Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Chov špiců > Plemeno

Problémy s chovem pomeraniana v ČR (část 4.)

Hana Brzobohatá (brzobohatahana@seznam.cz)

Dopis adresovaný KCHŠ 22.1.2007

Vážení členové výboru,

chtěla bych touto písemnou cestou požádat o řešení patové situace, která vzniká již při zápisu importovaných pomeranianů ze zemí, které jsou členem FCI se sídlem v Bruselu stejně, jako naše republika. V případě, že dovezu psa z Dánska, má tento pes v průkazu původu zapsáno plemeno POMERANIAN (kterýžto spadá pod standard německého špice podle standardu FCI, včetně keeshonda). Na české plemenné knize mi do přílohy k originálu PP zapíšou, že jde pouze o Německého špice, s čímž jako i ostatní chovatelé pomeranianů (kterých lze spočítat pouze na prstech jedné ruky) nemohu zásadně souhlasit! Jde skutečně o plemeno, které se výrazně odlišuje od rodového Německého špice a nemohu v zásadě souhlasit s podsouváním a nepřímým vnucováním jiného plemene, než které jsem si nejenom zamilovala, ale i KOUPILA a věnovala mu kus svého života.

trpasličí špic Zaddo z Hradu Pajrekupomeranianka Soffie's Carmen

Je to skutečně degradující situace, kdy neustále dochází k nemilým dohadům nejenom na výstavách v Čechách a dále pak při exportech do zahraničí, kdy se nedá vysvětlit novým zájemcům, že ač kryjeme a chováme na importovaných pomeranianech, při prodeji z nich máme Německé špice, to znamená plemeno, které jsem si k chovu nevybrala a nepoužila. Skutečně, pro nás chovatele pomeranianů nezáviděníhodná situace.

Další nemilou situací, která se nás přímo dotýká, je střihově upravený pomeranian v Čechách. Opakem jsou zahraniční výstavy, kde se alespoň bez mírné střihové úpravy neobejdete! Vždyť se střihově upravuje nejedno plemeno, včetně loveckých a pracovních plemen a také se v jejich standardu o střihové úpravě nehovoří. Prostě jde o ESTETIKU a účelové zvýraznění jistých předností a krásy plemene. Na špičkové výstavy se má chodit se špičkově upraveným psem! "Jako MISS". Ano, je pravda, že klasický Německý špic bez vkřížení pomeraniana nepotřebuje žádnou střihovou úpravu, je svůj, přírodní a nikde mu nic navíc nenaroste. Naproti tomu, když kvalitní pomeranian vypadá tak, jak vypadat má, narůstá mu bohatá srst natolik, že se musí usměrňovat nepěkné střapce na uších, přerůstání hřívy, kalhotek a na nožkách mu narůstají nepěkné rousy a standard přeci hovoří o kočičích tlapkách. Pomeranian s jemnou hustou srstí alespoň minimální úpravu potřebuje. Já osobně prosazuji celkovou střihovou úpravu, přesně takovou, jakou se honosí vítězní pomeraniani na evropských a světových výstavách včetně CRUFTU v Anglii. Viz přílohy.

Finch's Ovations for Me - BOB Crufts 2006
Finch's Ovations for Me - BOB Crufts 2006

Proto Vás žádám a přímo prosím o přehodnocení této situace, do které se my chovatelé pomeranianů dostáváme a které nám přímo znepříjemňují a svým způsobem poškozují chov.

Navrhuji možnost, jak by se dala tato situace vyřešit: napsat pod rodové plemeno Německý špic, varianta pomeranian/keeshond. Další možností by bylo zaslat dotaz, jak řešit tento problém, přímo na ústředí FCI do Bruselu. VOLPINO má svůj vlastní standard i JAPONSKÝ ŠPIC a přesto jsou od německého špice na rozdíl od pomeraniana téměř nerozeznatelní.

Děkuji za pozornost a doufám, že nám chovatelům pomeranianů, alespoň nějakým způsobem pomůžete, abychom se mohli s úsměvem vrátit na naše výstavy a bez stresových situací opět předvedli i jinou, pro mnoho lidí neznámou variantu špice - pomeraniana.

Dopis adresovaný KCHŠ 26.8.2007

Vážený pane předsedo, vážená paní jednatelko, vážená hlavní poradkyně chovu a vážení členové výboru Klubu chovatelů německých špiců.

Dne 16.6.2007 jsem byl vámi pozván na schůzi výboru, kde jsem přednesl za sebe a další členy chovatelů pomeranianů návrh na zápis do přílohy PP u dovozu a PP odchovů štěňat pomeranianů. Na této schůzi jsem zdůvodnil proč se má zapisovat místo německý špic u pomeranianů pouze samostatně pomeranian. Domníval jsem se, že tento můj návrh bude členy výboru akceptován tak, jak jsem ho podal. Bohužel ze zápisu jsme zjistili, že tomu tak není a členové výboru navrhli, že se bude zapisovat německý trpasličí špic / pomeranian.

pomeraniantrpasličí špic

Žádáme znovu členy výboru o přehodnocení tohoto návrhu před doručením na ČMKU a abyste nám chovatelům pomeranianů umožnili ničím nepodmiňovaný, plnohodnotnotný a nezávislý chov pomeranianů srovnatelný s chovem německých špiců, neboť název německý špic trpasličí / pomeranian je pro nás chovatele pomeranianů zcela nepřijatelný.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebude možné navrhovanou změnu přijmout, tak vás jménem svým a jménem chovatelů pomeranianů žádáme o souhlas s vytvořením SEKCE PŘÁTEL POMERANIANA, dále pak jen SPP, se zachováním standardu č.97/z 5.3.1998/D při Klubu chovatelů německých špiců. PROČ vytvoření SEKCE?

Název dvou variant v jednom průkazu původu nic neřeší a ve své podstatě je to nesmysl, neboť neřeší odlišnosti obou variant, jenom jednoduše zabíjí 2 mouchy jednou ranou. Vzhledem k tomu, že si Němci přisvojili plemeno pomeraniana anglického a amerického typu, který je od evropského německého typu špice odlišný, tak musí být tato odlišnost v PP zviditelněná.

štěně trpasličího špice Einnarie Ysset Lukato Goldštěně pomeraniana Blossom Kimono of Athens

Sekce bude sdružovat pod KCHŠ chovatele a příznivce pomeranianů ze zemí jeho vývoje (Anglie a Amerika), ale i chovatele, kteří chovají pomeraniany zapsané v plemenné knize ČMKU jako němečtí špicové a to nejméně s 3 generacemi pomeranianů ze strany matky dozadu a ze strany otce by to měl být vždy čistý pomeranian, jehož předci pocházejí ze zemí buď vývoje plemene, zapsané u KC, CKC a AKC a nebo z členských zemí FCI, kteří mají v exportním PP zapsáno rasa: pomeranian a nebo z členských zemí FCI, kde je napsána varieta německý trpasličí špic (a jejichž předci jsou importy ze zemí shora uvedených), což bude měřítkem pro určení chovného pomeraniana v naší sekci. Jak jednoduché.

Dalším důvodem proč vytvořit sekci, je především seznámení široké veřejnosti s pomeranianem, který až doposud byl znám pouze pod nevhodným označením "německý špic". Založení sekce nevnímejte jako špatný úmysl, nebo "útok" na Klub a chovatele německých špiců, ale jako čistě zoufalou touhou chovat pomeraniany. My chovatelé a milovníci pomeranianů chceme zrovna tak jako chovatelé německých špiců plnohodnotně chovat toto přidružené plemeno k německému špicovi a obohatit výstavy o další "pohledové" zážitky. Na výstavách by spolu zatím chodili němečtí trpasličí špicové a pomeraniani společně. Na tabuli, kde se zaznamenává sled vystavovaných plemen a výsledky posouzených psů, by byl německý trpasličí špic zapsán zatím, než se projedná samostatné posuzování obou variet, společně s pomeranianem. Bez lomítka. Příklad: německý trpasličí špic a pomeranian.

pomeranian - Finch's Ovations for Metrpasličí špic

A co se týká výstav, tak bych to zatím nebral jako žádné drama, neboť je to v plné kompetenci toho kterého rozhodčího, který v kruhu posuzuje a koho upřednostní. Může být zrovna tak krásný trpasličí špic, jako krásný pomeranian. Ale do budoucna si myslím, že obě variety by měly chodit každá zvlášť.

V sekci pomeranianů se nepočítá s přeřazováním, tudíž by odpadla i bonitace a tím pádem bychom měli i více nezávislých rozhodčích. Ještě můj názor na bonitace. Bohužel díky bonitacím se plemeno německý špic směrem nahoru od trpasličích po střední špice a to ještě díky pomeranianizaci a přeřazování neustálilo, ale totálně rozhodilo.

My, členové sekce, jsme pro demokratický-volný chov, bez zasahování zástupců Klubu, který umožňuje zkvalitnění a radost z chovu, neboť vkládá slušným chovatelům do rukou morální a etickou zodpovědnost za neustálé vylepšování pomeraniana při zachování jeho zdraví. Každý slušný chovatel by si měl nechat u veterináře s atestací pro tyto výkony vyšetřit u pejska či fenky luxaci patelly, oční pozadí PRA a srdce. To jsou ty nejzávažnější nemoci všech trpasličích a malých plemen.

trpasličí špicové Watan II a Zaddo z Hradu Pajrekupomeranianky Soffie's Carmen a Comet

Jelikož plemeno pomeranian je považováno v zemích vývoje za vyloženě společenské toy plemeno, neboť bylo pro tyto účely vyloženě prošlechtěno (vkřížení jiných trpasličích plemen), změnila se nejen povaha, ale především i exteriér. Proto pro pomeraniana budou vytvořeny i jiné chovné podmínky (které přikládáme v příloze), než tomu je u evropského německého špice.

Další skutečností která je zavádějící je, že pomeranian má ještě dva důkladně propracované standardy KC a AKC. A proto by se mělo brát v úvahu i to, že se importem z těchto zemí rozšíří, kromě jiných odlišností, i daleko širší barevné variety tohoto plemene, které jsou v USA běžné, standardní a povolené! I o tom bude v budoucnu velmi zajímavá debata.

modrý pomeranian Soffie's Dark Knight
modrý pomeranian Soffie's Dark Knight

Další prioritou sekce pomeranianů je rozšířit jejich genofond s benevolentním přihlédnutím na jisté "nedostatky" (které se třeba penalizují u evropského špice) a s přihlédnutím na USA standard, (nepočítat premoláry, které se stejně nikde nekontrolují, pouze kontrolovat skus, kde vylučující vadou by byl klasický předkus a podkus; nevyřazovat z důvodu nekorektního postavení spodních řezáků psy se správnou délkou čelistí; nevyřazovat kvůli chybějícímu 1 řezáku a malé fontanele, která se časem stejně zavápňuje u jinak vynikajících typických pomeranianů) a hlavně uznat a nepenalizovat, jak je doposud u některých rozhodčí zvykem, střihovou úpravu, která je u pomeraniana nutná! Ovšem, zase si každý svobodně zvolí, až do jaké míry se střihově upraveným pomeranianem půjde na výstavu. Přesně tak, jak to vidíme na zahraničních výstavách. Je to svobodná volba chovatele. Chovatel si sám zhodnotí na výstavách v konkurenci jiných psů, zda jeho pes či fena byli dobře či špatně upraveni a připraveni na výstavu. Z výstav se jistě poučí.

Sekce je dobrovolná pro chovatele, obdivovatele a milovníky pomeranianů, kde každý chovatel bude chovat sám za sebe a ručit za kvalitu svého chovu. Je to přirozená selekce mezi chovateli. Kontroly vrhu a poradenství by se konaly pouze na požádání chovatele. Svojí šlechtitelskou "činnost" by pak každý chovatel zúročil na výstavách, které by byly garantem uchovnění (min. 2 výstavy vyššího typu, s nejnižší známkou VD). Jen na výstavách se ukáží psi a feny v celé své kráse a povaze. Odbourala by se i dosavadní mystifikace zájemců o štěně, kdy se nabízí německý trpasličí špic za pomeraniana. A zápis do PP navrhovaný výborem klubu, německý trpasličí špic/pomeranian k tomu přímo vybízí.

Soffie's Snoop Dog
Soffie's Snoop Dog

Ti, co si pořídili k německému trpasličímu špicovi importovaného pomeraniana, tak je to jenom jejich věc. Ale jejich odchov bude mít napsáno v PP Německý trpasličí špic - jsou to chovatelé, kteří se rozhodli svého trpasličího špice vylepšovat, ale pomeranian to není. Do budoucna se mohou rozhodnout, kterou cestou se vydají. Buď si pomeraniana k pomeranianovi koupí a nebo si ho šlechtitelskou prací vyšlechtí. Otec štěňat by měl být vždy čistý pomeranian. O dalších možných chovných podmínkách a zařazení do chovu se dohodneme diskuzí. A až tito chovatelé budou mít ze strany matky do 3 generace v PP samé pomeraniany, budou do našich řad vřele vítáni. Přeji jim dlouhou, ale příjemnou šlechtitelskou trasu.

Žádám vás touto cestou, dejte nám chovatelům pomeranianů, které jsme si vybrali a zamilovali, šanci chovat s radostí a nadšením.

Závěrem: V případě, že dojde k vzájemné shodě a pomeranian bude v PP označen jako samostatně bez lomítka s německým trpasličím špicem, přesně tak, jak to mají jiné členské kynologické kluby FCI a nikdo se nad tím nepozastavuje (ani Němci) a dojde ke zrušení bonitace (pouze u pomeranianů) pak není nutné sekci zřizovat.

Návrh na zápis do PP : Německý špic velký, Německý špic vlčí, Keeshond, Německý špic střední, Německý špic malý, Německý špic trpasličí, Pomeranian

Seznam chovatelů, budoucích chovatelů a přátel SPPP: Vladislav Brzobohatý, Hana Brzobohatá, Miroslav Černohorský, Renata Volšická, Hana Sommerová-Krejčí, Martina Křížová, Kristina Vaníčková, Miluše Vlčková, Jana Žežulková, Jana Krušandlová, Kateřina Bečanová, Tereza Čapková

Dále vyzýváme členy našeho KCHŠ, aby nás chovatele pomeranianů svým hlasem podpořili a dali tím zelenou chovu pomeranianů v našem Klubu. Schůze výboru KCHŠ se koná 6.9.2007. Vy, kteří souhlasíte s naším záměrem, vyjádřete nám svojí podporu na e-mail brzobohatahana@seznam.cz do 5.9.2007. Děkuji.

Za chovatele pomeranianů Vladislav Brzobohatý

Problémy s chovem pomeraniana v ČR (část 1.)
Problémy s chovem pomeraniana v ČR (část 2.)
Problémy s chovem pomeraniana v ČR (část 3.)
Problémy s chovem pomeraniana v ČR (část 4.)

Publikováno 30.8.2007. 2007, pro www.spicove.cz

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.