Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Chovatelství psů > Začínáme s chovem

Jak chovat co nejlépe?

Magdalena Hodálová /Čižmářová/ (spicove@centrum.cz)

V biologii neexistuje výraz 100%. Vždy zde hraje svou roli i náhoda. Nemáme tedy nikdy absolutní záruku a nemůžeme vám dát recept na produkci celých vrhů šampionů, ale pouze předpoklad k úspěšným odchovům. Dovolujeme si použít zkušenosti dlouholetých úspěšných chovatelů z USA.

Vybírání štěňátka aneb Laki, Gloria, Ariel a Archie

Základem pro produkci kvalitních štěňat je v první řadě kvalitní fena. Pojmem kvalitní se nerozumí úspěšnost na výstavách, ale i kvalita rodokmenová a zdravotní. Máme-li zvíře, které je úspěšné na výstavách, není ještě zárukou kvalitních štěňat. Základem pro výběr vhodných partnerů je prostudování rodokmenů obou zvířata a kritické zhodnocení exteriéru. Musíme si ujasnit, která plemenné znaky chceme ve svém chovu upevnit a která si naopak přejeme odstranit. Samozřejmě žádný krycí pes není alespoň bez malé chybičky, ale jeho výraznými přednostmi se můžeme pokusit vyrovnat slabší stránky naší feny. Psa musíme posuzovat jako celek, ne pouze jeho jednotlivé znaky. Nevyplácí se krýt psem, který má sice námi hledanou přednost, např. krásnou hlavu, ale jinak je průměrný.

Mnozí si myslí, že nedostatky feny odstraní, vyberou-li si ke krytí psa s nedostatky opačného charakteru. Např. má-li fena lehkou hlavu, nelze vybrat psa s těžkou lymfatickou hlavou, dále malá fena - velký pes, extrémně dlouhá a krátká čenichová partie apod. Štěňata bohužel dědí nejen žádoucí znaky a dobré vlastnosti. Vybereme tedy celkově co nejkvalitnějšího psa. Je-li to možně, je důležitě seznámit se také s rodiči a sourozenci psa, včetně odchovů. Mají-li i oni námi požadované vlastnosti, je větši pravděpodobnost, že je pes předá i potomkům naši feny. Je velmi důležité znát rodokmen vybraného psa. Pokud je námi vybraný pes úspěšný na výstavách, ale má průměrné až podprůměrné předky, nebude dávat kvalitní potomky. Pokud pochází z liniové plemenitby na vynikající předky, má větší šanci prosadit své kvality u potomků, než je-li výsledkem náhodného připáření. Při hodnoceni potomků psa s jinými fenami musíme brát v úvahu i matky štěňat a jejich kvalitu. Sebekrásnější pes s podprůměrnou fenou nemůže udělat zázrak.

Mnozí chovatelé zastávají názor, že případné vady, které se ve vrhu objeví, ovlivnil nevhodný krycí pes. Pokud máme ve vrhu štěňata s chybějícím varletem, předkusem, rozštěpem patra nebo jinou dědičnou vadou, mají pro zmíněnou vadu dispozici oba rodiče! Nezřídka se stává, že majitel příští krytí feny uskuteční s jiným psem, žádná ze zmíněných vad se neobjeví a majitel feny za viníka a nositele vady označí psa z předchozího kryti. Je to názor mylný a ještě jednou opakujeme, že pro vadu, která se vyskytla, mají předpoklad oba rodiče.

Zkušenosti z Ameriky ukazují, že největší úspěšnosti docílíme liniovou plemenitbou. Co to v praxi znamená? Pro tuto plemenitbu se hodí pouze špičkoví jedinci, kteří jsou naprosto zdraví a přenášejí na své potomstvo vynikající vlastnosti. Linie je vzdálenější příbuzenská plemenitba, kde se opakují výše uvedení kvalitní předci od třetí generace, ideální je ve čtvrté a páté generaci.

I u nás se bohužel častěji v poslední době stále častěji zaměňuje velmi úzká příbuzenská plemenitba s plemenitbou liniovou. Přicházejí žádosti i o krytí, kde je požadována naprosto nevhodná blízká příbuzenská plemenitba na nekvalitní předky. Pokud chce chovatel uskutečnit jakýkoliv stupeň liniové plemenitby, měl by výborně znát kvality předků uvedených v rodokmenu. A to nejen exteriérově, protože účelem je produkovat zvířata nejen krásná, ale především zdravá. Pokud tedy chovatel znalosti o předcích nemá a ani je nemůže získat, je odpovědnější od takového krytí upustit a uskutečnit náhodně připáření.

Náhodné připařování je primitivním způsobem plemenitby, který se vyskytuje u všech volně žijících zvířat. Každý jedinec má při něm stejnou šanci se reprodukovat. Tento druh plemenitby je velmi rozšířen u všech plemen v celé Evropě. Riziko dědičných vad a chorob je v tomto případě podstatně nižší než u liniové plemenitby.

Co dodat na závěr? Tento článek vznikl s přáním, aby se výběru partnerů věnovala náležitá pozornost. Všem chovatelům přejeme krásná a zdravá štěňata. Pomluvy a vzájemná osočování nejsou žádným přínosem pro chov.

Publikováno 3.2.2005, poslední změna 4.5.2006. Převzato ze Zpravodaje Amerických kokrů.

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.