevřená
Dá se to přeložit takto: "Pokud uděláš něco, co si můžu vyložit špatně, kousnu tě." Všimněte si, že tento výraz pouze sděluje, jaké záměry a pocity má dotyčný pes. Nepraví to nic o příčině, která tento hrozivý signál vyvolala. Může to být pouhý výraz sociální dominance, který podává sebevědomý, výše postavený pes, ale může to být, jak uvidíme dál, také projev strachu. Pokud v takovém případě ke psovi přijdeme příliš blízko, můžeme vyvolat přímý útok. Nejlepší odpovědí na tento signál je zůstat klidně stát nebo couvnout.
Pysky jsou ohrnuty, takže odhalují nejen všechny zuby, ale celé dásně horní čelisti, hřbet nosu je silně zvrásněný
To je poslední varování, že fyzický útok je nejen možný, ale může být spuštěn zcela snadno. Lze ho přeložit: "Vypadni, nebo bude zle!" Je to známka úplného rozladění, která napovídá, že pes je připraven a ochoten zahájit zuřivý útok. Pokud se setkáte s tímto projevem, nesmíte se obrátit a utéci, ani když vás silně znepokojí. Všichni psi mají geneticky naprogramováno pronásledování kořisti, takže okamžitě koušou do čehokoli, co před nimi prchá. Dokonce i když je agrese vyvolaná strachem, ne zuřivostí sebevědomého dominantního jedince, je hladina vzrušení psa tak vysoká, že každý běžící nebo rychle se pohybující objekt vyprovokuje pronásledování a útok.

Publikováno 3.6.2005. Převzato z knihy Stanley Coren: Co má pes na jazyku

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.