Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Chovatelství psů > Etologie

O psích jménech

Stanley Coren

Důležitým dokladem toho, jaké místo psi zaujímají v našem životě, je fakt, že jim dáváme jména. Díky tomu má každý pes vlastní identitu, a to ukazuje na jeho význam. Pro každého psa je tento zvuk důležitý. Je velmi zajímavé, jak se psi naučí reagovat na zvuk svého jména. Divoká společensky žijící zvířata nepotřebují pojmenování. Každý živočich zná své místo ve skupině a reaguje na výzvu ostatních bez jakýchkoliv zvukových identifikačních prostředků. Pouze v lidském světě se psi musejí učit receptivnímu jazyku.

Kaippo Galant, Kareem Sauttero, Kario Banditt a Kearney Arrow Lukato Gold

Pro lidské bytosti jsou jména velmi důležitá věc. Podle Bible například bylo prvním počinem Boha, že dal Adamovi jméno a pojmenoval každou živou věc. Pro přístup k živočichům je typické, že jména dostávají jenom vybraní tvorové. Sedlák nepojmenovává svá kuřata nebo dobytek chovaný na žír. Dát někomu jméno je uznáním jeho individuality, toho, že dotyčný tvor má vlastní identitu a je pociťován jako osobnost. Lidé, kteří neuznávají psy jako individuality, mají tendenci používat generalizující označení, když o nich mluví. Taková osoba říká: "Ten pes má hlad, nakrm ho!" a tím dokazuje určitý nedostatek respektu, stejně jako kdyby mluvil o svém synovi nebo dceři takto: "To dítě má hlad, nakrm je!" Lidé, kteří mají skutečný vztah, používají individuální jména. Říkáme, že Lassie, nebo Sára nebo Jirka mají hlad, pokud je máme rádi.

Inuité (Eskymáci) jdou ve vztahu ke psům ještě dál. Věří, že psi nemají duši, pokud nedostanou jména. Zvláštní jména dávají psům podle lidí, a to hlavně jména ztracených příbuzných. Jen málo psů má tato vážená jména. Tyto šťastné psy si berou domů a obvykle je lépe krmí a mnohem pečlivěji je ošetřují než psy, kteří pouze tahají saně a pracují. Inuité však potřebují také nějaký způsob, jak identifikovat každého z těchto pracovních psů. Proto každý z nich má své označení, které vychází z jejich fyzických znaků, jako Šedý, Černý, Dlouhý zub, Skvrnitý ocas, Darebák apod. Mohou však být odvozena od jejich schopností a chování, jako Běžec, Ospalec, Šťastný nebo Statečné srdce. Tato označení, která nejsou skutečnými jmény, podle eskymácké tradice nedávají psům duši.

Ovšem pokud si odmyslíme všecky mystické a náboženské ohledy, jsou psí jména stejně životně důležitá pro jejich existenci. Uvědomte si, že psi žijí v moři lidských slov. Ovšem jejich slovník je omezený a podobný souboru termínů u velmi malého dítěte. Pro psa je zásadně důležité, aby při luštění naší řeči dokázal najít určitý výraz, slovo, které se týká přímo jeho osobně, a rozlišil je od všech ostatních. Jestliže vyslovíte jméno psa, znamená to "Pozorně poslouchej, následující slova jsou pro tebe".

Čistokrevní psi mívají obvykle dvě nebo více jmen. První jméno je to, pod kterým je pes registrován v plemenné knize. Tato jména jsou obvykle podivuhodně pompézní nebo nesmyslná. Třeba "Remasia Vindebon of Torwood", "Flatcastle Shadow on Wild Watter", "Black Lace Moon Light Romance" nebo "Solar Optics from Creek Wood". Ovšem pro psa je mnohem důležitější jméno, kterým ho voláte. Většina lidí proto hledá krátké jméno, které by používala v denním styku se psem. Toto jméno by pro psa mělo být jedinečné a jediné, které budete používat vždy, když o něm mluvíte.

Někteří lidé dávají svým psům jména, která mají vzbudit nějaký konkrétní dojem. Například profesionální sportovci se často pokoušejí vytvořit dojem, že jsou zvlášť tvrdí a dominantní. Tito lidé si často vybírají velké, nebezpečně vypadající psy, jako jsou rotvajleři, bulmastifové, dobrmani a německé dogy, na nichž je uvádí v nadšení fakt, že jsou také tvrdí a sveřepí. Takové psy obvykle zdobí výbavou, která má dojem ještě podtrhnout - mimo jiné těžkými koženými obojky plnými cvočků. Kromě toho musí mít pes to správné jméno. Např. Herschel Walker, vynikající profesionální hráč amerického fotbalu, měl rotvajlera jménem Al Capone. Psi jiných profesionálních sportovců nesli např. jména Slugger (Nájemný rváč), Rocky (Tvrďák), Hawk (Jestřáb), Ghost (Duch), Jagger (Zubatý, ale také Spiťar), Trooper (Voják), Rocket (Raketa) a Shaka Zulu. Pes s jménem Fluffy (Štuclík), Honey (Zlatíčko) nebo Fifi by jim prostě neseděl.

Znamená snad, že když svému psovi dáte zvučné a dominantní jméno, lidé budou i vás brát jako tvrdšího chlapíka a velkého šéfa? Nepřipadá mi to tak docela jisté. Ale dáte-li psovi takové tvrdé nebo hrozivé jméno, změníte tím způsob, jak se na něj budou dívat a reagovat jiní lidé. Prakticky každé slovo se může stát jménem. Jednoduché výrazy, vybrané ze slovníku, jako Promise (naděje), Spice (koření), Skylark (Skřivan) nebo Runner (Běžec), ty všechny mohou být příhodnými jmény psů. Klidně si zajímavé jméno můžete najít na mapě: Oxford, Newgate nebo Kongo. Pokud mají lidé zvláštní zájmy, mohou vybrat použitelná jména i z technických názvů. Deset nejoblíbenějších jmen je v USA a v Británii pozoruhodně shodných již po desítky let. Nejpopulárnější jména jsou:

xPro psyPro feny
1.MaxPrinces
2.RockyLady
3.LuckySandy
4.DukeSheba
5.KingGinger
6.RustyBrandy
7.PrinceSamantha
8.BuddyDaisy
9.BusterMissy
10.BlackieMisty

Mně připadá nejúspěšnější jméno Snoopy - pes, který proslavil populární komiks Charlese Shultze "Peanuts" (Buráci) - ale to není na tomto psím seznamu příliš vysoko.

Chovatelský klub dovoluje provést u psa pouze jedinou změnu jména za celý život. Psi jsou ovšem velmi přizpůsobiví a snadno se naučí novému jménu. Např. u psů pocházejících z útulků často neznáme jejich jméno, ale oni se rychle naučí novému jménu, které jim dáme. Někdy i pes, který žije nepřetržitě v jedné rodině, změní jméno. To se obvykle stává, když pes dostane náhodnou přezdívku a na tu si potom zvykne nastálo. Jakýkoli zvuk soustavně používaný při styku se psem se může stát jeho jménem.

Publikováno 3.6.2005. Převzato z knihy Stanley Coren: Co má pes na jazyku

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.