Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Chovatelství psů > Začínáme s chovem

Chovatelská stanice - jak vzniká

Eva Nohelová (noe@raz-dva.cz) http://www.rancpohoda.unas.cz/

Zažádat si o vystavení certifikátu o chráněném názvu chovatelské stanice je vhodné ihned po zařazení feny do chovu. Žádost se podává na Českomoravskou kynologickou unii (ČMKU) na předtištěném formuláři (který si předem vyžádejte), případně je možné napsat žádost i bez daného tiskopisu. Na žádosti musí být uvedena přesná adresa chovatele (majitele chovné feny) a šest názvů, které si chovatel sám vybere, v pořadí od chovatelem "nejoblíbenějšího". Nezřídka se stává, zejména pokud se jedná o cizojazyčný název, že jsou některé z uvedených názvů již jiným chovatelem obsazené. Proto je třeba počítat s tím, že název, který se nachází na prvním či druhém místě ještě nemusí být potvrzen. Název se může skládat z jednoho či dvou slov (předložka se nepočítá). Pokud název má obsahovat předložku - např. "od Šestého potoka", je třeba tuto předložku do žádosti uvést, není přidělená automaticky!

Paničko, máš tu stanici nebo ne?

ČMKU ověří v českém národním rejstříku, zda vybraný název nemá některá z českých chovatelských stanic. Pokud nemá, pošle žádost k evidenci do sídla FCI v Belgii. Pokud ani tam zvolený název není, FCI tento název potvrdí a pošle zpět na ČMKU. Pokud tento název již někdo má, žádosti nevyhoví a ČMKU musí prověřit další název ze seznamu. Toto se opakuje, dokud se nenajde jeden z uvedených šesti názvů, který ještě nikdo nemá. Jakmile FCI potvrdí, že název ještě nikdo nemá, ČMKU pošle chovateli na dobírku evidenční kartu chovatelské stanice. Jelikož až když vlastní chovatel "chovatelskou stanici", lépe řečeno evidenční kartu, může mít jeho fena, která je chovná a po splnění dalších podmínek štěňata s průkazem původu.

Jak vidět, vyřízení přidělení názvu chovné stanice může trvat poměrně dlouho (i měsíce!), neodkládejte její vyřízení až na termín krytí své feny.

Publikováno 26.9.2005, poslední změna 8.5.2006. 2001, uveřejněno se souhlasem autorky.

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.