Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Vaše příběhy

Argo - vlčí špic v pohotovostní jednotce

Jan Pakosta (info@tecard.cz) http://www.zachranari.cz/

Po ztrátě nalezence feny jezevčíka jsme viděli inzerát v jednom časopise: prodám štěňata Německého vlčího špice. Nejprve jsme se radili, máme-li ho koupit. Protože jsme ještě takového špice neviděli, tak to vyhrál. Po práci se manželka se synem rozjeli 9.11.1995 k Liberci pro dáreček k chovatelce paní Hornové. Pejsek se jmenoval Akim z Viktorinku a narodil se 19.7.1995. Po příjezdu domů bylo velké nadšení a začalo rozmazlování a hýčkání malého drobečka.

Po dovršení devíti měsíců jsme začali chodit na kynologické cvičiště v Karlových Varech - Dvorech, kde jsme začali se základní poslušností, protože jsme chtěli mít slušného pejska. Tam si nás všimli a poradili, že by z něj mohl být "pes záchranář". Pod odborným vedením jsme začali stopovat a vyhledávat zavalené osoby v sutinách. Po dvouletém tréninku začaly zkoušky. První zkoušku složil Argo 14.1.1998. A tak to pokračovalo dále. Nyní jich má složeno 12. V březnu 2002 složil zkoušku do pohotovostní jednotky záchranných psů ČR - tedy pro nasazení v rámci České republiky. Úspěšný byl i na výstavách: 2x V1 na Krajské výstavě, 2x Oblastní vítěz a na mezinárodní výstavě RCACIB.

A jak se stane z vlčího špice "záchranář"? Výcvik psa začíná kolem 4. až 6. měsíce. Pejsek musí být vyrovnaný a nesmí se bár střelby ani žádných ostatních hluků. Začíná se seznamovat s okolím a s ostatními psy na cvičišti, kde se vše začíná hrou a odměnou pamlskem za dobře provedený povel. Třeba přivolání k psovodovi, chůze u nohy na vodítku, štěkání na povel a některé překážky odpovídající jeho věku. Stopa se provádí na krátkou vzdálenost s pamlsky, které se dávají na stopu a ta se pak prodlužuje podle potřeby. Na konci stopy přijde velká pochvala a odměna pamlskem nebo míčkem. Vyhledávání v sutinách začíná nejprve schováním figuranta za roh budovy, kam se pak pes vyšle. Figuranta musí najít a vyštěkat, načež od něj dostane odměnu. Když už pejsek toto dobře ovládá, vymýšlí se složitější úkryty, které se mohou nacházet až dva metry nad úrovní země. V lese se figurant schová nejprve za strom a pak je postup stejný jako v sutinách.

ZZZ - zkouška záchranářské způsobilosti

Jedná se o prvotní přezkoušení psa, při němž se celkově posuzují jeho schopnosti v závislosti na možném budoucím využití v některém ze směrů záchranářského výcviku. Tato zkouška je určena pro čekatele členství ve Svazu záchranných brigád, proto je nazývána vstupní zkouškou a nastupující psovodi zpravidla dosud nejsou členy SZBK.

ZZP - zkouška záchranných prací 1.-3. stupeň

Nejzákladnější směr výcviku záchranných psů je přezkušován ve třech obtížnostních stupních od prvního k nejvyššímu třetímu. Podle požadavků ZZP3 je konáno i mistrovství ČR. V metodických stupních řeší pes v prvním stupni klasické spodní úkryty zavalených živých osob, ve druhém stupni prokazuje schopnost pracovat v podstatně ztížených podmínkách (potmě, v dýmu, v částečně zatopených lokalitách apod.). Ve vrcholném třetím stupni řeší nejen nejobtížnější úkryty osob ve výškách do tří metrů, ale vyhledává již i neživé osoby (vzorky mrtvého pachu). Zkoušky jsou doplněny i disciplínami poslušnosti ZZP 1-3.

ZLP - zkouška lavinových prací 1.-3. stupeň

Obdoba záchranných prací v zimní modifikaci prováděná opět ve třech obtížnostních stupních. Psovod zde pochopitelně pracuje na lyžích, takže souhra ve dvojici se psem je zde výrazně obtížnější. Jednotlivé stupně zkoušek jsou opět rozlišeny nejen co do předkládaných úkolů, ale především musí být výrazně rozlišeny náročností použitého terénu. Ke zkouškám patří i disciplína poslušnosti ZLP.

ZVP - zkouška vodních prací 1.-3. stupeň

Dosud nejmladší výcvikový směr záchranných prací se co do způsobu prováděné činnosti od předcházejícíh výrazně odlišuje. Při vyhledávání utonulých osob leží pes se psovodem na přídi člunu a čicháním po vodní hladině lokalizuje přítomnost utonulé osoby zaštěkáním v místě identifikace nejsilnějšího pachu. Třetí stupeň zkoušky již vyžaduje naprosto samostatnou práci psa. Ke zkouškám patří i cviky poslušnosti ZVP.

ZZP-N - noční zkouška záchranných prací

Zkouška prověřuje vycvičenost psa při práci ve výrazně ztíženém prostředí naprosté tmy, střídající se s místy ostře nasvícenými silnými reflektory. Psovod pracuje naprosto sám a nálezy oznamuje do základny vysílačkou.

ZLP-N - noční zkouška lavinových prací

Náročné požadavky lavinového vyhledávání jsou umocněny nevlídným prostředím mrazivých zimních nocí. Bez použití světel pracuje opět psovod na lyžích ve sněhové pláni naprosto osamoceně. Terén musí co nejvíce připomínat lavinové pole (vývraty, balvany, rokle apod.) s dostatečně hlubokou sněhovou pokrývkou.

ZVP-N - noční zkouška vodních prací

Vyhledávání neživých osob ve vodním prostředí bez použití silných reflektorů patří v záchranářských disciplinách k těm nejobtížnějším. Pro mnohé lidi ani představa nočního vytrvalostního plavání ve dvojici se psem nepatří k těm nejlákavějším.

ZTV - zkouška terénního vyhledávání

Zkouška terénního vyhledávání je prvním prubířským kamenem pro kvalifikaci psovoda do pohotovostní jednotky regionu. Provádí se v naprosto neprostupných přírodních terénech, kde se člověk jen velmi obtížně prodírá vpřed a kde je vyhledání pohřešované osoby bez psa naprosto nemyslitelné.

ZZS - zkouška záchranného stopování

Tato zkouška prověřuje schopnost psa najít pohřešovanou osobu naprosto odlišným způsobem než v předešlých zkouškách. Jedná se o nalezení osob po sledování tras jejich postupu terénem, bez použití tzv. revírování, tedy plánovitého pročesávání vymezeného terénu. Než se však pes dostane k osobě, ležící na konci takové stopy, musí samozřejmě řešit několik velmi obtížných prvků (zlomení stopy v ostrém úhlu, označování ztracených předmětů apod.).

VZ - vytrvalostní zkouška 1.-3. stupeň

Vytrvalostní zkouška není zkouškou v pravém slova smyslu kynologického názvosloví. Je povinnou každoroční prověrkou kondice psovoda i psa, bez níž člen SZBK nemůže nastoupit na start žádné akce pořádané svazem. Na rozdíl od skutečných zkoušek si však může předem vybrat, ve kterém obtížnostním stupni se nechá toho roku prověřit. Splnění podmínek třetího stupně přináší absolventům titul "železného psovoda".

Publikováno 19.3.2003. 2003, uveřejněno se souhlasem autora.

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.